Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Qweb Internet Services

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 30 oktober 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Qweb Internet Services.
Een Rotterdamse hoster die, volgens de eigen website, als missie heeft ‘het leveren van Premium Hosting met specialisme en compleet beheer zodat de klant zich kan richten op zijn ‘core’ business’.

De balans

Het ziet er naar uit dat het gewoon goed gaat met Qweb. Niet alleen groeien de reserves, wat een indicatie lijkt dat er winst wordt gemaakt, maar de liquide middelen groeien ook met ongeveer dezelfde bedragen. Hierdoor lijkt het er sterk op dat alle winst die gemaakt is ook daadwerkelijk cash geld is op de rekening.

Wat opvalt, is de post materiële vaste activa. Ondanks dat het goed lijkt te gaan, loopt deze post op de balans terug van bijna 2 ton in 2012 naar iets meer dan 90.000 in 2014. Dit kan betekenen dat Qweb niet investeert in zaken als dataservers, of dat in ieder geval al een tijdje niet hoeft te doen. Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat er een nieuwe B.V. is opgericht waarin de nieuw aangekochte activa wordt beheerd, iets wat vaker voorkomt bij groeiende bedrijven.

Dit laatste lijkt overigens het meest voor de hand liggend. Uit de algemene gegevens uit de jaarrekening blijkt namelijk dat Qweb in 2012 een 100%-dochter had, die in 2013 uit beeld verdwijnt. Ook loopt het aantal medewerkers in Qweb terug van 6 in 2012 naar 4 in 2014. Dit strookt niet met het beeld dat de rest van de balans geeft, namelijk een winstgevend bedrijf met voldoende liquide middelen.

Qweb Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Qweb Internet Services lijken op basis van de beschikbare cijfers goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1.38. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen bijna 40% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 49.767 euro betekent dat er bijna 50.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,66, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Qweb hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,53. Dit betekent dat de balans van Qweb voor 53% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Qweb Ratios 2014

De conclusie

De cijfers lijken een prima staat van dienst aan te geven voor Qweb Internet Services. Er wordt zo te zien jaarlijks winst gemaakt, de liquide middelen stijgen naar goede hoogtes en de schuldenpositie neemt af. Op het eerste gezicht lijkt er niet meer geïnvesteerd te worden in activa, maar het is hierbij aannemelijk dat de activa in een andere/nieuwe B.V. zijn ondergebracht in het verleden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.