Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Hostway

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 5 februari 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Hostway. Een hoster uit Badhoevedorp met een Duitse moederorganisatie en, volgens de eigen website, met ruim 14.000 klanten in 42 landen. Een hoopvol plaatje, maar wordt daar ook financieel een goed plaatje mee gecreëerd?

De balans

Een eerste voorzichtige conclusie die we lijken te kunnen trekken, is dat 2013 geen al te best jaar is geweest. Er zijn meerdere posten op de balans die in 2013 wegzakken, om in 2014 weer te herstellen. Dit zijn onder meer de vorderingen, de liquide middelen en de overige reserves.

Wat opvalt aan de balans is een jaarlijkse daling van de materiële vaste activa. Dit zou kunnen betekenen dat er niet (meer) wordt geïnvesteerd in servers en dergelijke. Wat we echter veel vaker zien gebeuren, is dat de (nieuwe) vaste activa worden overgeheveld naar een andere vennootschap, waardoor de activa in Hostway B.V. uiteindelijk geleidelijk wegvallen van de balans.
Wat aan de passivakant van de balans opvalt, zijn de overige reserves. Deze zijn in alle bekeken jaren behoorlijk negatief. Dit lijkt aan te geven dat er in het verleden verlies is gemaakt. In 2013 zien we de reserves teruglopen met 246.975 euro, wat een indicatie lijkt dat er bijna 2,5 ton verlies is gemaakt. In 2014 zien we de negatieve reserves weer verbeteren met ruim 3 ton, wat zou kunnen duiden op een flinke winst.

Aangezien dit soort financiële veranderingen erg ongebruikelijk zijn in een ‘normale’ bedrijfsvoering, lijkt de meest voor de hand liggende verklaring in bijzondere verschuivingen te liggen. Hierbij kun je denken aan dingen als grote dividenduitkeringen, kosten die via andere (moeder/zuster)bedrijven worden gemaakt. Je kunt je niet aan de gedachte onttrekken dat dit cijfers zijn die allesbehalve in zwart-wit geanalyseerd kunnen worden. De enige die het echte verhaal wel weten zijn de CEO en CFO van Hostway.

Hostway Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Hostway zijn al even wisselvallig als de balans zelf. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in de jaren 2012-2014 uit op 0,51, 0,19 en 1,02. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen in 2014, zij van de vorderingen ongeveer de helft overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 net positief, waar het in 2013 nog ruim 4 ton negatief was. De uitkomst van 3.119 euro betekent dat er een paar duizend euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,57, wat mogelijk aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Hostway, zeker met een aanzienlijke daling van de schuldenpositie, hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt dan echter nog niet uit een solvabiliteitsratio van -/-0,65. Dit betekent dat de balans van Hostway voor -/- 65% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Hostway Ratios 2014

De conclusie

De cijfers van Hostway laten grote schommelingen zien in de drie bekeken jaren tussen ogenschijnlijk heel negatief en mogelijk heel positief. Dit doet dan ook sterk vermoeden dat er een verhaal achter de cijfers zit dat niet zonder meer kan worden achterhaald. Er wordt mogelijk geschoven met cijfers, waarbij als eerste gedacht wordt aan de Duitse moederonderneming die op de website vermeld staat. Er is dan ook geen echt eensluidend antwoord te geven op de vraag ‘Hoe staat Hostway er financieel voor’. Wij hebben geprobeerd met Hostway in contact te komen om bovenstaande vragen beantwoord te krijgen, maar dit is helaas niet gelukt. Het enige dat wel met zekerheid kan worden gezegd, is dat er in Nederland in ieder geval geen reserves aanwezig zijn.

Math, 5 februari 2016 9:03 am

Volgens LinkedIn heeft Hostway maar 1 medewerker. Deze persoon zal wel de CEO, CFO, CTO en helpdesk zijn :P

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.