Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Eshgro Cloud Services

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 18 december 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Eshgro Cloud Services. Een cloud hoster uit Boxmeer die al sinds 2004 hoogwaardige clouddiensten levert in een reeks samenwerkingen met highend partners.

De balans

Als we de balans bekijken van Eshgro dan zien we een aantal opvallende zaken. De materiële vaste activa lopen in twee jaar tijd met bijna 2 ton terug. Dit hoeft niet direct te betekenen dat er niet meer geïnvesteerd wordt in activa, maar het geeft wel aan dat het niet meer in deze B.V. gebeurt. Wat ook opvalt, is een redelijk grote post financiële vaste activa van 385.000 euro. Dit kan een hoop dingen zijn, maar de meest gangbare zaken die onder deze noemer op de balans worden gezet, zijn een deelneming in een B.V. of een uitgegeven langlopende lening. Dit zou bijvoorbeeld een lening kunnen zijn aan de B.V. waar men de vaste activa in onder heeft gebracht.

Aan de passivazijde van de balans zien we een beeld dat lijkt te suggereren dat er een hoop is gebeurd in de afgelopen jaren. Allereerst zien we een flink negatieve overige reserve. Dit doet vermoeden dat er in het (recente) verleden flinke verliezen zijn gemaakt. Met een hoogtepunt van bijna 2,8 miljoen negatieve reserve in 2013 is er iets niet helemaal goed gegaan, in ieder geval niet in cijfers gezien.

Het lijkt erop dat de verliezen te maken hebben met grote investeringen vanuit andere bedrijven. Waarom ik dit zeg? Er is namelijk een flinke post agioreserve aanwezig die in twee jaar tijd groeit van iets meer dan 8 ton tot ruim 1,7 miljoen in 2014. Agioreserve ontstaat doordat je aandelen uitgeeft tegen een bepaalde nominale waarde, maar waarvoor meer wordt betaald. Dit zien we voornamelijk gebeuren bij geld dat door investeerders in een bedrijf wordt gestoken. Dit zou overigens een positief punt zijn, want dat betekent dat er iets aan Eshgro is, wat niet uit de cijfers blijkt, wat derden een slordige 2 miljoen waard is.

Een laatste positief punt dat genoemd moet worden, is het feit dat de negatieve reserves in 2014 met ruim 7 ton teruglopen. Dit lijkt aan te geven dat Eshgro het tij heeft weten te keren en dat er in 2014 weer een goede winst gemaakt wordt.

Eshgro Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Eshgro Cloud Services lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar laten wel een trend zien die duidelijk de goede kant op gaat.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,97. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen net niet genoeg heeft. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 50.050 euro betekent dat er ruim een halve ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept. Positief is wel dat deze ratio flink is verbeterd. In 2012 was het nog -/- 965.546 en in 2013 -/- 511.354.

De gouden balansregel komt uit op 1,10, waar deze in 2013 nog 7,52 was, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft gehad. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Eshgro hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf nog niet heel goed gefinancierd is, maar dat men wel op de goede weg is. Een jaar eerder was deze ratio namelijk nog 7,52. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,04. Dit betekent dat de balans van Eshgro voor 4% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Eshgro Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt duidelijk dat er in de afgelopen 11 jaar bij Eshgro Cloud Services een hoop is gebeurd. Er lijkt een aantal jaar flink verlies te zijn gemaakt, maar het heeft er alle schijn van dat er ook externe partijen zijn geweest die alsnog bijna 2 miljoen in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Het zou dus kunnen zijn dat er in iets briljants is geïnvesteerd, waardoor er eerst flink verlies is gemaakt. Dat men op de weg terug is lijkt ook wel zonder veel moeite gezegd te kunnen worden. De ratio’s hebben een sprong gemaakt naar, volgens de vuistregels, bijna financiële gezondheid en het ziet er naar uit dat er in 2014 ruim 7 ton winst is gemaakt. Als Eshgro op deze manier doorgaat, is er binnen no-time niets meer aan het handje op financieel gebied.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.