Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Interview Con Zwinkels (LeaseWeb) over managen van zijn groeiende bedrijf

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 20 oktober 2015 08:00 uur

Twee jaar geleden vroeg ik aan Con Zwinkels wat het verschil was tussen het leiden van een onderneming met 50 en 250 medewerkers. Destijds was zijn antwoord dat hij niet meer alle medewerkers bij hun naam kent. Dezelfde vraag stelde ik hem nu opnieuw nu hij nóg verder gegroeid is.

Het verschil zit hem er voornamelijk in dat hij zich nu nóg meer op de strategie van de onderneming richt en minder op de details. De inkoop van 90% van alle servers van LeaseWeb gaat bijvoorbeeld buiten hem om. Daarnaast is ook het feit dat alle vestigingen, inclusief de Nederlandse, een eigen managing director hebben, een belangrijke verandering in de organisatie die daaraan bij heeft gedragen.

De bedrijfsomvang betekent ook dat LeaseWeb elke maand zo’n 20 nieuwe medewerkers werft. Aan de ene kant komt dat doordat er, zoals bij elk groot bedrijf, altijd wel enig verloop onder het personeel is, maar ook dat er binnen de organisatie functies veranderen en er dus andere en meer werknemers nodig zijn. Een klein praktisch gevolg van een dergelijke groot aantal nieuwe medewerkers is dat het telkens lastiger wordt om ze bij de kennismaking met de directie in de vergaderruimte kwijt te kunnen, zo merkt Zwinkels gekscherend op.

In tegenstelling tot sommige hostingproviders, richt LeaseWeb zich op legitieme bedrijven. In de ogen van Zwinkels is het dan ook een taak van de hoster om te zorgen dat je je netwerk schoon houdt. Daarom is bijvoorbeeld enkele maanden geleden een nieuwe abuse prevention tool gelanceerd, zodat er zo snel mogelijk wordt opgetreden tegen alle typen abuse. Child abuse heeft daarbij bijvoorbeeld de hoogste prioriteit en dat wordt altijd onmiddellijk opgepakt. Abuse prevention is ook een taak van de hoster om te zorgen dat je je netwerk schoon houdt. De business case van LeaseWeb richt zich op legitieme bedrijven, met een legitieme business die ook kunnen groeien.

Of de preventie van abuse er ook toe zal leiden dat er minder abuse-meldingen zullen zijn -en daardoor minder resources vereist voor de afhandelingen – moet nog blijken. Daarnaast gaat het niet alleen om LeaseWeb zelf. Maar naar verwachting zullen ook de partners en resellers voordeel hebben van de nieuwe tool, doordat zij minder abuse-meldingen hoeven af te handelen.

Een andere belangrijke stap voor LeaseWeb is de implementatie van een ERP-systeem binnen het bedrijf. Daarbij is gekozen voor een oplossing van SAP. ERP klinkt erger dan het is, het is vooral een tool die ervoor zorgt dat managementinformatie gestructureerd beschikbaar is. SAP staat er om bekend enigszins star te zijn, maar dat is juist een goede zaak omdat het je er toe dwingt om alle bedrijfsprocessen te uniformeren.

Het is ook de bedoeling dat alle bedrijfsprocessen zullen aansluiten op het ERP-systeem. Het moet als het ware de ruggengraat van de organisatie worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om inkoop, verkoop, servers, support, personeel, etc. Dat gaat ook best de diepte in. Als voorbeeld noemt Zwinkels dat een server gedurende zijn levensduur zoveel mogelijk oplevert. Daarbij moet er dan niet alleen voor worden gezorgd dat die server zoveel mogelijk bij klanten in gebruik is, maar ook hoeveel support een server nodig heeft en hoe vaak die uitvalt.

Op dit moment is men bij LeaseWeb druk bezig om het ERP-systeem te implementeren. Bij EvoSwitch, een zusterbedrijf, dat net als LeaseWeb onder de OCOM groep valt, is SAP ook al succesvol geïmplementeerd. Daar werkt het al naar tevredenheid.
Om de groei die LeaseWeb doormaakt te accelereren, kunnen er ook overnames worden gedaan. Die overnames kunnen in Nederland maar ook daarbuiten zijn. In het verleden zijn er succesvolle overnames gedaan in Duitsland en de Verenigde Staten.

