Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Bizway

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 27 november 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Bizway. Een hoster uit Bodegraven die, volgens de eigen website, al ruim 15 jaar actief is en onder andere televisiestations, banken, uitgeverijen en grote webshops tot haar klanten mag rekenen.

De balans

Wat misschien wel het meest in het oog springt, is de beperkte grootte, in getallen in ieder geval, van de balans. Nu zeggen cijfers natuurlijk niet alles, maar bij een 15-jarige onderneming die in een aantal grote(re) sectoren actief is, verwacht je meer dan de 1,5 ton aan materieel vaste activa en iets meer aan eigen vermogen.

Wanneer we naar de ontwikkelingen van de balansposten kijken, dan krijgen we eigenlijk eenzelfde idee. De vaste activa lopen met zo’n 10.000 euro terug naar iets meer dan 140.000 euro. Dit betekent niet automatisch dat er niet meer geïnvesteerd wordt, maar het geeft wel aan dat er meer wordt afgeschreven dan dat er wordt geïnvesteerd. Het zou overigens kunnen dat er is geïnvesteerd in activa met een té lage boekwaarde. De immateriële vaste activa nemen namelijk toe met 25.000 euro. Aannemend dat dit goodwill is, dan is er dus voor een investering meer betaald dan de boekwaarde was.

Aan de andere kant van de balans zien we eigenlijk gewoon een net draaiend bedrijf. Ook hier zien we geen hele grote cijfers, maar er is een prima eigen vermogen aanwezig, de langlopende schulden lopen netjes terug en de kortlopende schulden blijven op niveau. De reserves nemen met een kleine 30.000 euro toe, wat lijkt aan te geven dat er in 2014 zo’n 30.000 euro winst is gemaakt. Dit zou natuurlijk hoger kunnen liggen, maar dan is er dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder(s).

Bizway Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Bizway lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,01. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen niets overhoudt, maar er ook niets aan tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 nog net positief. De uitkomst van 1.091 euro betekent dat er een heel klein bedrag overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,0, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Bizway hier in het bekeken jaar precies op de 1 zit toont aan dat het bedrijf netjes gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,55. Dit betekent dat de balans van Bizway voor 55% uit eigen geld en vermogen bestaat.

De conclusie

De cijfers van Bizway lijken te duiden op een kleinere hoster, die het ondanks dat wel gewoon prima doet. Er lijkt niet heel zwaar geïnvesteerd te worden, maar de balans laat een goed verloop zien en er wordt naar het schijnt netjes winst gemaakt. Weinig bijzonders, maar gewoon een financieel gezonde onderneming.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.