Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: XXL Webhosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 22 januari 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van XXL Webhosting. Een Amsterdamse hoster die, volgens de eigen website, als bedrijfswaarden kwaliteit, service, innovatie en samenwerking hanteert.

De balans

Als we de balans bekijken, zijn er een aantal opvallende zaken die allemaal op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Een van die dingen aan de activazijde van de balans zijn de materiële vaste activa. Die lopen in de drie bekeken jaren gestaag terug met zo’n 20-30.000 euro per jaar. Dit zou kunnen betekenen dat er niet meer wordt geïnvesteerd in zaken als servers, of in ieder geval minder dan er op jaarbasis wordt afgeschreven. Er lijkt echter wel winst te worden gemaakt, waardoor deze verklaring niet de meest logische lijkt. Wat het dan waarschijnlijk zal zijn, is een overheveling van de activa, of in ieder geval de nieuwe, naar een andere BV.

De passivazijde van de balans lijkt aan te geven dat XXL Hosting het in het verleden wat moeilijker heeft gehad, maar inmiddels op de weg terug is. De overige reserves zijn negatief, wat over het algemeen betekent dat er één of meerdere jaren verlies is gemaakt. Dat de reserves in de drie bekeken jaren verbeteren naar bijna positieve waardes, lijkt te duiden op in ieder geval twee jaar winst in 2013 en 2014. Wat ook bijzonder is, en naar het lijkt positief, is dat de schuldenlast zowel langlopend als kortlopend zo goed als weg is. Dit betekent minder (financierings)kosten per jaar en grotere kans op winst in de toekomst.

XXL Webhosting Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van XXL Webhosting lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar laten wel een positieve ontwikkeling zien. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,07. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ruim 90% tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 25.863 euro betekent dat er ruim 25.000 tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,23, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft (gehad). Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat XXL Webhosting hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. Dit blijkt door de eerder genoemde balansontwikkeling niet een solvabiliteitsratio van 0,64. Dit betekent dat de balans van XXL Webhosting voor 64% uit eigen geld en vermogen bestaat.

XXL Webhosting Ratios 2014

De conclusie

Er kunnen op basis van de cijfers van XXL Webhosting redelijk wat theorieën worden bedacht over het recente financiële verleden. De meest voor de hand liggende lijkt er één te zijn waarbij in het verleden verliezen zijn gemaakt, waardoor de reserves negatief zijn, maar waarbij inmiddels winst lijkt te worden gerealiseerd. Ook heeft het er alle schijn van dat de (nieuwe) activa in een andere BV zijn onder gebracht. Om een lang verhaal kort te maken, het lijkt er sterk op dat XXL Webhosting het redelijk lastige heeft gehad, maar het lek boven heeft. Ze zijn financieel gezien op de goede weg naar een financieel gezond bedrijf.

Reactie Sander Cruiming (oprichter XXL Webhosting)

Bedankt voor het onder de loep nemen van de cijfers van XXL! Zoals je al suggereert, hebben we in het verleden een aantal veranderingen ondernomen die tijdelijk een negatieve impact hadden op onze cijfers.

Allereerst hebben we in de tijd voorafgaand aan de bekeken jaren en in het jaar 2012 forse investeringen gedaan in ons cloudplatform, zowel hardware- als softwarematig. Bovendien hebben we in 2012 het bedrijf opgesplitst in twee verschillende BV’s: Cloud Provider voor de cloudinfrastructuur, en XXL Webhosting voor de shared hosting activiteiten. Deze investeringen en opsplitsing zorgde voor een verlies en een toename in de schulden, welke overigens voor het grootste deel bestonden uit interne rekening courant verhoudingen tussen de BV’s in de groep. Als laatste is XXL ook klant geworden bij Cloud Provider, en zijn we de laatste jaren bezig geweest alle fysieke servers van XXL te vervangen door virtuele servers op het cloudplatform van Cloud Provider. Dit verklaart de afname in vaste activa bij XXL.

Deze veranderingen hebben we doorgevoerd om het bedrijf niet alleen efficiënter in te richten qua kosten, opbrengsten en structuur, maar ook om onze diensten verder te verbeteren en toekomstklaar te maken – zowel bij XXL als bij Cloud Provider. Inmiddels zijn de cijfers van 2015 bijna gereed, en begint de gekozen strategie in toenemende mate haar vruchten af te werpen. Het bedrijf is inmiddels geheel schuldenvrij en laat een erg mooie groei zien in het aantal klanten, omzet en winst. We zien de komende jaren met veel enthousiasme tegemoet!

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.