De keuze om een ERP-systeem binnen de organisatie te implementeren is gericht op het eenvoudig kunnen doen van overnames. Het succes van een overname valt of staat bij het goed kunnen integreren van het overgenomen bedrijf binnen de eigen organisatie. De keuze om een ERP-systeem binnen de organisatie te implementeren heeft een veelvoud aan redenen, waaronder het eenvoudig kunnen integreren van overnames. De bedrijfsprocessen van het overgenomen bedrijf kunnen dan worden aangesloten worden op het ERP-systeem. Dat maakt de integratie binnen de eigen organisatie een stuk eenvoudiger.

Om de groei die LeaseWeb doormaakt vast te kunnen houden, zullen ook overnames worden gedaan. Daarnaast kan het ook zijn dat LeaseWeb zelf vestigingen in andere landen zal openen. Er is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het van de grond af aan opbouwen van een nieuwe vestiging (LeaseWeb USA) door middel van een overname (LeaseWeb Duitsland met de overname van Netdirekt).

De focus ligt sterk op het buitenland. NL is wel een mooie uitvalsbasis maar veel kansen liggen in het buitenland. LeaseWeb volgt daarin vaak de wensen van klanten. Als er een (grote) klant is die naar een bepaalde locatie wil, dan wordt er gekeken of LeaseWeb daar ook een locatie kan openen. Dat kunnen een paar racks zijn maar ook een half of heel eigen datacenter. Al wordt dat wel zo efficiënt mogelijk gedaan, er wordt niet iets geopend om dat langzaam te vullen.

Ook LeaseWeb heeft last van het feit dat er in Nederland nauwelijks programmeurs zijn. De beschikbaarheid van programmeurs is een aandachtspunt. Programmeren zou daarom eigenlijk al op de basisschool moeten worden gegeven.

Om toch aan voldoende programmeurs te kunnen komen, worden deze nu zelf door LeaseWeb opgeleid. Op dit moment worden er bijvoorbeeld in samenwerking met YoungCapital (dat voorheen bekend was als Studentenwerk), 8 jonge afgestudeerde academici, die geen werk kunnen vinden op het gebied waarin ze zijn afgestudeerd opgeleid tot developer. Het gaat bijvoorbeeld om een dame die is opgeleid tot archeoloog en straks als developer aan de slag gaat bij LeaseWeb.

Een andere optie waar LeaseWeb aan denkt, is om in landen met veel werkloze recent afgestudeerde academici een vestiging te openen die zich zal richten op R&D. Mocht dat gebeuren dan zal dat waarschijnlijk in Zuid-Europa zijn. Als voorbeeld van een land dat daarvoor in aanmerking zou komen noemt Zwinkels Spanje.

De komende tijd wil LeaseWeb ook sterk gaan inzetten op marketing. Van oorsprong is LeaseWeb sterk gefocust op het neerzetten van een zo goed mogelijke infrastructuur. De infrastructuur van LeaseWeb staat daardoor als een huis. Marketing maakt nog niet volledig onderdeel uit van het DNA van het bedrijf. Zwinkels ziet daarom kansen door de kracht van de infrastructuur te versterken met een verbeterde marketingstrategie.

LeaseWeb staat in belangrijke mate bekend om het aanbieden van infrastructuur. Op de vraag of dat niet als belemmering werkt om managed hosting en services aan te bieden, stelt Zwinkels dat dat wel meevalt. Kansen ziet hij bijvoorbeeld om bedrijven die hun IT-infrastructuur nog op de eigen locatie te draaien, naar LeaseWeb te verplaatsen.

De bekendheid onder die doelgroep is nog niet zo groot als die van bijvoorbeeld KPN. Daardoor kan de merkbeleving bij die doelgroep nog worden ingekleurd op de manier zoals LeaseWeb dat zelf wil. Ook in buitenlandse markten waar LeaseWeb tot nu toe nog helemaal niet actief was, geldt dat in nog sterkere mate.

