Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Hosting2Go

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 24 juli 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Hosting2Go.
Een hoster uit het Brabantse land die, volgens eigen zeggen, webhosting aanbiedt waarbij online starten eenvoudig, betrouwbaar én goedkoop kan.

De balans

Aan de activazijde zien we allereerst een redelijk forse post immateriéle vaste activa. Door de band genomen betekent dit dat er een overname is gedaan waar goodwill bij is betaald. Er wordt alleen nergens gesproken over aanwezige dochterondernemingen. Dit kan betekenen dat zij geen 100% aandelenbelang hebben of dat er bijvoorbeeld een klantenportefeuille is overgenomen waar meer voor is betaald dat de balanswaarde. Ook zien we een flinke stijging in de materiële vaste activa. Het is dus vrij duidelijk dat er in 2013 flink is geïnvesteerd. Dit laatste is ook te zien aan de liquide middelen. Deze zijn in 2013 teruggelopen van 232.000 naar 14.000.

Aan de passivazijde zien we een bescheiden toename in de overige reserves. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat er winst wordt gemaakt, zij het een bescheiden winst. Er van uitgaand dat er in 2013 geen dividend is uitgekeerd, is er in dat jaar zo’n 16.000 euro winst gemaakt. Wat ook erg opvalt is de grote post kortlopende schulden. Deze is in alle drie de bekeken jaren ruim een miljoen euro, met een waarde in 2013 van bijna 1,3 miljoen. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de zichtbare investering in vaste activa in 2013, maar het lijkt erop dat deze post wel aan de hoge kant is met 88% van het balanstotaal.

Hosting2Go Balans

De ratio’s

De ratio’s van Hosting2Go lijken op basis van de beschikbare cijfers matig.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 0,70. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen nog zo’n 30% tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2013 negatief. De uitkomst van -/-382.327 euro betekent dat er bijna 4 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen en liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 3,21, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Hosting2Go hier in het bekeken jaar boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,10. Dit betekent dat de balans van Hosting2Go voor 10% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Hosting2Go Ratios

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat Hosting2Go een flinke groei doormaakt. Er is een redelijke post immateriële vaste activa aanwezig en er is flink geïnvesteerd in de matewriële vaste activa. Er is echter wel een zorgenpost in de grote post kortlopende schulden. Deze lijkt er voor te zorgen dat er slechts een bescheiden winst wordt gemaakt en het trekt de ratio’s naar de verkeerde kant van de spreekwoordelijke streep. Het heeft er alle schijn van dat Hosting2Go moet oppassen dat zij niet kapot groeien en aan de schuldenpositie moet werken wil het winst blijven maken.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...