Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Dutch Cloud

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 12 januari 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Dutch Cloud.
Een cloud services provider uit het midden van het land, die gespecialiseerd is in hoogwaardige cloudoplossingen en waarbij, volgens de eigen website, kwaliteit, transparantie en maximale flexibiliteit en controle voorop staan.

2014: De balans

Het eerste dat de balans van Dutch Cloud lijkt aan te geven, is dat het bedrijf uit een heel moeilijke periode komt. Waarom ik dat zeg? Als we de activazijde erbij pakken zien we namelijk stijgende vaste activa, vorderingen en liquide middelen. Allemaal dingen die lijken te wijzen op een groeiend bedrijf met winstgevende bedrijfsvoering.

Als we dan een blik op de passivazijde werpen, dan zien we met name een flink negatieve overige reserves, in 2014 bijna 315.000 euro. Dit lijkt aan te geven dat er ergens in het verleden flinke verliezen zijn gemaakt, waardoor het eigen vermogen volledig is verdampt. Positief is dan weer wel dat het negatieve vermogen in 2014 terugloopt met bijna 50.000 euro.

Ook de langlopende schulden lopen terug in 2014, wat ook een positief teken is. De kortlopende schulden nemen weliswaar toe, maar dit hoeft geen slecht iets te zijn. Het is namelijk vrij gebruikelijk in de branche om vooruitbetaalde (jaar)abonnementen als kortlopende schuld te boeken. In het geval van de kortlopende schulden kan een toename evengoed een stijging van de omzet betekenen.

Dutch Cloud Balans 2014

2014: De ratio’s

De ratio’s van Dutch Cloud lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, al is ook hier wel de eerdergenoemde stijgende trend terug te zien.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,62. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen iets minder dan 40% tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 165.701 euro betekent dat er ruim 1,5 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 5,71, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Dutch Cloud hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van -/- 0,3. Dit betekent dat de balans van Dutch Cloud voor -/- 30% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Dutch Cloud Ratios 2014

Situatie 2015 en overname Dutch Desktop

Na overleg met Dutch Cloud, wat wij bij deze rubriek altijd doen, blijkt er een hoop veranderd te zijn bij Dutch Cloud. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat zij een tweeledige financiering hebben aangetrokken en daarmee het bedrijf Dutch Desktop, leverancier van online werkplekken, hebben overgenomen. De financiering komt deels van de bank en deels van de aandeelhouders middels voornamelijk een kapitaalstorting en deels een achtergestelde lening.

De geconsolideerde balans per 31-12-2015 laat dan ook direct een ander beeld zien. Met de overname en de kapitaalsinjectie is het negatieve eigen vermogen verdwenen en wordt de balans met 8 ton verlengd. Over omzetten wil Dutch Cloud niets kwijt, maar geeft wel aan dat met de overname de omzet meer dan verdubbeld wordt.

Dutch Cloud V-Balans 2015

De conclusie

Het heeft er alle schijn van dat Dutch Cloud een heel moeilijke tijd achter de rug heeft. Het lijkt er op dat er flinke verliezen zijn gemaakt, waardoor er een flink negatief eigen vermogen is ontstaan. Dutch Cloud zelf geeft hierbij aan dat er met name moeilijk winst werd gemaakt door hoge investeringen, die automatisch gepaard gaan met hoge afschrijvingskosten. In 2014 lijken de signalen al aan te geven dat het bedrijf het tij heeft weten te keren. De balans en de ratio’s laten een stijgende trend zien en er lijkt weer winst te worden gemaakt. Met de overname van Dutch Desktop eind 2015 lijkt er een ommezwaai te zijn gemaakt in positiviteit van de cijfers, wat met de winst die gemaakt lijkt te zijn alleen maar beter kan gaan worden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.