Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Businesshosting.nl

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 20 november 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Businesshosting.nl. Een Arnhemse onderneming wiens kracht, volgens de eigen website, ligt in het aanbieden van specialistische oplossingen voor zakelijke klanten die werkzaam zijn op het gebied van webontwikkeling en internetdiensten.

De balans

Als we de balans van Businesshosting.nl erbij pakken, krijgen we niet direct het idee dat we hier met een hoster te maken hebben die al 15 jaar floreert in de markt. Niet dat er direct signalen zijn dat het slecht gaat, maar van gigantische groei lijkt ook geen sprake.

Zo zien we een beperkte balans waar de materiële vaste activa jaarlijks licht achteruit gaan. Dit betekent niet direct dat er niet geïnvesteerd wordt in zaken als dataservers, maar het lijkt wel aan te geven dat er jaarlijks meer wordt afgeschreven dan er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd. De vorderingen nemen in 2014 wel iets toe. Dit lijkt een indicatie dat er sprake is van toenemende omzet, maar zou ook het gevolg kunnen zijn van een minder strak debiteurenbeleid.

Wanneer we de passivazijde van de balans bekijken, krijgen we een beeld dat beter lijkt te passen bij de activakant. Hier zien we namelijk een redelijk constant beeld, met balansposten die keurig in elkaars verlengde worden gehouden. We zien een teruglopend eigen vermogen, maar hier staat een nagenoeg gelijk teruglopende post kortlopende schulden tegenover. Het heeft er dan ook alle schijn van dat er geen verlies wordt gemaakt, maar dat de winsten naar boven worden gestuurd richting holding/aandeelhouders. Het eigen vermogen blijft namelijk té netjes schommelen rond 50-55% van het balanstotaal om een verlieslatend bedrijf te suggereren.

Businesshosting Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Businesshosting.nl lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2016 uit op 1,16. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen iets meer dan een achtste deel overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 12.582 euro betekent dat er ruim 12.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,87, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Businesshosting.nl hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,55. Dit betekent dat de balans van Businesshosting.nl voor 55% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Businesshosting Ratios 2014

De conclusie

Eigenlijk valt er bijzonder weinig te zeggen over de financiële staat van Businesshosting.nl. Het heeft wat weg van die man die je elke met zijn donkergrijze pak en een kopje koffie over straat ziet lopen. Aardige man, maar hoe het met hem gaat en wat hij doet? Geen idee. Het lijkt er op dat de balans van Businesshosting.nl op eenzelfde niveau wordt gehouden, waarschijnlijk door dividenduitkeringen. Alle posten en cijfers schommelen zo ongeveer rond hetzelfde niveau en vooral in nagenoeg dezelfde verhoudingen. Niet goed, niet slecht, maar eerder nietszeggend. Je zou natuurlijk net zo goed kunnen zeggen dat het gestaag voortgaat bij Businesshosting.nl. Het is maar hoe je er naar kijkt.

Reactie Johan de Nijs (operations director Businesshosting.nl)

Business Hosting bestaat ruim 15 jaar en is een kleine onafhankelijke en dynamische speler in een snel veranderende markt, denk aan de opkomst van de budgethosters en cloudoplossingen die ons als hostingbedrijf creatief laten nadenken om bij te blijven en waar nodig direct te anticiperen. Hier hebben we ons de laatste jaren bijzonder goed staande weten te houden met een stabiel en betrouwbaar klantenbestand. Daarbij zijn we crisisbestendig gebleken en beschikken we over een zorgvuldig opgebouwde reputatie bij onze klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties. Businesshosting.nl streeft niet zozeer naar een snelle groei, dat is geen doel op zich. Het primaire streven is het bestendigen van haar relaties door kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze cijfers tonen wellicht geen opvallend of sensationeel beeld, maar een stabiel bedrijf, dat is ook graag waar we ons bevinden. Onze klanten moeten op ons kunnen terugvallen als stabiele hostingpartner.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.