Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekenen: ITB2 Datacenter

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 28 augustus 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van ITB2 Datacenter. Een bedrijf dat, volgens de eigen website, met haar twee datacenters en betrokken IVT-beheer continuïteit garandeert.

De balans

Als we de balans van ITB2 bekijken, zien we direct dat er in 2012 een gigantische investering is gedaan. De vaste activa nemen in dat jaar met bijna 2 miljoen euro toe. Op de website is te lezen dat het datacenter in Apeldoorn sinds maart 2013 in bedrijf is. De investering van 2 miljoen zal dus ongetwijfeld hiermee te maken hebben. In 2013 zien we de vaste activa verder stijgen van 2,1 miljoen naar bijna 2,6 miljoen. Er is dus zo te zien in 2013 verder geïnvesteerd, wat waarschijnlijk de laatste restjes van het datacenter Apeldoorn zullen zijn.

Aan de passivazijde van de balans zien we in 2013 een herwaarderingsreserve ontstaan van ruim een ton. Een blik in de originele cijfers leert dat ITB2 in 2013 een gewijzigde waarderingsgrondslag is gaan hanteren voor de inrichting van haar datacenters. Deze werden tot 2013 gewaardeerd op aanschafprijs minus afschrijvingen, maar worden nu gewaardeerd op werkelijke waarde. Deze waarde wordt jaarlijks getaxeerd door een externe partij. Van de ruim 4,5 ton stijging in de activa is dus 111.000 euro terug te leiden naar een administratieve herwaardering.

Voor wat betreft het financiële resultaat lijkt het nieuwe datacenter nog niet echt vruchten af te werpen. Waar in 2012 het vermogen nog met 55.000 euro stijgt naar 305.000 euro, valt het in 2013 weg naar -/- 140.000. Dit zou kunnen betekenen dat er in 2013 een verlies is gedraaid van bijna 4,5 ton. Ook stijgen de kortlopende schulden in 2013 ruim 2,5 miljoen, wat lijkt te impliceren dat de investering in Apeldoorn volledig door derden is gefinancierd.

ITB2 Balans

 

De ratio’s

De ratio’s van ITB2 Datacenter lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 0,04. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de schulden nog 96% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 negatief. De uitkomst van -/- 2.452.957 euro betekent dat er bijna 2,5 miljoen tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen en liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 21,61, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met (langlopende) schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat ITB2 hier in het bekeken jaar ver boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf niet goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,03. Dit betekent dat de balans van ITB2 voor slechts 3% uit eigen geld en vermogen bestaat, waar vaak een eigen vermogen van 20-25% als vuistregel wordt aangehouden.

ITB2 Ratios

 

De conclusie

De jaarcijfers van ITB2 Datacenter lijken heel hard onderuit te zijn gegaan. Het heeft er alle schijn van dat de bouw van het datacenter in Apeldoorn hier de oorzaak van is. Met een investering van zo’n 2,5 miljoen en een ogenschijnlijk verlies in 2013 van circa 4,5 ton, is er weinig meer over van de nette balans die het bedrijf in 2011 nog had. Wat voor ITB2 spreekt, is dat het in ieder geval in 2011 en 2012 heeft bewezen winst te kunnen maken. Het is voor deze onderneming dan ook te hopen dat het datacenter in Apeldoorn snel winstgevend wordt, want van financiële jaren als 2013 kan het er niet veel meer hebben.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.