Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoe werkt managed hosting bij: Twisted Bytes

  • Door
  • dr. Serge Gielkens
  • geplaatst op
  • 11 februari 2016 08:00 uur

In deze aflevering vertelt Derk Gortemaker over de wijze waarop Twisted Bytes managed hosting benadert. Samen met Mathijs Janssen is hij eigenaar van Twisted Bytes. Samen hebben ze ervaring als ontwikkelaar en een achtergrond in hosting. Ze zagen de behoefte bij ontwikkelaars van webapplicaties om zich niet te willen vermoeien met het beheer en de technologie van allerlei servers en clouddiensten. Met hun expertise op het vlak van development en systeembeheer, hebben ze in januari 2015 Twisted Bytes opgericht om managed hostingdiensten aan te bieden voor website- en webapplicatiebouwers.

Managed hosting

Als eerste vertelt Gortemaker in het interview op welke manier Twisted Bytes meerwaarde wil leveren als managed hoster:

“We zien dat er bij managed hosting een standaard server wordt gebruikt en dat vooral de SLA-kant wordt afgedekt. Bij de helpdesk van zo’n hoster krijg je eventueel toegang tot iemand met meer kennis van zaken, maar ook die weet niet heel veel van de ontwikkelomgeving of wat developers doen. Maar ontwikkelaars hebben iemand nodig die weet hoe een server werkt en hoe je daar het uiterste uit haalt. Of waarom een webapplicatie traag is en hoe een database als MongoDB gebruikt moet worden. Hosters zijn nog vaak teveel systeembeheerder die niet weten hoe applicaties in elkaar steken en wat ontwikkelaars doen en nodig hebben. Wij maken juist die stap naar ontwikkelaars toe.”

Twisted Bytes ziet zich daarom niet enkel als hoster maar als deel van een ontwikkelteam. “Daarin richten wij ons op het serverdeel. Door onze jarenlange ervaring als PHP- en Java-ontwikkelaar hebben we ook inzicht in de code en het ontwikkelproces. Daarmee helpen we ontwikkelaars om bijvoorbeeld uit te zoeken waardoor een database met zoveel queries wordt belast. Wij kijken naar de code vanuit het perspectief van de serverperformance en schaalbaarheid en adviseren de ontwikkelaar daarin.”

Wat betreft de applicatielaag beperkt Twisted Bytes zich tot de analyse. “Wij komen niet aan de code,“ vertelt Gortemaker. “Als er een lastig probleem is, dan maken we een kopie van de server, uiteraard met medeweten en goedkeuring van de klant. Op de kopie zoeken we dan in de code uit wat er aan de hand is met bijvoorbeeld een profiler. De uitkomsten geven we aan de developer door met ons advies welke aanpassingen in de code nodig zijn. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor de code.” Twisted Bytes houdt de ontwikkelingen rond programmeertalen in de gaten en doet ook testen. Zo heeft zij performance analyses gedaan van HHVM ten opzichte van de standaard PHP-engine. Dit soort resultaten worden meegenomen in het advies.

Niet alleen wat betreft de code ondersteunt Twisted Bytes de ontwikkelaar. “We helpen ook met deployment- en ontwikkeltools. Zo adviseren wij over deployment met Git. Van onze standaardomgeving met webserver, PHP en MariaDB hebben we een Vagrant box gemaakt die de ontwikkelaar kan gebruiken om te ontwikkelen. Dit beperkt weer risico’s als gevolg van verschillen in PHP-versies of configuratiebestanden tussen onze omgeving en die van zijn eigen PC.”

Twisted Bytes heeft veelal geen direct contact met de eindklant. “Wij werken hoofdzakelijk met de ontwikkelaar en hij heeft contact met zijn eindklanten. Die zijn meestal ook niet in ons geïnteresseerd. Bij grotere klanten zitten we wel meer in een driehoeksverhouding tussen de developer, eindklant en ons.” Gortemaker vertelt verder dat voor hen de bouwers van Silverstripe, WordPress en Magento sites een specifieke groep klanten vormt. “Die hebben vaak veel eindklanten en met hen zijn de contactmomenten maar kort. Bij sommigen zitten we daarom in hun ticketsysteem waar zij de aanvraag voor een nieuwe omgeving inschieten. Van daaruit pakken we het op en passen we ons zo aan hun workflow aan.”

Afspraken

Opvallend is dat Twisted Bytes bijna geen SLA’s afsluit. “In de praktijk hebben onze klanten nauwelijks behoefte aan SLA’s. Meestal gaan wij alleen raamcontracten aan. Wij leveren bepaalde diensten die wij factureren. Problemen met de IaaS-providers zijn onze verantwoordelijkheid.” De support door Twisted Bytes is altijd 24×7. Volgens Gortemaker komt het maar weinig voor dat een ontwikkelaar als eerste een probleem opmerkt. Dit komt door de monitoring van de hostingomgeving tot en met het niveau van de middleware door Twisted Bytes.

