Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Networking4all

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 6 november 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Networking4all. Een Amsterdamse hoster die, volgens de eigen website, vanaf de start in 2000 werkt vanuit een virtueel kantoor, waardoor partners en medewerkers, op welke locatie zij zich ook bevinden, snel en slagvaardig kunnen functioneren. De vraag is of virtueel ook winstgevend is.

De balans

Als we de balans bekijken zien we een onderneming die in het (recente) verleden duidelijk goed geboerd heeft. Er is een behoorlijk eigen vermogen aanwezig, er zijn ruime liquide middelen en in 2013 is er ruim 80.000 euro winst gemaakt. Toch zijn er signalen dat 2014 niet een heel geweldig jaar is geweest.

De eerste signalen zien we al in 2012 en 2013. De vorderingen lopen namelijk terug, wat een teken kan zijn van teruglopende omzet. Minder omzet betekent namelijk ook minder uitstaande vorderingen. Het eigen vermogen loopt in 2014 terug met ruim 215.000 euro, wat een indicatie lijkt te zijn van een verlieslatend boekjaar. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat er in 2014 dividend naar de aandeelhouders is gegaan, maar wanneer we de cijfers van de holding erbij pakken, dan zien we dat de reserves daar zelfs met ruim 360.000 teruglopen.

Het enige dat niet echt in lijn ligt met een verlieslatend bedrijf, zijn de liquide middelen. Deze nemen namelijk in alle drie bekeken jaren toe. Zeker in combinatie met de toegenomen vaste activa, wat aangeeft dat er meer geïnvesteerd is dan er wordt afgeschreven, is het meer regel dan uitzondering dat het cash geld even hard mee terugloopt. De enige mogelijke verklaring hiervoor die we kunnen bedenken is een lening van bijvoorbeeld de aandeelhouder(s). De post kortlopende schulden neemt in 2014 namelijk toe met meer dan 160.000.

Een gesprek met Networking4all laat echter een ander beeld zien. Naast webhosting is het bedrijf namelijk ook actief als leverancier van beveiligingsproducten en -diensten. Met name hierin heeft men de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in nieuwe producten. Deze heeft men in een aparte B.V. gestopt, maar de gelden voor de investering komen deels uit de werkmaatschappij die wij hebben bekeken en deels uit de bovenliggende holding. De dalende reserves zijn dus niet afkomstig van geleden verliezen, maar van investeringen in een zustermaatschappij.

Ook laat het bedrijf weten dat er een andere verklaring is voor de dalende post openstaande vorderingen dan teruglopende omzet. In de hardst groeiende jaren was er nog geen heel sterk debiteurenbeheer. In de afgelopen paar jaar heeft Networking4all daar extra op ingezet en heeft het de debiteurentermijn, de tijd dat een vordering gemiddeld open staat, flink weten te verminderen. Hierdoor is er, ondanks stijgende omzetten, toch sprake teruglopende openstaande vorderingen. Dit maakt de toename van de liquide middelen ook verklaarbaar.

Networking4all Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Networking4all lijken op basis van de beschikbare cijfers goed, maar laten wel een teruglopende trend zien. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,39. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer een derde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 163.016 euro betekent dat er ruim 1,5 ton overblijft is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,49, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Networking4all hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,43. Dit betekent dat de balans van Networking4all voor 43% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Networking4all Ratios 2014

De conclusie

Waar een (te) snelle blik op de jaarcijfers een negatief beeld kan scheppen over Networking4all, blijkt een gesprek met het bedrijf juist een positief beeld weer te geven. Ze kiezen duidelijk voor focus en kwaliteit. Passend binnen het zakelijk beleid van veel kleine en grote bedrijven, om hiermee volledig garant te staan voor de beste producten en hoogste klantbeleving. Na toelichting over de cijfers blijkt dat er geen verliezen zijn gemaakt, maar juist investeringen in de toekomst van het bedrijf en haar productassortiment. De winsten zijn in de afgelopen twee jaar misschien wel wat minder geweest dan in het verleden, maar daar staan flinke investeringen tegenover die zich in de toekomst moeten gaan uitbetalen.

S. Simons, 7 november 2015 6:53 pm

Hosting bij hun is niet super. Ze gebruiken DirectAdmin wat leuk is, maar niet professioneel. In deze tijd zou ik graag iets zien wat wat meer in een cluster zit.

Ze noemen zich een security bedrijf, maar het enige.wat ze verkopen zijn certificaten. SSL certificaten koop ik graag bij hun. Snelle afhandeling en levering.

Hoe serieus moet je een SSL boer nemen als ze bij SSL labs een C rating krijgen???

Waar ik bij hun vaak teggen aan loop is, is hun support afdeling. Het lijkt alsof ze niet bij houden wie wat doet, met als gevolg dat je een paar keer je verhaal moet doen, dat is erg lastig. Uiteindelijk mag je de problemen zelf uitzoeken, of krijg je een antwoord van een systeembeheerder.

Er is ooit een autoverkoper langs geweest van hun. Aardige man, geen verstand van zaken. Een te vlotte babbel, en als je een wat moeilijkere vraag stelt, slaat hij op hol!

SSL daar gaat super goed, hosting is stabiel, maar niet pro, support... tja

Als hun hun support technisch wat opkrikken, een goede hosting oplossing neer zetten, goed communiceren, en niet doen alsof je dom bent, komt het wel goed met ze.