Op de vraag of het niet lastig voor LeaseWeb is om te concurreren met grote public cloudproviders als Amazon, Google en Microsoft, stelt Zwinkels dat LeaseWeb aanzienlijk betere ‘value for money’ levert. Partijen als Amazon zijn interessant voor partijen die te maken hebben met piekbelasting maar voor de “baseload” van bedrijven zijn deze public cloudproviders aanzienlijk duurder.

Een ander aspect is dat de public cloud ook niet geschikt is voor alle soorten afnemers. Er zijn verschillende klanten die willen weten waar hun data is opgeslagen. Voor andere toepassingen is de public cloud ongeschikt zoals voor bijvoorbeeld gameservers, waarbij processor kracht en netwerk latency een essentiële rol speelt.

Als laatste stelt Zwinkels dat klanten bij grote public cloudproviders meestal niet meer dan een nummer zijn, terwijl LeaseWeb persoonlijk contact met klanten heeft. De mate en intensiteit van dat contact is natuurlijk wel afhankelijk van het soort klant. Het contact met een klant die via de website een virtual server van een tientje per maand bestelt, is natuurlijk anders dan een klant die twee ton per maand besteedt bij LeaseWeb. Echter aan de klanten in beide voorbeelden stelt Zwinkels dat LeaseWeb meer service biedt dan een grote public cloudprovider.

Jurrian van Iersel, 20 oktober 2015 10:30 am

Leuk dat er wordt ingegaan op abuse vanuit het Leaseweb-netwerk. Ik indexeer als hobbyproject alle abuse-events op mijn servers en Leaseweb staat helaas ergens bovenin de lijst. Ik zou hierover nog wel eens in gesprek willen met Con Zwinkels, want de laatste maanden zie ik eerder een stijgende dan een dalende lijn.

Wouter, 20 oktober 2015 11:13 am

Jurrian, dat moet je wel in perspectief zien. LeaseWeb heeft (naar mijn weten) het grootste netwerk van alle hosters in Nederland. Interessanter zou zijn om te weten hoeveel procent van het verkeer in het LeaseWeb netwerk (en alle andere netwerken) abuse-verkeer is. Pas dan kan je een echte vergelijking maken tussen netwerken en dus oordelen of LeaseWeb veel abuse-verkeer heeft op niet. Jouw hobbyproject zegt eigenlijk niet veel, behalve dat het LeaseWeb netwerk heel groot is.

Jurrian van Iersel, 20 oktober 2015 3:43 pm

Wouter, ik weet hoe groot Leaseweb is. Maar als een klant pas 1 maand na een abuse-melding actie onderneemt, en je ontvangt in de tussentijd nog 23 abuse-meldingen over hetzelfde IP-adres en je neemt geen acties, dan heeft dat niets te maken met de omvang van je netwerk. En over deze, voor mij onbegrijpelijke policy zou ik wel eens met Con of degene die over de afhandeling van abuse gaat van gedachten willen wisselen.

Bas Vissers, 21 oktober 2015 11:39 am

In reactie op het bericht van Jurrian van Iersel:

De verschillende LeaseWeb entiteiten streven een schoon netwerk en daarmee een veilige en betrouwbare online omgeving na en verwachten van haar klanten dat zij hetzelfde doen. Om die reden wordt continu gewerkt aan het verder verbeteren van de abuse handling procedures. Een aantal voorbeelden: in de afgelopen 3 maanden hebben we nieuwe abuse handling tools geïmplementeerd, de teams uitgebreid, en zijn plannen in werking gezet om ons community outreach programma uit te breiden. Updates omtrent Abuse prevention kun je vinden op ons blog, zie bijv. http://lsw.to/y9y en http://lsw.to/lO4

Indien je meldingen hebt gedaan waar wij nog actie op moeten nemen dan verneem ik het graag via https://www.leaseweb.com/abuse-prevention.

Met vriendelijke groet,
Bas Vissers
Manager Abuse Prevention
LeaseWeb Global Services B.V.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.