Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Klant eist backup van zijn data na opzegging van het hostingcontract, wat nu?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 25 januari 2016 08:00 uur

Een klant zegt de afgenomen diensten op bij zijn hostingbedrijf. Op het moment dat het hostingpakket van de klant wordt afgesloten realiseert de klant zich dat hij geen backup heeft gemaakt van zijn website. Daarom eist hij van het hostingbedrijf een backup van zijn website. Wat nu?, vraagt het hostingbedrijf op webhostingtalk.nl.

Het hostingbedrijf heeft de e-mail die de klant heeft verzonden met zijn eisen en juridische onderbouwing van zijn standpunt online gezet. Die neem ik als uitgangspunt. Daarnaast heeft het hostingbedrijf ook de volgende feiten opgesomd:

  • In 2013 hebben we de klanten van het hostingbedrijf overgenomen. Tussen die klanten zat een klant die een hostingpakket en diverse domeinnamen afneemt.
  • Op 27 december kregen wij een opzegging binnen. Deze had dus eigenlijk al voor 1 december moeten binnen zijn. Dus hebben hem gemeld dat hij te laat was met opzeggen.
  • Op 12 januari kregen we een mail binnen waarin de klant dreigde met juridische stappen. Omdat we geen zin hadden in energieverspilling hebben wij onmiddellijk het contract ontbonden, de openstaande factuur gecrediteerd, de verhuiscodes toegestuurd en…. De website offline gezet. De website is offline gezet omdat er immers geen contract meer is.
  • Op 15 januari vraagt de klant, met wie we inmiddels al redelijk gebrouilleerd zijn, of we de site weer online willen zitten, want hij heeft geen backup van de site.
  • Wij vragen voor heraansluitingskosten €75,00

Geachte Hosting,

Met enige verbazing en teleurstelling heb ik kennis mogen nemen van uw bericht dat ik zou moeten betalen voor het verkrijgen van een backup van de website. Puur op grond van klandizie had ik verwacht dat u mij het bovenstaande zou laten doen toekomen, omdat u ten onrechte ervan uitging dat de algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op onze relatie en mij ten gevolge van deze onjuiste aanname, in gebreke heeft gesteld. Wat hiervan echter ook zij, jullie stelling vindt geen steun in het recht.

De eerste zin en de helft van de volgende zin ben ik het wel mee eens eigenlijk. Je kan natuurlijk ook afvragen wat het hostingbedrijf allemaal moet doen dat die 75 euro rechtvaardigt. Je wil toch van het gedoe af zijn, daarom accepteerde je de opzegging ook. Waarom maak je het jezelf dan toch zo moeilijk als het om het geven van die backup gaat? Verstandiger was geweest om die backup gewoon wel of niet te geven en te zeggen daar had je eerder aan moeten denken maar daar een paar lousy euro’s voor vragen, daar moet ik diep van zuchten. Juridisch gezien is het overigens wel koeterwaals wat de klant schrijft.

Zoals u weet is het eigendom het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art. 5:1, eerste lid, BW). Bij de opzegging van de overeenkomst van opdracht heb ik hiermede – zij het impliciet – aangegeven dat ik u uitsluit gebruik te maken van deze website en – expliciet – dat ik de website wil verplaatsen. U heeft hierop de benodigde gegevens verstrekt die nodig zijn om de websites te verplaatsen. Doordat de website niet online staat, kan deze ook niet worden verplaatst. Dit levert een onrechtmatige beperking van mijn eigendomsrecht op, waardoor u schadeplichtig bent op grond van een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 BW.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Daar is inderdaad geen speld tussen te krijgen want dat staat inderdaad in artikel 5:1 lid 1 BW. Alleen op welke zaak heeft de klant dan een eigendomsrecht vraag ik mij af? Immers is een zaak een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Dat staat in artikel 3:2 BW. Data is geen zaak, dus er is ook geen sprake van eigendom.

Wel interessant is de opmerking van de klant dat hij expliciet heeft aangegeven de website (nog) te willen verhuizen. Dat roept de vraag op of dat de hoster wel bevoegd was de opzegging op een onverwacht moment te accepteren en de website van de klant direct offline te gooien zonder de klant alsnog de mogelijkheid te geven om een backup van zijn website te maken. Overigens zou dat dan geen onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) opleveren maar simpelweg wanprestatie (artikel 6:74 BW), immers vloeit die verplichting uit de overeenkomst tussen het hostingbedrijf en de klant voort.

Om de website echter de kunnen verplaatsen moet de website online zijn casu quo moet ik beschikken over een backup. Geen van beide is thans het geval. U heeft de opzegging bevestigd, maar dit heft de verplichtingen van art. 6:2, eerste lid, BW niet op. De zogenoemde postcontractuele verbintenissen die ontstaan bij de opzegging, waaronder het mogelijk maken van de overplaatsing, dienen gewoon te voldoen aan het overeenkomstenrecht. Uw stellinginname is in strijd met art. 6:2, eerste lid, BW met dien verstande dat u niet redelijk en billijk jegens mij handelt. Dit levert een onrechtmatige daad op in de zin van art. 6:162 BW.

Wat de klant schrijft is opnieuw juridisch koeterwaals, maar ik ben het wel met de strekking van wat de klant schrijft eens. Indien de klant gewoon tijdig had opgezegd en de hoster op 1 januari 2016 00:00 uur het hostingpakket had afgesloten, dan was er niks aan de hand geweest. Echter heeft de hoster de opzegging onverwacht toch geaccepteerd, de website offline gegooid en de klant niet in de gelegenheid gesteld om zijn data veilig te stellen. Dat had mijns inziens wel gemoeten vooral ook omdat de klant naar eigen zeggen expliciet had aangegeven dat nog te willen doen.

Derhalve verzoek, en voor zover nodig sommeer, ik u om voor aanstaande donderdag (21 januari 2016) 16:00 uur alle benodigde gegevens om de websites te kunnen verplaatsen aan mij te doen toekomen en hiermede ook de mogelijkheid heb om de websites daadwerkelijk over te plaatsen. Bij gebreke van voldoening van voornoemde verzoeken casu quo sommatie treedt na ommekomst van de gestelde termijn verzuim in.

Dit houdt in dat u aansprakelijk bent voor al geleden en nog te lijden schade.

Volledigheidshalve behoud ik mij alle rechten en weren voor.

Dit is een correcte ingebrekestelling die mijns inziens ook doeltreft. Ik zou maar meewerken als ik het hostingbedrijf was. Al is het maar om van het gedoe af te zijn! Overigens moge duidelijk zijn dat de klant zelf ook zo onredelijk is als de pest en je eigenlijk het liefst iets met ‘go’ en daarna nog wat minder vriendelijke woorden tegen hem wilt zeggen. Dat kan je natuurlijk doen als hostingbedrijf, maar juridisch gezien is dat wat minder handig.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.