Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Juridische zaken: Kan een klant wiens websites ten onrechte op zwart zijn gezet per direct van zijn hoster af?

  • Door
  • Dirk Zeilstra
  • geplaatst op
  • 29 februari 2016 08:00 uur

In de nieuwe rubriek Juridische Zaken behandelt ISPam.nl het recht op het gebied van de cloud, datacenters en hosting. In deze eerste editie een casus op Sitedeals waarbij een ondernemer ontevreden is over de dienstverlening van zijn hoster. Als voor de tweede keer zijn betaling niet wordt geregistreerd en zijn websites “op zwart worden gezet”, is de ondernemer er klaar mee en beëindigt hij per e-mail en via de website het contract. Per ongeluk betaalt hij toch de factuur voor de volgende maand en dat bedrag wordt niet terugbetaald. Wat te doen vraagt de ondernemer zich af, incassobureau, aangifte?

Aangifte is niet zinvol, zolang er geen sprake is van een strafbaar feit. Inschakelen van een incassobureau is mogelijk, maar niet zonder (financiële) risico’s. Zelfs indien een sprake is van een juridisch sterke zaak, kan de schuldenaar de vordering ‘betwisten’. Een betwiste vordering betekent dat de standaard aanmaningen van het incassobureau geen resultaat zullen opleveren. Vervolgens zal een gerechtelijke procedure nodig zijn. Incassobureau’s zijn commerciële instellingen en zullen niet de gerechtelijke kosten gaan voorschieten. Zolang de procedure duurt zul je dus moeten investeren en loop je risico. Bij een betwisting is altijd de kans aanwezig dat je de zaak verliest en niet alleen het bedrag niet terugkrijgt, maar ook de door het incassobureau gemaakte kosten. Schakel je toch een incassobureau in dan is het van belang hier goede – schriftelijke – afspraken over te maken.

In dit geval is het contract per direct door één van de partijen beëindigd. Of dit is toegestaan hangt onder meer af van het contract, van de algemene voorwaarden en van de precieze feitelijke omstandigheden. Meer specifiek is beëindiging toegestaan indien het contract een opzeggingsmogelijkheid bevat, bijvoorbeeld indien de andere partij tekort schiet (zijn verplichtingen niet nakomt). Gebruikelijk is dat de algemene voorwaarden van de leverancier (de hoster) van toepassing zijn en dat deze in het voordeel zijn van de leverancier.

Ontbinding van een overeenkomst is slechts in bepaalde gevallen mogelijk. Ontbinding is wettelijk geregeld in artikel 6:265 BW. Voorwaarden voor het mogen ontbinden van een overeenkomst zijn: een tekortkoming, die niet hersteld kan worden (‘blijvend of tijdelijk onmogelijk’) en die voldoende zwaarwegend is. Let op, deze wettelijke regeling is van aanvullend recht en is dan ook niet van toepassing indien contractueel andere afspraken zijn gemaakt.

Kortom, hoe begrijpelijk het ook is om in dit soort situaties van een overeenkomst af te willen, het is aan te raden altijd een (laatste dan wel enige) poging te doen er samen uit te komen, bijvoorbeeld door het sturen van een ingebrekestelling waarin een laatste (redelijke) termijn wordt gesteld om alsnog te leveren.

Geschreven door Dirk Zeilstra

mr. Dirk Zeilstra is juridisch redacteur bij ISPam.nl.


ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...