Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Juridische zaken: Kan een klant wiens websites ten onrechte op zwart zijn gezet per direct van zijn hoster af?

  • Door
  • Dirk Zeilstra
  • geplaatst op
  • 29 februari 2016 08:00 uur

In de nieuwe rubriek Juridische Zaken behandelt ISPam.nl het recht op het gebied van de cloud, datacenters en hosting. In deze eerste editie een casus op Sitedeals waarbij een ondernemer ontevreden is over de dienstverlening van zijn hoster. Als voor de tweede keer zijn betaling niet wordt geregistreerd en zijn websites “op zwart worden gezet”, is de ondernemer er klaar mee en beëindigt hij per e-mail en via de website het contract. Per ongeluk betaalt hij toch de factuur voor de volgende maand en dat bedrag wordt niet terugbetaald. Wat te doen vraagt de ondernemer zich af, incassobureau, aangifte?

Aangifte is niet zinvol, zolang er geen sprake is van een strafbaar feit. Inschakelen van een incassobureau is mogelijk, maar niet zonder (financiële) risico’s. Zelfs indien een sprake is van een juridisch sterke zaak, kan de schuldenaar de vordering ‘betwisten’. Een betwiste vordering betekent dat de standaard aanmaningen van het incassobureau geen resultaat zullen opleveren. Vervolgens zal een gerechtelijke procedure nodig zijn. Incassobureau’s zijn commerciële instellingen en zullen niet de gerechtelijke kosten gaan voorschieten. Zolang de procedure duurt zul je dus moeten investeren en loop je risico. Bij een betwisting is altijd de kans aanwezig dat je de zaak verliest en niet alleen het bedrag niet terugkrijgt, maar ook de door het incassobureau gemaakte kosten. Schakel je toch een incassobureau in dan is het van belang hier goede – schriftelijke – afspraken over te maken.

In dit geval is het contract per direct door één van de partijen beëindigd. Of dit is toegestaan hangt onder meer af van het contract, van de algemene voorwaarden en van de precieze feitelijke omstandigheden. Meer specifiek is beëindiging toegestaan indien het contract een opzeggingsmogelijkheid bevat, bijvoorbeeld indien de andere partij tekort schiet (zijn verplichtingen niet nakomt). Gebruikelijk is dat de algemene voorwaarden van de leverancier (de hoster) van toepassing zijn en dat deze in het voordeel zijn van de leverancier.

Ontbinding van een overeenkomst is slechts in bepaalde gevallen mogelijk. Ontbinding is wettelijk geregeld in artikel 6:265 BW. Voorwaarden voor het mogen ontbinden van een overeenkomst zijn: een tekortkoming, die niet hersteld kan worden (‘blijvend of tijdelijk onmogelijk’) en die voldoende zwaarwegend is. Let op, deze wettelijke regeling is van aanvullend recht en is dan ook niet van toepassing indien contractueel andere afspraken zijn gemaakt.

Kortom, hoe begrijpelijk het ook is om in dit soort situaties van een overeenkomst af te willen, het is aan te raden altijd een (laatste dan wel enige) poging te doen er samen uit te komen, bijvoorbeeld door het sturen van een ingebrekestelling waarin een laatste (redelijke) termijn wordt gesteld om alsnog te leveren.

Geschreven door Dirk Zeilstra

mr. Dirk Zeilstra is juridisch redacteur bij ISPam.nl.


Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.