Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: AlfaNet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 24 december 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van AlfaNet. Een onderneming uit het Belgische Tessenderlo, wat zo ongeveer alle IT-gerelateerde producten en diensten lijkt aan te bieden. Hosting, domeinnamen, grafisch design, online software. Noem het en zij lijken het te hebben.

De balans

Als een van de eerste zaken valt op dat er al een paar jaar geen groei lijkt te zijn aan te activazijde van de balans. Nu hoeft dit natuurlijk niet direct een negatief iets te zijn, maar het valt wel op. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen zijn dat AlfaNet bijvoorbeeld de vaste activa heeft ondergebracht in een ander bedrijf, iets wat vaker voorkomt.

Als we dan naar de passivakant van de balans kijken, dan zien we echter dat het helaas in dit geval wel een negatief iets is. Bij het eigen vermogen zien we namelijk dat er in 2011 nog net een paar honderd euro winst werd gemaakt, maar dat vanaf 2012 er jaarlijks verlies is gerealiseerd. Erger nog, het verlies lijkt elk jaar groter te worden. Het bedrijf heeft sinds 2013 ook een negatief eigen vermogen. Dit betekent dat er meer schulden zijn dan bezittingen. De leveranciers lijken hierbij het meest van AlfaNet te vorderen te hebben.

Wanneer we de resultatenrekening bekijken, lijkt de grootste boosdoener zich al vrij snel kenbaar te maken. De brutomarge of brutowinst stijgt namelijk nog wel in 2014, wat vaak wordt veroorzaakt door stijgende omzet. Er wordt echter in 2013 bijna evenveel salaris betaald als de brutomarge en in 2014 wordt er ruim 20.000 euro meer aan salarissen betaald dan er brutowinst wordt gemaakt.

Alfanet Activa 2014Alfanet Passiva 2014

De ratio’s

De ratio’s van AlfaNet lijken op basis van de beschikbare cijfers slecht. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,42. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij met de vorderingen iets meer dan 40% van de vorderingen kan voldoen. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 97.164 euro betekent dat er bijna een ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op -/-1,43, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat AlfaNet hier in het bekeken jaar zelfs in de negatieve cijfers zit, toont aan dat het bedrijf allesbehalve goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van -/-0,36. Dit betekent dat de balans van AlfaNet voor -36% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Alfanet Resultaten 2014

De conclusie

We lijken vrij duidelijk een heel nare conclusie te kunnen trekken uit de cijfers van AlfaNet. Die conclusie is dat het alles behalve goed gaat met dit Belgische bedrijf. Er is geen vermogen meer aanwezig en de jaarlijks geleden verliezen lijken elk jaar alleen maar groter te worden. Technisch gezien is AlfaNet al failliet. Het heeft immers meer schulden dan bezittingen. Of het bedrijf nog weet te voorkomen dat dit ook feitelijk gaat gebeuren, zal de tijd moeten gaan leren.

Piet, 22 januari 2016 11:20 am

Waarom hier geen reactie van de provider zelf? Misschien is er wel een goede verklaring?

Arnout Veenman, 25 januari 2016 2:53 pm

Piet, we vragen de provider altijd om een reactie die we in het artikel plaatsen. De reden dat de reactie ontbreekt is daarom waarschijnlijk dat de hoster geen gebruik van die mogelijkheid heeft gemaakt.

wiko, 22 september 2016 2:20 am

En ze zijn toch nog altijd actief ...

Ferdinand, 14 oktober 2016 12:25 pm

Misschien de cijfers van dit jaar ook eens bespreken?

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.