Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: NedZone Internet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 2 oktober 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van NedZone Internet. Een datacenter uit het Brabantse Steenbergen die, zo valt te lezen op de website, in 1999 is begonnen met het verhuren van webruimte en domeinnamen. Met een naar eigen zeggen gezonde groei zijn zij zich gaan toespitsen op colocatie en aanverwante producten en diensten.

De balans

De balans laat een aantal in het oog springende zaken zien. Een eerste hierbij zijn de materiële vaste activa. Deze lopen in 2014 terug met iets meer dan 60.000 euro. Dit doet vermoeden dat er niet of nauwelijks is geïnvesteerd in zaken als dataservers. Als er wel is vernieuwd, is dit in ieder geval een stuk minder dan dat er op de aanwezige activa wordt afgeschreven. Ook de vorderingen nemen af. Dit zou simpelweg het gevolg kunnen zijn van een verbeterd debiteurenbeheer, maar aangezien de liquide met nog geen 3.000 euro zijn toegenomen, lijkt het eerder een teken van teruglopende omzet.

De belangrijkste indicaties dat 2014 misschien niet het beste jaar is geweest, vinden we aan de passivazijde van de balans. De reserves, en daarmee ook het eigen vermogen, lopen terug van iets minder dan 190.000 euro naar zo’n 131.000 euro. Er zou natuurlijk meer dividend kunnen zijn uitgekeerd dan er winst is gemaakt, maar in het totale plaatje van de balans lijkt het er meer op dat er in 2014 een verlies is gemaakt van zo’n 55.000 euro.

Een laatste opvallend iets is de combinatie van toegenomen langlopende schulden en afgenomen kortlopende schulden. Aangezien het vaak voorkomt in de hosting- en datacenterbranche dat klanten per jaar vooraf betalen, zijn de kortlopende schulden vaak aan de hoge kant. Dat deel van de abonnementen wat op het volgend jaar betrekking heeft wordt namelijk als schuld geboekt op de balans. In dat geval zou het teruglopen van de post kortlopende schulden een indicatie kunnen zijn dat er klanten (lees: omzet) zijn weggegaan bij NedZone, ofwel dat er minder voor langere tijd vooraf wordt betaald. Het feit dat de langlopende schulden zijn toegenomen met 67.000 euro is op zich niet zorgwekkend. Aangezien er geen indicatie is dat er grote(re) investeringen zijn gedaan.

Nedzone Activa 2014

De ratio’s

De ratio’s van NedZone Internet lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,58. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim een derde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 124.323 euro betekent dat er ruim een ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,64, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat NedZone Internet hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,27. Dit betekent dat de balans van NedZone Internet voor 27% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Nedzone Passiva 2014

De conclusie

Er lijken veel tekenen te zijn dat 2014 voor NedZone Internet niet een jaar is geweest om de vlag uit te hangen. Het heeft er alle schijn van dat er ruim een halve ton verlies is gemaakt en dat men, mogelijk daar door, geen investeringen heeft gedaan. Ondanks dat lijkt er nog geen nood aan de man. De ratio’s laten nog steeds zien dat er sprake is van een financieel gezond bedrijf met voldoende eigen vermogen. Het enige dat NedZone Internet in de gaten zal moeten houden, is dat zij een jaar als 2014 niet nog twee of drie jaar kunnen hebben. In dat geval zullen ook de ratio’s niet meer van financiële stabiliteit spreken.

Reactie Arco van Bezooijen (eigenaar NedZone Internet):

U heeft een analyse gemaakt van de jaarcijfers van NedZone Internet b.v. in Steenbergen. Zoals al meermaals in reacties van diverse datacenters op artikelen van ISPam is aangegeven, is sec kijken naar een werkmaatschappij niet in alle gevallen afdoende voor een zuiver beeld van de exploitatie van zo’n datacenter. In Steenbergen is sprake van een kapitaalkrachtige organisatie die winsten direct inzet voor nieuwe investeringen. Een publiek neutraal datacenter als dat van NedZone Internet kenmerkt zich door een breed aanbod van diensten- en glasvezelleveranciers. Hoe meer aanbod, hoe meer keuze voor de klant en hoe groter dus ook de kans dat een klant kiest voor jouw datacenter. De klant kan immers zelf de leveranciers kiezen waar hij het liefst zaken mee doet. Het bedrijf is dan ook erg blij dat ze zowel van Eurofiber, KPN, Ziggo/UPC als Relined rechtstreeks verbindingen aanbiedt in Steenbergen.

NedZone Internet b.v. is een groeiende onderneming die bezig is met het inrichten van een tweede datavloer en zeker geen last heeft van teruglopende omzetten. Het bedrijf is gezonder dan u schetst indien ook de investeringen in de houdstermaatschappij en de onderneming die het complex bezit in uw beschouwing zouden worden meegenomen. Een complete reactie die NedZone Internet kan geven, is vergelijkbaar met het inhoudelijke commentaar van Datacenter Brabant dat recentelijk in uw rubriek is ‘doorgelicht’. Ook in het geval van NedZone Internet geldt dat uw analyse globaal correct is maar niet de totale bedrijfsvoering en investeringen in ogenschouw neemt omdat uitsluitend wordt gefocust op een werkmaatschappij. In 2014 is geïnvesteerd in onder meer de bouw van een tweede datavloer van 675 vierkante meter. Omdat dit grotendeels uit eigen middelen wordt gedaan, strekt die investering zich ook uit over 2015.

NedZone Internet is hard bezig met de uitbouw van haar carrier-neutraal datacenter, heeft stijgende omzetten, blijft investeren in nieuwe datacenter-omgevingen en mag zich verheugen in zowel een vaste kring afnemers als een groeiende belangstelling van grote marktpartijen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.