Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: QDC Internet Services

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 26 februari 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van QDC Holding, moedermaatschappij van QDC Internet Services.
Een hoster uit het Haagse deel van ons land, Rijswijk en Leidschendam om precies te zijn, met een behoorlijke schare aan keurmerken op de website. De vraag is uiteraard of daar ook geld mee verdiend wordt.

De balans

Er zijn een aantal dingen die opvallen aan de jaarcijfers. Allereerst kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat er in ieder geval een positief eigen vermogen in de werkmaatschappij aanwezig is. Dit blijkt uit een financiële vaste activa van ruim een ton in 2014. Hierbij maken we even de aanname dat dit QDC Internet Services is. De Kamer van Koophandel spreekt namelijk van 1 100%-dochter, dus dit zou enkel de hoster kunnen zijn.

Verder heeft het er alle schijn van dat QDC in het verleden moeilijke jaren heeft gehad. Er is namelijk in de holding een negatieve reserve aanwezig van ruim 2,5 ton in 2014, wat lijkt aan te geven dat er in eerdere jaren redelijke verliezen zijn gemaakt. Gelukkig lijkt deze tijd voorbij te zijn, want de reserves nemen in de bekeken jaren weer toe. Nog niet met heel grote bedragen, maar plus is plus.

Het laatste dat opvalt, is een flinke post voorzieningen. Voorzieningen zijn grote uitgaven waarvan men weet dat ze gaan komen en die in jaarlijkse delen op de balans worden gezet om de kosten te spreiden. Wat deze voorziening niet is, is een veelvoorkomende voorziening voor groot onderhoud van een pand. Waarom het dat niet kan zijn? Er staat voor slechts 13.000 euro aan vaste activa op de balans van de holding. Het meest voor de hand liggende lijkt een fiscaal gedreven voorziening. Dit kan bijvoorbeeld een voorziening zijn voor verliezen van de werkmaatschappij in het verleden.

QDC Holding Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van QDC Holding lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 2,53. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim tweederde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 10.903 euro betekent dat er ruim 10.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,92, wat aantoont dat het bedrijf het redelijk doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat QDC Holding hier in het bekeken jaar net onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt nog niet uit een solvabiliteitsratio van -/- 1,75. Dit betekent dat de balans van QDC Holding voor -/- 175% uit eigen geld en vermogen bestaat.

QDC Holding Ratios 2014

De conclusie

Het heeft er alle schijn van dat QDC in het verleden moeilijke tijden heeft gekend. Het eigen vermogen neemt weliswaar toe, maar is in 2014 nog altijd behoorlijk negatief. Er lijken in het verleden verliezen te zijn gemaakt, maar het bedrijf lijkt de financiële huishouding te hebben omgekeerd en weer winst te maken. De overige ratio’s zijn namelijk prima in orde.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.