Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Luna

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 31 juli 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Luna. Een Rotterdamse hoster die beweert dat klanten vooral voor hun dienstverlening moeten kiezen als ze behoefte hebben aan ICT-maatwerkoplossingen die voldoen aan de eisen van de klant, nu en in de toekomst.

De balans

Het heeft er alle schijn van dat Luna zich heeft teruggevochten uit een redelijk diep financieel dal. Dat dal blijkt met name uit de ruim 3 ton negatief eigen vermogen in 2011. Dit betekent dat er in dat jaar bijna 340.000 euro meer schulden in het bedrijf zaten dan bezittingen. Los van mogelijke boekhoudkundige verklaringen betekent dit, dat Luna in 2011 technisch gezien failliet was.

Dat Luna uit het dal is gekrabbeld blijkt misschien nog niet uit de materiële vaste activa, die lopen licht terug in 2013 na een behoorlijke daling in 2012, maar zijn wel uit de rest van de balans. De vorderingen lopen op, wat vaak duidt op een stijgende omzet, maar de belangrijkste indicator is het eigen vermogen. De overige reserves nemen met bijna 270.000 euro toe in 2012 en bijna 3 ton in 2013. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er vanuit de aandeelhouder(s) flink geld is gepompt in de hoster, maar gelet op de aanzienlijke daling van de kortlopende schulden in zowel 2012 als 2013 lijkt het meer voor de hand te liggen dat de eerder genoemde bedragen de gerealiseerde winst is.

Luna Balans

De ratio’s

De ratio’s van Luna lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar laten de vooruitgang wel duidelijk zien. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 0,91. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen 10% tekortkomt. De vuistregel is namelijk een ratio-uitkomst van 1. Als we echter zien waar Luna vandaan komt, een current ratio van 0,15 in 2011 en 0,58 in 2012, dan is de uitkomst van 0,91 zeker netjes te noemen. Het werkkapitaal is in 2013 negatief. De uitkomst van -/- 43.674 euro betekent dat er bijna een halve ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen en liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept. Ook hier is echter een aanzienlijke verbetering te zien.

De gouden balansregel komt uit op 1,23, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft (gehad). Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Luna hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. Gezien het feit dat de gouden balansregel in de voorgaande twee jaren zelfs negatief was, lijkt de aanname dat er in 2014 een gezonde balansverhouding is gerechtvaardigd. Dit laatste blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,23. Dit betekent dat de balans van Luna voor 23% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Luna Ratios

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat Luna het in het verleden erg moeilijk heeft gehad. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt de hoster zelfs, in ieder geval op papier, technisch failliet te zijn geweest. Gelukkig laten de cijfers een flinke ommezwaai zien en lijkt het spreekwoordelijke lek in de bedrijfsvoering boven. Het ziet ernaar uit dat er inmiddels twee jaar winst is gemaakt en het eigen vermogen weer positief is. De ratio’s zijn nog niet helemaal wat ze volgens de financiële stelregels zouden moeten zijn, maar dit lijkt een kwestie van tijd te zijn voor dit ook op orde is.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.