Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Mihosnet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 12 februari 2016 08:00 uur

Dit keer duiken we de polder in en bekijken we de jaarcijfers van Mihosnet.
Een hoster uit Almere die al sinds 2002 actief is en, volgens de eigen website, werkt met de kernwaarden betrouwbaar, onafhankelijk, eerlijk, bereikbaar en technologisch voorop.

De balans

Als we de balans bekijken zien we een bedrijf dat een gestage groei laat zien. Men heeft waarschijnlijk in het verleden een ander bedrijf overgenomen, gelet op de aanwezige immateriële vaste activa. Vaak is dit goodwill, veroorzaakt door meer te betalen voor een bedrijf dan de nominale aandelenwaarde. Daarnaast laten de materiële vaste activa jaarlijkse een stijging zien, wat aan lijkt te geven dat er constant geïnvesteerd wordt in de onderneming.

De vorderingen blijven weliswaar op hetzelfde niveau, maar de liquide middelen nemen in de drie bekeken jaren toe. Dit betekent dat de omzet mogelijk op hetzelfde niveau blijft, maar dat er blijkbaar wel genoeg cash wordt gegenereerd in het bedrijf.

Aan de passivazijde zien we dat er hoogstwaarschijnlijk in het verleden aanzienlijke verliezen zijn geleden. De reserves zijn namelijk behoorlijk negatief en zorgen in 2012 en 2013 zelfs voor een negatief eigen vermogen. Positief hierbij is dat de reserves wel jaarlijks toenemen en het eigen vermogen in 2014 weer licht positief is. Het heeft er dus alle schijn van dat er inmiddels weer een aantal jaar winst wordt gemaakt. Mihosnet heeft ook de langlopende schulden in 2014 volledig afgelost. Dit betekent minder financieringslasten in de toekomst, wat de winst verder zal doen toenemen.

Mihosnet Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Mihosnet lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar laten wel een sterk positieve trend zien.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,8. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer eenvijfde tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/-45.163 euro betekent dat er bijna een halve ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept. Dit klinkt allemaal negatief, maar in het verleden waren deze nog slechter. Men lijkt dus op de weg terug te zijn.

De gouden balansregel komt uit op 2,01, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft, of in ieder geval heeft gehad. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Mihosnet hier in het bekeken jaar boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,16. Dit betekent dat de balans van Mihosnet voor 16% uit eigen geld en vermogen bestaat. Ook hier zijn de ratio’s nog niet wat ze zouden moeten zijn. Als we echter zien dat deze ratio’s in 2012 en 2013 een stuk slechter waren lijkt ook hier de financiële ommekeer te zijn gemaakt.

Mihosnet Ratios 2014

De conclusie

Het heeft er alle schijn van dat Mihosnet in het (recente) verleden aanzienlijke verliezen heeft gemaakt, maar inmiddels goed op de weg terug is. Het mindere verleden blijkt het meest uit de flink negatieve reserves van ruim 4 ton in 2012, ruim 3 ton in 2013 en bijna 2 ton in 2014. Uit de trend in de reserves blijkt ook direct dat men hoogstwaarschijnlijk weer winstgevend is en zo’n ton per jaar winst maakt. De schuldenlast is flink verminderd, de liquide middelen nemen elk jaar toe en er wordt ogenschijnlijk op jaarlijkse geïnvesteerd in de vaste activa. Mihosnet is dus weliswaar op papier nog niet financieel gezond, maar het lijkt er sterk op dat dit niet lang meer gaat duren.

Reactie Harald Mimpen (mede-eigenaar Mihosnet)

Onafhankelijkheid is een belangrijke waarde bij Mihosnet en daarom hebben wij in 2010 de keuze gemaakt een eigen datacentrum in Almere te bouwen en beheren. Hiermee onderscheiden wij ons duidelijk ten opzichte van andere spelers in de hostingmarkt. Dit is een bewuste keuze geweest en maakt ons uniek en onderscheidend. Uiteraard is dit gepaard gegaan met forse investeringen zoals terug te zien is in de cijfers. Wij hebben ervoor gekozen de investeringen in 2 jaar volledig af te schrijven met als gevolg negatieve reserves. Belangrijk is dat wij altijd cashflow positief zijn
geweest. Dit is ook te zien aan het volledige aflossen van de langlopende schulden en de toename van de liquide middelen. De fundering van Mihosnet is hiermee gezet en de komende jaren zullen wij en onze klanten hiervan profiteren. Dit is nu al zichtbaar in de cijfers.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.