Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Antagonist

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 4 september 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Antagonist. Een hoster uit het oosten van ons land die, naar eigen zeggen, webhosting opnieuw heeft uitgevonden door het nog sneller en veiliger aan te bieden dankzij baanbrekende technologie. De vraag is, weet de volgens de website bestbeoordeelde webhoster van Nederland daar ook geld mee te verdienen?

De balans

Zo op het eerste gezicht blinkt er enkel rozengeur en maneschijn uit de balans van Antagonist. De materiële vaste activa laten een jaarlijkse stijging van ongeveer 125.000 euro per jaar. Dit lijkt te impliceren dat er jaarlijks flink geïnvesteerd wordt in activa zoals dataservers. Verder zien we, na een kleine dip in 2013, meer dan een verdubbeling van de post vorderingen. Dit zou kunnen betekenen dat er een minder goed debiteurenbeleid is en klanten dus slecht betalen, maar in het licht van de rest van de balans lijkt dit veel meer een indicatie te zijn dat er aanzienlijke omzetstijging is geweest in 2014. Meer omzet betekent immers ook meer openstaande facturen.

Dat dit laatste hoogstwaarschijnlijk het geval is, blijkt ook wel uit de liquide middelen. Deze stijgen van ruim 9,5 ton in 2012, naar bijna 1,1 miljoen in 2013 en zelfs bijna 1,7 miljoen euro in 2014. Als er stijgende debiteurenachterstanden zouden zijn, zouden er niet zulke stijgingen in de liquide middelen plaatsvinden. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat er vanuit de aandeelhouder(s) extra geld in de onderneming wordt gepompt, maar heel waarschijnlijk lijkt dit niet.

Als we naar de passivazijde van de balans kijken, lijkt ons positieve beeld alleen maar te worden bevestigd. De reserves stijgen in 2014 van bijna 2,5 ton naar iets meer dan 5,5 ton. Dit doet vermoeden dat er op zijn minst ruim 300.000 euro winst is gemaakt in 2014. Ik zeg expres op zijn minst, want als er dividend is uitgekeerd, zou dit zelfs nog meer kunnen zijn. Het enige dat eigenlijk echt opvalt aan de balans van Antagonist, is het feit dat er een flinke post kortlopende schulden te zien is. Het zal ongetwijfeld een weloverwogen beslissing van directie en management zijn geweest, maar het is wat vreemd om bijna 1,8 miljoen aan kortlopende schulden te zien staan terwijl er bijna 1,7 miljoen aan cash geld in de onderneming aanwezig is. Het lijkt er niet op dat we ons zorgen hoeven te maken over deze schuldenpositie, maar op de balans zoals deze wordt gedeponeerd, valt het wel op.

Antagonist Balans 2014

 

De ratio’s

De ratio’s van Antagonist lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,04. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haardirect opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer 4% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 voor het eerst in drie jaar positief. De uitkomst van 78.767 euro betekent dat er bijna 80.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,87, wat aanvankelijk aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Antagonist hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,24. Dit betekent dat de balans van Antagonist voor 24% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Antagonist Ratios 2014

 

De conclusie

Er lijkt op basis van de jaarcijfers niets aan de hand met Antagonist. Er wordt goed geïnvesteerd, er is voldoende cash aanwezig en het heeft er alle schijn van dat er aan paar ton winst wordt gemaakt. Als Antagonist inderdaad webhosting opnieuw heeft uitgevonden, dan weten zij daar nog een hele leuke boterham mee te verdienen ook.

Reactie Wouter de Vries (CEO Antagonist)

We voelen ons zeer vereerd dat ISPam deze keer aandacht schenkt aan Antagonist. Antagonist is een snelgroeiende onderneming die financieel kerngezond is en volledig gefinancierd wordt uit eigen middelen. Het is onze missie om kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren, tegen een scherpe prijs met excellente klantenservice. Dit is onder andere terug te zien in de flinke investeringen die wij ieder jaar doen om koploper te blijven. Antagonist is immers al sinds jaar en dag de #1 in de Hosting Top 100. Een solide financiële basis ligt ten grondslag aan ons succes.

Voor de deponering van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel hebben wij ervoor gekozen gebruik te maken van wettelijke vrijstellingen. Dat betekent dat er alleen een verkorte balans met beperkte toelichting wordt gepubliceerd. Simpel gezegd: het is slechts een momentopname van een aantal kerngetallen. Daarom is het eigenlijk een beetje koffiedik kijken om op basis van deze getallen iets te zeggen over de bedrijfsvoering van Antagonist. Denk bijvoorbeeld aan de volgende analogie: het verschil tussen de hoeveelheid brandstof in de brandstoftank van een auto op 31 december 2013 en op 31 december 2014 zegt niets over hoe vaak er getankt is, of het om benzine of diesel gaat, of de bestuurder van de betreffende auto er zuinig of onzuinig mee gereden heeft, etcetera.

Kortom, het is moeilijk om harde conclusies te verbinden aan de gepubliceerde cijfers. Graag help ik Stefan daarom een handje door een aantal zaken te verduidelijken:

Klanten nemen onze diensten voor één of meerdere jaren af en betalen daarvoor in één keer vooruit. Na volledige betaling worden de diensten geleverd. De post vorderingen is dus gelukkig niet het gevolg van slecht betalende klanten. De post vorderingen bestaat uit vooruitbetaalde inkoopkosten (bijvoorbeeld domeinnaamregistraties) en nog te ontvangen rente.

Wij kiezen er bewust voor om onze administratie zo zuiver mogelijk te voeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat de vooruitbetaalde inkomsten en kosten die voortkomen uit een 1-jarig contract dat start op 1 juli 2014, voor 50% toegekend worden aan 2014 en voor 50% toegekend worden aan 2015. Hierdoor ontstaat de post kortlopende schulden. Deze post klinkt onheilspellender dan dat hij in werkelijkheid is. Deze post bestaat namelijk grotendeels uit de vooruitontvangen inkomsten. De rest betreft belastingen die betrekking hebben op 2014, maar pas betaald hoeven te worden in 2015. Er is dus geen sprake van openstaande rekeningen of andersoortige schulden. Antagonist betaalt facturen van leveranciers gemiddeld binnen 3 werkdagen na ontvangst of betaalt zelfs vooruit. Wij hechten namelijk veel waarde aan een goede relatie met onze partners.

Mijn collega’s en ik werken iedere dag keihard om onze klanten het beste van het beste te bieden. Onze klanten geven ons het vertrouwen om hun websites en webapplicaties te hosten en daar gaan wij verantwoord mee om. Het is fijn om te zien dat ISPam op basis van onze cijfers tot een zelfde conclusie is gekomen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.