Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Reasonnet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 17 augustus 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Reasonnet. Een hoster die, na een reorganisatie in 2014, recent is overgenomen door Sentia. Heeft deze laatste partij een goede koop gedaan? Om dit te bezien, kijken we dit keer niet naar de werkmaatschappij zelf, maar naar de bovenliggende holding RSB Holding BV.

De balans

Als we de balans bekijken, zijn er meerdere dingen die specifiek opvallen. De belangrijkste hierbij zijn de overige reserves. Deze zijn namelijk in alle drie bekeken jaren flink negatief. In 2012 is er een kleine opleving te zien, maar in 2013 vallen de reserves met bijna 800.000 euro verder terug naar bijna 2,2 miljoen negatief. Dit lijkt een heel duidelijke aanwijzing dat er meerdere jaren flink verlies is geboekt. Verder is te zien dat er een heel behoorlijke agioreserve aanwezig is. In 2012 wordt hier zelfs zo’n 3,3 miljoen aan toegevoegd. Agioreserve ontstaat wanneer er nieuwe aandelen worden uitgegeven en zijn vaak een teken dat een onderneming liquiditeitsproblemen heeft. Soms vanuit een groeiscenario, maar uit de originele cijfers blijkt dit te maken te hebben met de overname van Nobel Cloud Services in 2012. Hiervoor heeft men via aandelenuitgifte geld vrijgemaakt.

Zijn er dan nog meer signalen dat het er allemaal misschien niet zo rooskleurig voor stond met Reasonnet? Ja en nee. Zo lopen de vorderingen terug met ruim een miljoen, wat een indicatie kan zijn voor teruglopende omzet. Ook is er in 2013 een ton aan liquide middelen, die er een jaar eerder niet was, wat kan duiden op het creëren van cash geld. Opvallend hiertegenover is dan de stijging van de financiele vaste activa over 2011, 2012 én 2013. Dit betekent dat er of een financiële investering of een deelneming aanwezig is die blijkbaar wel weet te renderen. Uit de originele cijfers blijken deelnemingen aanwezig te zijn in Reasonnet Holding en Gyro DC Holding. Welke de betere van de twee is, is niet te herleiden.

Reasonnet Balans

De ratio’s

De ratio’s van Reasonnet lijken op basis van de beschikbare cijfers verrassend genoeg heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 13,26. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen bijna 3,2 miljoen overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 heel positief. De uitkomst van 3.297.867 euro betekent dat er ruim 3 miljoen overblijft is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen inclusief liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,12, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Reasonnet hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt weer niet uit een solvabiliteitspercentage van 0,83. Dit betekent dat de balans van Reasonnet voor nog geen procent uit eigen geld en vermogen bestaat.

Reasonnet Ratios

De conclusie

Het heeft er alle schijn van dat het, op zijn zachts gezegd, niet bepaald op rolletjes liep bij Reasonnet. Door het opgebouwde agio is het eigen vermogen nog wel positief, maar uit de grote negatieve overige reserves blijkt dat er jaren verlies is gemaakt. Uit de originele jaarcijfers blijkt dit in 2013 bijna 9 ton te zijn geweest. Wat er precies aan overnamesom is betaald door Sentia is niet bekend, maar het lijken, op basis van de jaarcijfers, geen grote bedragen te zijn geweest. Sentia heeft duidelijk nog een hoop werk te verrichten om van Reasonnet een goed renderende investering te maken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.