Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

ISPam.nl stopt met Wob-verzoek over vervuiling in netwerken Nederlandse hosters

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 5 november 2015 08:00 uur

Een kleine twee maanden geleden heeft ISPam.nl een Wob-verzoek bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedaan over het programma ‘Nederland Schoon’ in het kader waarvan de vervuiling (abuse) in de netwerken van Nederlandse hosters wordt onderzocht. De ACM wees het verzoek om een juridische reden integraal af. Ik kondigde aan dat we daar bezwaar tegen gaan maken maar na onderzoek en eigen heroverweging, heb ik besloten dat toch niet te doen.

De ACM doet samen met het Openbaar Ministerie, politie (THTC) en TU Delft onderzoek naar de mate waarin de netwerken van Nederlandse hosters vervuild zijn oftewel in welke mate er abuse in die netwerken aanwezig is. Tijdens een presentatie tijdens het abuse- en security-seminar van de DHPA en ISPConnect, vertelde de ACM over dit programma en dat er ook een top 10 is van meest vervuilde netwerken. Wie er in de top 10 staan, wilde de ACM – ook na enig aandringen van de aanwezigen in de zaal – niet vertellen.

ISPam.nl deed hierop een Wob-verzoek bij de ACM naar alle documenten die met het programma te maken hebben. ACM wees dit verzoek integraal af omdat dit overheidsorgaan een geheimhoudingsplicht heeft voor (bijna) alle informatie die zij verzamelt. Dat is juist maar ze kunnen ook informatie wél openbaar maken want in dezelfde wet als de geheimhoudingsplicht is opgenomen, staat ook dat ze informatie en documenten wél gewoon openbaar mogen maken (onder bepaalde voorwaarden).

Het Wob-verzoek is dus terecht afgewezen maar de conclusie van de ACM dat ze de documenten die ik opgevraagd heb niet kunnen (mogen) verstrekken, klopt niet. (Voor de juristen: de geheimhoudingsplicht staat in artikel 7 Instellingswet ACM en de mogelijkheid om documenten wél openbaar te maken in artikel 12w Instellingswet ACM).

Er is dus wél een mogelijkheid voor de ACM om de bewuste documenten openbaar te maken. Echter is deze mogelijkheid véél beperkter dan de Wob en is het (juridisch) gezien maar de vraag of er ook een verplichting voor de ACM bestaat om dat ook te doen. De kans dat dit het geval is, is niet heel erg groot. Daar staat tegenover dat er nog drie andere partijen zijn die betrokken zijn bij het programma. OM en politie zou ik ook (hetzelfde) Wob-verzoek kunnen sturen en die hebben niet zo een vergaande geheimhoudingsplicht.

Toch heb ik besloten om niet door te gaan met het Wob-verzoek. De reden daarvoor is niet alleen juridisch maar ook gelet op het belang van de branche. Het onderzoek dat nu gedaan is, is een nul-meting. Er zitten mogelijk nog fouten of korte eindjes in de methodiek. Daarnaast zijn er mogelijk ook partijen in de top 10 of hoog in de lijst die zich daar niet voldoende bewust van zijn.

De partijen die nu in de top 10 staan, zijn benaderd door de partijen die deelnemen aan het programma zodat ze er ook iets tegen kunnen doen. Het is mij te doen om de hosters die zich daar (volledig) van bewust zijn, die mogen of liever moeten aan de schandpaal worden genageld. Echter het ook aan de schandpaal nagelen van de hosters die dat niet doorhadden, is het kind met het badwater weggooien. Dat moet worden voorkomen.

Het verhaal eindigt ook niet hier, de partijen aan Nederland Schoon hebben al aangekondigd om het onderzoek te herhalen en dan te kijken welke partijen hun leven gebeterd hebben. De hosters die dat niet doen en willens en wetens door blijven gaan met het (Nederlandse) internet te vervuilen, mogen (moeten) dan wat mij betreft aan de hoogste boom worden opgehangen. Ik heb er vertrouwen in dat de ACM samen met politie en OM dat ook zal doen.

Het is daarom niet in het belang van de hostingbranche en het Nederlandse internet om nu al de top 10 Nederlandse hosters met vervuilde netwerken te achterhalen en aan naming-and-shaming te doen. Mocht er niks gebeuren, dan kan ik altijd later alsnog een Wob-verzoek doen naar de nul-meting of één-meting die later zal worden gehouden (bij de politie of het OM). Echter voor nu laat ik het hierbij en spreek ik de hoop uit dat hosters die in de top 10 (en net daarbuiten) staan, eieren voor hun geld kiezen en beginnen met het opschonen van hun netwerken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.