Wat betreft de doorbelasting heeft Twisted Bytes de ervaring dat webontwikkelaars nauwelijks nog geïnteresseerd zijn in het opsplitsen per eindklant. “Wij hanteren flat fees voor servers en factureren onze tijd voor verleende service. Als een klant wil weten hoeveel een bepaalde eindklant verbruikt, dan nemen we dat wel mee. Met die informatie kan een klant van ons dan pakketten doorberekenen naar zijn eindklanten.”

Gortemaker vertelt verder dat Twisted Bytes in beginsel de garanties met betrekking tot uptime, bereikbaarheid en dergelijke van de IaaS-leveranciers hanteert. “Voor automatische failover kunnen we over meerdere datacenters deployen, maar dat is afhankelijk van wat de ontwikkelaar of eindklant wil. We bieden als alternatief dat we binnen een afgesproken tijd, bijvoorbeeld 30 minuten, de applicatie elders up en running hebben. Of dit kan en acceptabel is, hangt natuurlijk van de klant, de hoeveelheid data en de applicatie af. Maar vaak is het beter om een goed failover plan te hebben dan een HA-cluster dat zijn eigen problemen veroorzaakt.”

Hosting omgeving

Twisted Bytes beheert weliswaar de servers maar neemt de infrastructuur zelf als dienst af. “We zetten zelf geen hardware neer. Wij maken gebruik van reeds bestaande IaaS-diensten zoals DigitalOcean en Linode. Voor klanten die hun data in Nederland of de EU willen houden, adviseren we Nederlandse en Europese partijen.” Gortemaker meldt dat de klant altijd zelf kan beslissen wie de eigenaar is van het account en waar de omgeving moet draaien. “De klant mag zelf een account aanvragen en de rekeningen op zijn naam ontvangen. Dat doen we omdat het de klant vertrouwen geeft dat we niet uit zijn op hosting fees of dat ze vast zitten aan ons als hostingpartij. Wij willen wat goed is voor onze klant.”

Twisted Bytes gebruikt standaard als besturingssysteem CentOS 7. “Dat heeft onze voorkeur omdat het een hele stabiele omgeving is waarvan de releases lang ondersteund worden”, vertelt Gortemaker. “Ubuntu is ook een grote distributie met LTS releases maar die is wat ons betreft teveel in beweging. Voor de ontwikkelaar gaat het om de programmeeromgeving. Daarom focussen wij ons op één besturingssysteem.”

Op het besturingssysteem wordt veelal PHP geïnstalleerd samen met MariaDB en Apache. Voor het configuratiebeheer dient Puppet. “We hebben een centrale Puppet server voor de standaard provisioning. Daar horen ook monitoring tools voor databases bij en het inrichten van backups. Bij specifieke eisen zoals Node.js, Python, Java of MongoDB richten we dat voor de klant in waarna we dit eveneens in Puppet vastleggen. Wel proberen we de omgevingen tussen klanten zo gelijk mogelijk te houden om het overzicht van het beheer te bewaren.”

Om de omgevingen te monitoren zet Twisted Bytes onder andere Sensu in. “Sensu gebruikt een centrale master en op de te monitoren systemen staan agents. De configuraties zijn gewone tekstbestanden die we eveneens in Puppet verankerd hebben. Server Density hebben we ook overwogen maar die was minder flexibel en prijstechnisch minder interessant.” Sensu is momenteel alleen voor gebruik door Twisted Bytes en nog niet door de ontwikkelaars of eindklanten. “Het continu monitoren is onze verantwoordelijkheid en we signaleren de webdeveloper als er problemen dreigen te ontstaan. Op verzoek maken we wel rapportages met analyses. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de ontwikkelaar een ingrijpende aanpassing aan zijn applicatie heeft gedaan.“

Tot slot

Aan het eind van dit interview vragen we wat Gortemaker belangrijk vindt van de manier waarop Twisted Bytes werkt. “Met kleine teams werken en onderhouden nauwe contacten. Daarmee houd je de lijnen kort en kun je snel opleveren en inspringen op veranderingen. Dit past goed in de agile trend. Het maakt niet zoveel uit of je dat nu binnen een groot bedrijf doet of zoals wij met een aantal zelfstandigen. Het kan in de praktijk waardevoller zijn om met een goedlopend team van verschillende samenwerkende specialisten te werken dan met één enkel groot bedrijf.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.