Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: ABC Web

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 4 december 2015 08:00 uur

Dit keer duiken we de grens over en bekijken we de jaarcijfers van ABC Web. Een Belgische hoster die, volgens de eigen website, haar klanten niet aan hun lot overlaat, maar ze met raad en daad bijstaat. De vraag hierbij is of dit ook vanuit financieel oogpunt een interessante bedrijfsstrategie is.

De balans

Als we de activazijde van de balans bekijken, zien we een bedrijf dat duidelijk investeert in haar materieel. Wat hierbij wel opvalt, is dat de grootste stijging in 2014 zit in de post ‘leasing en soortgelijke rechten’. Dit houdt in dat de activa niet in eigendom zijn, maar worden geleased via een huurkoopconstructie. Wat hierbij ook opvalt, is het feit dat de vorderingen teruglopen en er geen liquide middelen aanwezig zijn binnen het bedrijf. Nu hoeft dit niet per definitie negatief te zijn, maar met name de teruglopende vorderingen zou een indicatie kunnen zijn van teruglopende omzetten.

Als we de passivazijde bekijken zien we dat de schulden bijna nagenoeg evenveel toenemen als de activa. Dit doet vermoeden dat alle investeringen in het bedrijf zijn betaald met geleend geld, of in dit geval via een leaseconstructie. Ook zien we een daling van de reserves in de post ‘overgedragen winst’. De daling met ruim 12.000 euro lijkt aan te geven dat er in 2014 verlies is gemaakt.

Aangezien in België gepubliceerd wordt mét verlies- en winstrekening, kunnen we dit vermoeden ook direct bevestigen. ABC Web heeft in 2014 inderdaad ruim 12.000 euro verlies gemaakt, waar in 2013 nog een winst werd gepresenteerd van ruim 26.000 euro. De belangrijkste boosdoener hiervoor lijkt de brutomarge te zijn, het verschil tussen de omzet en de direct aan de omzet te relateren kosten. Deze zakt namelijk in 2014 weg van 34.000 naar 2.000 euro.

ABC Web Activa 2014 ABC Web Passiva 2014

De ratio’s

De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,16. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ruim 80% tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 36.493 euro betekent dat er ruim 36.000 tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 2,2, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat ABC Web hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,04. Dit betekent dat de balans van ABC Web voor 4% uit eigen geld en vermogen bestaat.

ABC Web Resultaten 2014

De conclusie

Het ziet er niet naar uit dat ABC Web in 2014 een jaar heeft gehad om over naar huis te schrijven. Er is weliswaar flink geïnvesteerd, maar hiervoor waren ogenschijnlijk geen eigen middelen aanwezig en heeft men alles moeten lenen, wat altijd duurder is dan zelf kopen. Hiernaast is er ook nog eens verlies gemaakt, waarbij bijna het volledige eigen vermogen uit de onderneming is verdampt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat men dit heeft zien aankomen en dat er is geïnvesteerd in de toekomst, maar het lijkt duidelijk dat ABC Web er op het moment niet heel sterk voor staat. Veel meer jaren zoals 2014 kunnen zij zich in ieder geval niet veroorloven.

Reactie Gunter Verbocht (ABC Web)

2014 was inderdaad een jaar vol investeringen en een minder jaar voor ABC Web. In 2015 zijn er 2 besparingsrondes doorgevoerd waarvan de laatste momenteel bezig is. Deze zijn gericht op de interne werking waar verdere besparingen mogelijk waren zonder de uiteindelijke dienstverlening te schaden.
Verwacht wordt dat deze inspanningen het eigen vermogen binnen de onderneming terug zullen herstellen. De effecten beginnen reeds merkbaar te worden, al zal het nog even duren voor we deze mindere periode volledig achter ons hebben.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.