Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: bHosted

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 29 januari 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van bHosted.
Een hoster uit het Brabantse Roosendaal, die haar klanten voorziet van hostingservices en colocatie vanuit zowel Steenbergen als Rotterdam.

De balans

Als we naar de balans kijken van bHosted, dan zien we als eerste dat we hier te maken lijken te hebben met een groeiend bedrijf. De vaste activa nemen elke jaar toe, wat aangeeft dat er geïnvesteerd wordt. Ook stijgen de vorderingen. Dit kan betekenen dat er meer klanten zijn slecht of op zijn minst later betalen, maar veel voor de hand liggender is dat de omzet aan het groeien is. Het enige dat niet mee lijkt te groeien zijn de liquide middelen. Dit is niet schokkend, maar juist een vrij standaard gevolg van een bedrijf waarin men investeert.

Aan de passivazijde van de balans valt als eerste op dat de groei en investeringen inderdaad ten koste lijken te zijn gegaan van de liquide middelen. Naast een lichte stijging van de kortlopende schulden in 2013, zien we een flinke stijging hiervan in 2014. Er ontstaat zelfs een post langlopende schulden in 2014 van iets meer dan 45.000 euro. Niet dat dat negatief is, maar het geeft aan dat men de groei in 2014 in ieder geval niet meer volledig uit eigen portemonnee kon betalen en de bank om hulp heeft moeten vragen.

Daarnaast zien we de overige reserves teruglopen met een kleine 40.000 euro. Dit zou kunnen duiden op een verlies in 2014, maar het zou net zo goed kunnen betekenen dat er in 2014 dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Mocht het laatste het geval zijn, dan zou dat nog goed te begrijpen zijn ook. Er is immers in 2013 ruimschoots eigen vermogen, 90% van het balanstotaal, aanwezig.

bHosted Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van bHosted lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,95. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer de helft overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 70.540 euro betekent dat er ruim 70.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,66, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat bHosted hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, ondanks dat er een flinke stijging in de schuldenpositie is, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,58. Dit betekent dat de balans van bHosted voor 58% uit eigen geld en vermogen bestaat.

bHosted Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat bHosted aan het groeien is. De vorderingen nemen toe, wat lijkt te duiden op stijgende omzet. Wel heeft er alle schijn van dat de groei niet meer met eigen geld kan worden betaald. Het lijkt dan ook dat bHosted op het punt staat dat zij op moet gaan letten dat zij niet kapot groeit. Zolang zij dat voor ogen houden lijkt er niets aan de hand en lijkt deze hoster een prima toekomst te hebben, in ieder geval op financieel vlak.

Reactie Marc van de Geijn (eigenaar bHosted)

Allereerst bedankt voor je aandacht voor bHosted.nl. Je analyse geeft een duidelijk beeld van bHosted.nl: we zijn inderdaad groeiend en investeren regelmatig in nieuwe hardware om deze snel, stabiel en up-to-date te houden. Deze vervangen wij altijd na 5 jaar. Ieder jaar is er wel minimaal een onderdeel van ons platform aan de beurt om vervangen te worden. Hiervoor gebruiken wij al vele jaren Dell apparatuur.

Wat betreft het lenen: Meestal financieren we onze apparatuur vanuit eigen middelen, maar soms heeft een leverancier dusdanig goede financieringsvoorwaarden dat we dief van eigen portemonnee zouden zijn als we er geen gebruik van zouden maken. Zo’n geval was er in 2014, vandaar dat we een lening zijn aangegaan. Dit doen we uiteraard wel verantwoord en de maandelijkse kosten moeten goed te dragen zijn uit onze inkomsten.

Binnen bHosted.nl werken we dagelijks aan een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze klanten. Momenteel zijn we bezig om onze volledige shared webhosting omgeving om te bouwen voor meer snelheid, stabiliteit en continuïteit. Hiervoor zal bHosted.nl ook dit jaar weer investeren in nieuwe apparatuur en upgraden van bestaande apparatuur.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.