Wouter, 8 november 2015 1:06 pm

S. Simons, ik ken de diensten van Networking4All niet, maar je opmerkingen over DirectAdmin slaat echt nergens op, en zegt meer over jouw gebrek aan technische kennis dan van anderen waar je hen van beticht. Je kan DirectAdmin prima clusteren. Meest simpele is natuurlijk door DirectAdmin in een virtueel HA cluster te gebruiken, maar als dat nog niet geclusterd genoeg is voor je, kan je ook twee DirectAdmin servers installeren en zorgen voor een /home die op (redundante) netwerkshare is geplaatst en configfiles in sync houden met bijvoorbeeld rsync. Dan kan je er een loadbalancer voor hangen (wel redundant uiteraard) of je geeft elke DirectAdmin server een eigen en een virtueel IP en zorgt dat de virtuele IP's door de beide servers overgenomen kunnen worden (incl goede check scripts of alles nog goed reageert of de andere machine een IP moet overnemen). Alle accounts in DirectAdmin wijs je vervolgens de 2 virtuele IP's toe en in de DNS zone's zet je voor beide IP's A-records (round robin). MySQL gebruik je niet op de DirectAdmin servers zelf, maar hier richt je een aparte MySQL server voor in (die je ook weer redundant kan uitrusten indien gewenst).

En als je er verder in verdiept is er met DirectAdmin nog veel meer mogelijk qua redundantie en clustering. Misschien niet out-of-the-box, maar met jouw technische kennis moet het geen probleem zijn dat zelf verder uit te werken.

Sander, 8 november 2015 6:02 pm

Met DirectAdmin is niets mis. Bij Networking4all gebruiker ze DirectAdmin voor de webservices, en hebben ze een los mailcluster welke ook goed werkt. De DirectAdmin schil is misschien niet super, maar wat er achter zit is wel over nagedacht!

Simons, 10 november 2015 10:57 am

DirectAdmin blijft DirectAdmin. Je kan veel doen met custom template en de custombuild, maar het houd niet over. Wil je clustering, kan je het beter zelf bouwen of een ander systeem inkopen.

Maar dat is alleen het DirectAdmin stukje, het gaat breder mis bij dat bedrijf. Het lijkt alsof ze op de achtergrond nog met pen en papier werken. SSL kunnen ze goed, maar daar houd het mee op. De sales mensen hoef ik niet meer aan de lijn of op bezoek te hebben, dat is zonde van mijn tijd.

Timen, 10 november 2015 12:31 pm

Ik heb zelf prima ervaringen met Networking4all. Zelfs op zondag zijn je bereid te helpen met je problemen. Naast SSL Certificaten neem ik ook hosting af en is heel stabiel. Begreep dat Directadmin een tijdelijke oplossing was en dat ze inderdaad zelf een andere systeem aan bet bouwen zijn. Zal dus vanzelf wel oplossen al kan ik goed uit de voeten met deze situatie.

Timen, 11 november 2015 9:16 am

Zover mij bekend staat er een steving hostingplatform, is de directadmin een tijdelijke oplossing en bouwt men inderdaad aan een eigen systeem. Heb zelf nog nooit uitval ondervonden afgelopen jaren en hun dienstverlening is prima, wordt altijd netjes en snel geholpen.

Hans, 13 november 2015 1:17 pm

@Simons,

Als je clustering wilt ga je sowieso niet op een shared hosting server zitten maar pak je VPS of Dedicated Hardware. Ik weet toevallig dat alleen de shared hostingpakketten met DirectAdmin beheerd dienen te worden waarbij de shared hostingservers zelf op Linux draaien en schaalbaar zijn. Bij een VPS kun je zelf bepalen wat je erop wilt uiteraard en de mailserver, spamfilters en eigen systemen draaien allemaal op custom software. Hoe ik dit weet? Door ze gewoon eens te bellen en te vragen hoe hun infrastructuur in elkaar zit. Ze zijn daar heel open over.

Ook spreek je jezelf tegen:
---
"Ze noemen zich een security bedrijf, maar het enige.wat ze verkopen zijn certificaten. SSL certificaten koop ik graag bij hun. Snelle afhandeling en levering.

Hoe serieus moet je een SSL boer nemen als ze bij SSL labs een C rating krijgen???"
---
Je neemt ze niet serieus maar je koopt wel graag ssl bij ze???

Mijns inziens is je betoog gebaseerd op onderbuikgevoel en niet op feiten en derhalve zou ik je reactie dan ook nooit mee laten wegen in mijn besluit om al dan niet zaken te doen met Networking4all BV.

Simons, 13 november 2015 4:38 pm

@Hans, je bent een van de medewerkers die ik wel eens aan de lijn heb. Dus ik denk wel dat je wat van het bedrijf af weet ;)

SSL bestel ik daar voor mijn werkgever omdat ze goed en snel leveren. En de betaalmethoden ook goed werken.

Maar verder doen we niets meer bij jullie op wat domeinnamen na.

Hans, 13 november 2015 10:05 pm

@Simons,

Zoals je wel weet zijn er meer honden die fikkie heten en als ik al medewerker zou zijn van Networking4all zou ik niet mijn eigen naam gebruiken :-)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.