Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Storage Stories: NetApp Data Storage

  • Door
  • dr. Serge Gielkens
  • geplaatst op
  • 5 januari 2016 08:00 uur

NetApp levert storage devices sinds 1993. Ze is begonnen met het leveren van NAS-oplossingen maar heeft inmiddels SAN en clustered systemen toegevoegd aan haar portfolio. Hiermee gaat NetApp de concurrentie aan in de groeiende cloudmarkt.

NetApp levert zowel de hardware als software. Centraal bouwelement is de Fabric-Attached Storage (FAS) controller. Dit is een storage device dat bestaat uit een server, storage media en het besturingssysteem Data ONTAP. Dit is een zelf ontwikkeld besturingssysteem op basis van FreeBSD. Essentieel onderdeel hiervan is WAFL. Dat zorgt enerzijds voor het beheer van de fysieke storage waaronder het poolen van disks, snapshots, remote mirrors en deduplicatie. Anderzijds fungeert WAFL als interface tot de storage. Toegang is mogelijk op block- en bestandsniveau.

FAS

Alle hardware van de FAS wordt door NetApp samengesteld en geconfigureerd. Als disk levert NetApp zowel HDD’s als SSD’s. Een FAS met alleen maar SSD’s heet een all-flash FAS, afgekort tot AFF. Ook hybride FAS systemen zijn mogelijk. In een dergelijk systeem dient flash als opslag voor de hot data.

De disks van een FAS worden in een RAID configuratie gebruikt en RAID groepen samen vormen een aggregaat. Data ONTAP maakt op deze aggregaten de logische volumes aan waarop de eindgebruiker de data opslaat. Om de performance te verhogen is een FAS uitgerust met NVRAM. Ook bij een AFF worden data via NVRAM naar de SSD’s geschreven.

Een combinatie van twee FAS’en heet een Active-Active dual controller of HA pair. De controllers van een HA pair zijn elkaars mirror en zorgen voor redundantie bij onderhoud of uitval. Deze HA pairs worden op hun beurt weer gegroepeerd tot een cluster. De controllers van een cluster zijn met 10 Gb/s links aan elkaar verbonden. Een FAS kan zonder downtime worden toegevoegd aan een cluster.

Data tussen clusters kunnen synchroon worden gehouden. Dit geldt ook voor geografisch gespreide clusters, het zogenaamde MetroCluster array. Het synchroon houden van data binnen een MetroCluster array ondersteunt NetApp alleen voor AFF’s. De maximale afstand tussen sites is 100 km.

WAFL

WAFL implementeert één enkel bestandssysteem waarmee het zowel Unix als Windows clients bedient. Data ONTAP fungeert dus tegelijkertijd als NFS en CIFS server. Toegang via HTTP of FTP is overigens ook mogelijk. De clients kunnen data onderling delen, d.w.z. een Windows-client kan een bestand aanmaken dat vervolgens door een Unix-client geopend kan worden en vice versa. Dit delen heeft alleen betrekking op de NAS-functionaliteit. De inhoud van bestanden, met name de EOL style, wordt niet gemanipuleerd.

WAFL biedt drie security modi: Unix, NTFS en mixed. Unix modus wil zeggen dat de standaard ugo (user,group,others) permissies van Unix leidend zijn. Ook NFS ACL’s worden inmiddels ondersteund. Deze permissies worden voor een Windows-client vertaald naar NT stijl ACL’s waarbij de rechten ten hoogste gelijk zijn aan die van Unix. Voor de NTFS modus geldt het omgekeerde. Bij de mixed modus worden de permissies door elkaar gebruikt. De client die als laatste gebruikt werd om de toegangsrechten van een bestand te zetten, bepaalt of het betreffende bestand Unix stijl permissies krijgt of NT stijl ACL’s. Dit kan leiden tot afbrokkeling van rechten door afwisselend met een Unix en Windows-client toegangsrechten te regelen.

WAFL gebruikt snapshots om versies van het bestandssysteem te maken. Snapshots hoeven niet read-only te zijn. NetApp ondersteunt ook read-write snapshots. De gebruiker ziet de snapshots terug als hidden directories in de root van het bestandssysteem. Voor Unix is dat .snapshot en terwijl het voor Windows ~snapshot is. Dit maakt het terughalen van data voor gebruikers gemakkelijk.

Snapshots worden ook gebruikt om replica’s en backups van data te maken. Een apart soort snapshot is de SnapLock. Hiermee bedoelt NetApp een snapshot waarvan de data een retentieperiode krijgen. Pas na het verstrijken van deze periode kunnen de data gemuteerd of verwijderd worden.

Met de SnapManager is het mogelijk om snapshots te maken die consistent zijn op applicatie-niveau. Dit is maar voor een beperkt aantal applicaties verkrijgbaar waaronder MS SQL Server, Microsoft Exchange en SAP.

Tot slot

Sinds het begin van haar activiteiten heeft NetApp inmiddels een uitgebreide lijn aan producten en diensten. WAFL speelt hierin een centrale rol en NetApp is erin geslaagd om dit door te blijven ontwikkelen en zich zo aan te passen aan een veranderende marktvraag.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.