Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekenen: Mijndomein.nl

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 9 oktober 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Mijndomein.nl. Een onderneming uit de Flevopolder waar je, bijzonder genoeg, niet alleen je domeinnaam kan laten registreren met alles dat daarbij komt, maar ook een hippe mijndomein-auto kunt private-leasen. Een bijzondere combinatie, maar wat doet zoiets met de cijfers?

De balans

Om maar direct met de deur in huis te vallen, de combinatie webhosting en private lease lijkt geen slechte te zijn. Als we de balans van Mijndomein.nl namelijk bekijken, zien we praktisch alleen maar positiviteit. Er is in 2013 flink geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Deze stijgen in dat jaar met ruim 4 ton. Dat de activa in 2014 met een ton afnemen hoeft nog niet te betekenen dat er niet geïnvesteerd is. Het kan namelijk ook zo zijn dat er meer is afgeschreven dan er is aangekocht. Het enige wat jammer is, is dat we niet kunnen terugvinden wat nu de verhouding in de activa is tussen webhostingactiva (lees: dataservers) en leaseauto’s.

De liquide middelen lopen weliswaar terug in de drie bekeken jaren, maar de vorderingen nemen met grote stappen toe van ruim 3 miljoen in 2012 naar bijna 5 miljoen in 2013 tot bijna 8,2 miljoen euro in 2014. Of Mijndomein.nl houdt er een bijzonder slecht debiteurenbeheer op na, of het is een redelijk duidelijk teken van stijgende omzet. Als we de passivakant van de balans bekijken, lijkt de tweede optie het meest voor de hand liggend.

Uit het vermogen blijkt namelijk dat er prima winsten worden gemaakt binnen het bedrijf. In 2013 en 2014 worden namelijk onverdeelde winsten getoond van ruim 1,3 miljoen euro en ruim 2,1 miljoen euro. Er wordt zo te zien weliswaar dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd, maar er blijft nog meer dan genoeg over om een goede vermogenspositie en dus buffer voor mindere tijden te houden.

Mijndomein Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Mijndomein.nl lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,47. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen eenderde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 2.637.729 euro betekent dat er ruim 2,6 miljoen euro overblijft is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,20, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Mijndomein.nl hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf heel goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,37. Dit betekent dat de balans van Mijndomein.nl voor 37% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Mijndomein Ratios 2014

De conclusie

Eigenlijk vertellen de cijfers van Mijndomein.nl ons maar één ding. Het bedrijf lijkt het prima voor elkaar te hebben. Ondanks de wat onorthodoxe combinatie van bedrijfsactiviteiten worden er heel goede winsten gemaakt en heeft de hoster een vermogenspositie vergaard waar menig bedrijf jaloers op zal zijn. Niets te klagen zo lijkt het bij Mijndomein.nl.

Reactie Henri de Jong (eigenaar Mijndomein.nl)

Allereerst dank voor jullie positieve beoordeling op onze cijfers over het jaar 2014.

Het is belangrijk om te weten dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de private lease auto-activiteiten en de webhosting activiteiten; de private lease van auto’s is ondergebracht in een aparte (zuster)maatschappij en maakt dus geen financieel onderdeel uit van mijndomein.nl.

Wel zie je de bekende reclame-uitingen van Mijndomein op de auto’s die we op de weg hebben gezet. Naast dat het ons eigenwijze karakter benadrukt, is het voor het merk Mijndomein ook duidelijk versterkend.

Het commentaar bij het onderdeel balans willen we graag corrigeren, want zoals hierboven aangegeven zijn de leaseauto’s terug te vinden op de balans van de private lease vennootschap en dus niet bij Mijndomein.nl BV.

De sterke stijging van de vorderingen is inderdaad toe te schrijven aan een toename van de omzet en vorderingen op groepsmaatschappijen. Het heeft geen relatie met een slecht debiteurenbeheer.

Verder kunnen we ons vinden in jullie stuk over de jaarcijfers van Mijndomein.nl en zijn we trots op ons mooie bedrijf met onze gemotiveerde ploeg van mensen die dagelijks klaarstaat voor zijn klanten.

edwin, 16 december 2015 10:25 pm

financieel doen ze het beter als in de praktijk, ze proberen al een maand mijn website te hosten maar dat gaat schijnbaar niet lukken, laatst 4 dagen offline voor er überhaupt iemand tijd had om er wat aan te doen, nu alweer 31 uur om een te janken zo,n trage verbinding, vaak 503 error en met de tickets word ik iedere keer weer achterin de wachtrij geplaatst,

nee al 10 jaar klant met meerdere website,s maar dit probleem oplossen is er niet bij,
henri de jong zijn eigen site,s zouden eens 4 dagen plat moeten gaan dan word er wel overgewerkt en een oplossing bedacht,

en wie de servers van mijndomein in beheer heeft.... alstublieft, steek die waar mijn site op host in de fik en zet mijn site op een andere server.
ik heb meerdere mailen gevraagd, nee gesmeekt of mijndomein mijn site niet van server wil verhuizen, maar een antwoord op die vraag ho maar.......

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.