Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Gerechtshof: Google hoeft onmiskenbaar onrechtmatige blogs niet te verwijderen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 12 oktober 2015 08:00 uur

Vorige week werd een interessante uitspraak gedaan door het Gerechtshof Den Bosch. In een rechtszaak was de vraag aan de orde of Google zich had gehouden aan een eerdere uitspraak van de rechter. Google moest een aantal onrechtmatige blogs op Blogger offline halen. Het bedrijf maakte de blogs alleen via blogspot.nl onbereikbaar maar de blogs waren nog wel te lezen via andere TLD’s waarop de dienst bereikbaar is.

In de uitspraak komt het Hof echter tot de conclusie dat Google niet gehouden was om de bewuste blogs te verwijderen of ontoegankelijk te maken onder alle TLD’s van de Blogger dienst. Het Hof stelt namelijk dat een dergelijke uitspraak verstrekkend zou zijn geweest en daarom duidelijk uit het dictum (de feitelijke beslissing van de rechter) van de uitspraak. Daarnaast had de eiser zelf ook gevraagd om de blogs (enkel) onbereikbaar te maken onder blogspot.nl adressen. Daarbij merkt het Hof zelf wel nog bij op dat de eiser vermoedelijk niet bewust was van het feit dat de blogs ook via andere TLD’s bereikbaar zou zijn, terwijl Google dat wel moet hebben geweten. Daarom kan dat de eiser niet worden toegerekend.

De reden van het Hof om niet mee te gaan in de conclusie van de eiser dat de blogs ook onder andere TLD’s onbereikbaar moeten zijn gemaakt, is zeer interessant:

Naar het oordeel van het hof is voldoende aannemelijk dat Google door het ontoegankelijk maken van de kennelijk onrechtmatige inhoud van de blogs onder de .nl-extensie een zeer belangrijke maatregel heeft genomen om [eiser] in Nederland te beschermen tegen de onrechtmatige aantasting van zijn privésfeer (eer en goede naam). Voorts staat als niet betwist vast dat Google ook bepaalde blogspot.nl-pagina’s (waarvan de inhoud kennelijk als onrechtmatig jegens [eiser] is beoordeeld) heeft verwijderd in die gevallen waarin het mogelijk is om via een link op de Nederlandse pagina, althans op een in de Nederlandse taal gestelde pagina van de buitenlandse blogspotversie te komen.

[eiser] heeft naar het oordeel van het Hof in deze procedure onvoldeonde duidelijk gemaakt dat en op welke wijze en in welke mate hij thans nog hinder zou hebben van de onrechtmatige inhoud van de blogs, voor zover deze op andere wijze dan voornoemd toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via een buitenlandse TLD. [eiser] heeft vrijwel niets daaromtrent aangevoerd. Deze informatie is weliswaar niet noodzakelijk om te bepalen of de inhoud van deen blog onrechtmatig is, een dergelijke informatieverstrekking is wel noodzakelijk om te beoordelen in welke mate [eiser] belang heeft bij een voorlopige voorziening. Dat de theoretische mogelijkheid bestaat de inhoud van deze blogs in Nederland indirect zichtbaar te maken, en dat dit mogelijk een enkele keer daadwerkelijk is geschied, is naar het oordeel van het hof onvoldoende zwaarwegend om uitsluitend op die grond bij wijze van voorlopige voorziening Google te veroordelen om de inhoud via alle TLD’s ontoegankelijk te maken. Eventuele andre belangen van [eiser] bij verwijdering van de inhoud van de blogs onder buitenlandse TLD’s heeft het hof niet bij bovenstaande afweging kunnen betrekken, nu deze door [eiser] niet zijn aangevoerd.

Wat het Hof dus zegt, nu Google de onmiskenbaar onrechtmatige blogs via de Blogger dienst met de Nederlandse TLD (blogspot.nl) onbereikbaar heeft gemaakt, mag de onrechtmatige inhoud wel gewoon op internet blijven staan. Gezien het (het hoger beroep) van een kort geding is, moet er wel spoedeisend belang zijn, maar in deze zaak gaat het om de vraag of Google een eerdere rechterlijke uitspraak goed heeft uitgevoerd. Daar wringt wat mij betreft de schoen in deze zaak.

Een hoster (dat geldt ook voor bloghosters) is, gelet op art. 6:196c lid 3 BW, niet aansprakelijk indien onmiskenbaar onrechtmatige inhoud prompt wordt verwijderd. Google deed dat echter niet en de rechter moest er daarom aan te pas komen om Google daar (alsnog) toe te dwingen. In plaats van de onmiskenbaar onrechtmatige inhoud te verwijderen maakte Google deze alleen onbereikbaar via blogspot.nl, terwijl deze nog wel bereikbaar bleven via andere blogspot domeinnamen onder andere TLD’s.

Opnieuw stapte de eiser daarom naar de rechter. En in plaats van Google af te straffen voor het feit dat het onmiskenbaar onrechtmatige inhoud niet verwijderd heeft op bevel van de rechter, krijgt Google een schouderklopje en krijgt de eiser te horen dat hij geen zwaarwegend belang heeft omdat hij niks heeft aangevoerd over het feit dat de bewuste blogs onder de andere TLD’s nog wel bereikbaar zijn.

Feitelijk zegt het hof: Er is helemaal niks mis mee dat onrechtmatige inhoud online blijft staan. Job well done Google. In één woord: Onvoorstelbaar! Wat mij betreft is het Hof hier daarom stevig uit de bocht gevlogen. Ik hoop dat de eiser in cassatie gaat tegen deze uitspraak zodat de Hoge Raad zich hier over uit kan gaan spreken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.