Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Xel Media

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 4 maart 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Xel Media via de jaarcijfers van de bovenliggende moeder Xel Holding. Een hoster uit het hart van Nederland (Utrecht) die op de eigen website 6 redenen noemt waarom klanten voor Xel hebben gekozen. Hieronder valt onder andere de service, de flexibele pakketten en 99,9% uptime.

De balans

Als we de balans bekijken lijkt het er sterk op dat er binnen Xel Holding wat dingen op bedrijfsmatig vlak zijn gewijzigd in 2014. Hoogstwaarschijnlijk is dit een splitsing danwel oprichting van B.V.’s geweest. Als eerste zijn daar de 2 100%-dochters in 2014, waarvan in de voorgaande jaren geen sprake is. Daarnaast zien we in 2014 opeens een post financiële vaste activa ontstaan. Dit zou kunnen zijn ontstaan bij het onderbrengen van verschillende activiteiten in verschillende B.V.’s.

Verder valt op dat de vorderingen teruglopen van 125.000 in 2012 naar 77.000 in 2014. Normaal gesproken roep je dan dat de omzet waarschijnlijk aan het afnemen is. Als we echter uitgaan van de eerder genoemde splitsing, dan is het veel waarschijnlijker dat de bedrijfsactiviteiten met de bijbehorende omzet in een andere B.V. zitten dan de holding. Wat in ieder geval positief is voor de groep is de stijging van de overige reserves in 2014 met iets meer dan 30.000 euro. Dit geeft aan dat er, in ieder geval op groepsniveau, winst is gemaakt in 2014.

Xel Holding Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Xel Holding lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 4,68. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen zo’n 85% overhoudt. Het werkkapitaal is in positief. De uitkomst van 84.098 euro betekent dat er een kleine ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,37, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Xel Holding hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,78. Dit betekent dat de balans van Xel Holding voor 78% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Xel Holding Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt onmiskenbaar dat er een aantal wijzigingen zijn geweest in de organisatiestructuur van Xel Holding. Er lijken opeens twee dochtermaatschappijen te ontstaan in 2014, wat wordt ondersteund door een ontstane financiële vaste activa en het ogenschijnlijk wegvallen van omzet bij de holding. Het feit dat er op het eerste gezicht wel gewoon winst wordt gemaakt, doet sterk vermoeden dat de hostingactiviteiten zijn ondergebracht in een nieuwe B.V.. Gelukkig laten de ratio’s zien dat er op financieel weinig tot niets aan de hand is. Alle cijfers duiden op een financieel gezond bedrijf.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.