Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Juridische zaken: Een klant stuurt een vervalst screenshot als bewijs van betaling, wat nu?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 14 maart 2016 08:00 uur

Stel je hebt een klant die met spoed een aantal servers nodig heeft. De klant zegt de factuur direct te hebben betaald per bankoverschrijving en stuurt als bewijs daarvan een screenshot van de banktransactie. Op basis daarvan lever je aan de klant maar uiteindelijk komt de betaling maar niet binnen. Wat blijkt, de klant heeft de betaling helemaal niet gedaan en in plaats daarvan het screenshot vervalst. Dit is een casus die beschreven staat op webhostingtalk.nl.

Juridische gezien is de eerste observatie dat de klant in dit geval duidelijk niet te goeder trouw is. Wie een screenshot van een bankoverschrijving vervalst, is de zaak aan het flessen. In het dagelijks taalgebruik noemen we zo iemand ook wel een oplichter. Dat roept de vraag op of het juridisch gezien mogelijk ook oplichting is?

In artikel 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht staat oplichting op de volgende manier gedefinieerd:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Wanneer we die definitie erbij pakken, dan kan worden vermoed dat de klant vermoedelijk bezig is om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen. De klant in kwestie krijgt door het vervalste screenshot de beschikking over servers, waarvoor hij zegt betaald te hebben, maar dat stiekem niet doet. Het vervalsen van een screenshot van een bankoverschrijving is niet iets dat normaal is om te doen. Dat is dus een listige kunstgreep. Omdat de leverancier – door het vervalste screenshot – denkt dat er betaald is, levert hij de servers. Dat is dus het bewegen van de leverancier tot het afgeven van enig goed.

Op basis van deze gegevens is er dus waarschijnlijk ook sprake van oplichting in strafrechtelijke zin. Dat is een misdrijf. Stel dat de leverancier vóórdat hij de servers levert, al opmerkt dat het screenshot vervalst is of het simpelweg niet vertrouwt en de servers daarom niet levert voordat de betaling op zijn rekening staan? Dan is er geen sprake van het misdrijf oplichting maar wel van poging tot oplichting. Dat is nog steeds een misdrijf. In beide gevallen kan er dus aangifte worden gedaan tegen de klant.

Stel dat de klant geen vervalst screenshot van de bankoverschrijving stuurt om iets geleverd te krijgen maar in plaats daarvan tijd probeert te winnen zodat je nog geen incassobureau inschakelt om een onbetaalde factuur alsnog betaald te krijgen. In dat geval is er geen sprake van oplichting. Echter is er wel een bewijsmiddel vervalst. Dat roept de vraag op of er in dat geval mogelijk wel sprake van valsheid in geschrifte is.

In artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht is valsheid in geschrift op de volgende manier gedefinieerd:

Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Een screenshot kan worden aangemerkt als een geschrift. Dat wordt ook daadwerkelijk gebruikt om als bewijs te dienen van het feit dat er een betaling is verricht door de klant en op die manier wordt het ook gebruikt als ware het echt en onvervalst. Daarom is er in zo’n geval waarschijnlijk sprake van valsheid in geschrifte. Ook in dit geval kan er aangifte worden gedaan tegen de klant.

Strafrechtelijk is er dus in het eerdergenoemde geval van de servers waarschijnlijk sprake van een misdrijf. Het is verstandig om in een dergelijk geval aangifte te doen tegen de klant. Echter zal de leverancier alsnog betaald willen krijgen of zijn servers terug willen. In de casus waar deze juridische zaken op zijn gebaseerd, is er uiteindelijk toch betaald door het publiceren van de casus op webhostingtalk.nl. Maar stel dat dat niet het geval is, wat valt er dan civielrechtelijk nog te doen tegen de klant?

Allereerst is de koop van de servers gewoon een overeenkomst. Het feit dat de klant niet te goeder trouw is, betekent nog niet dat de koopovereenkomst ongeldig (nietig) is. Dus als leverancier kun je eisen dat de klant de overeenkomst gewoon nakomt en betaalt. Het feit dat de klant niet betaalt, is daarom gewoon wanprestatie. Je kan daarom gewoon een incassobureau inschakelen en/of naar de rechter gaan om je factuur alsnog geïncasseerd te krijgen, net als bij elke andere onbetaalde factuur het geval is.

Je kan ook besluiten dat je dat niet wilt en daarom de koopovereenkomst vernietigen. Immers is er namelijk sprake van bedrog. In artikel 3:44 lid 3 Burgerlijk Wetboek staat namelijk dat:

Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.

Op het moment dat de koopovereenkomst vernietigd is, vervalt de titel waaronder de servers geleverd zijn. Dat betekent dat de servers weer eigendom worden (zijn) van de leverancier. De leverancier kan daarom de servers opeisen (revindiceren), zelfs als de klant failliet gaat. Mocht de klant de servers niet meer kunnen teruggegeven dan heb je als leverancier alsnog recht op vergoeding van de prijs waarvoor de servers normaal verkocht zouden worden. Dat komt dan waarschijnlijk neer op het bedrag dat de klant moest betalen.

Willem, 14 maart 2016 1:17 pm

Wellicht is het ook interessant om een artikel te publiceren waarom Rik is gestopt met Strategaweb? Heeft ongetwijfeld met elkaar te maken.

Arnout Veenman, 14 maart 2016 1:48 pm

Willem, deze jonge man is het noemen niet waard. Dus daar ga ik geen woorden aan vuil maken.

Jeroen, 14 maart 2016 8:41 pm

Maar vriend van de site, hostdeal, was dat wel? ;) een beetje sensatie houden we allemaal wel van toch? Lang geleden dat ik popcorn gegeten heb in webhosting land :-)

Arnout Veenman, 16 maart 2016 1:59 pm

In het geval van de Hostdeal-ondernemer waren er honderden gedupeerde klanten én startte deze daarna meerdere keren een nieuw hostingbedrijf. Dat was daarom een heel andere afweging.

Eric, 1 april 2016 8:09 pm

Ik kom er van de week ook achter dat mijn website offline is en mijn e-mail niet meer werkt. Toen ben ik gaan zoeken op internet en kom ik via div. berichten erachter dat [..] is gestopt. Ik werd de afgelopen weken helemaal horredol van alle spam mail die in alle mogelijke manieren proberen toegang te krijgen tot mijn computer. [..] div malen gemailt om opheldering te vragen wat er aan de hand is, maar geen enkele reactie. En dan in een keer floep...... website weg en e-mail niet meer bereikbaar. Nou daar sta je dan. In een klap je hele bedrijf van internet gewist. Over de gevolg schade zullen we het maar even niet hebben. Een positief nieuwtje is dat sisn [..] niet meer online is ik ook geen enkele aanval meer heb gehad en mijn computer nu schoon is van alles. Ik kreeg op een gegeven moment meer dan 10 mails per dag allemaal met dezelfde inhoud. (uw pakketje staat klaar voor verzending, enkel nog bevestigen dat u het bent via onderstaande link) of dat ik een betaling moet bevestigen voor het pakketje, die heb ik ook al 100x gehad. Allemaal zip bestanden als bijlage.

Bart, 11 april 2016 3:50 pm

@Arnout Ook mooi is dat [..] nu verder gaat met een eigen holding ([..] Holding B.V.) Die jongen moet echt is goed aangepakt gaan worden.

Edwin Korver, 1 februari 2017 4:21 pm

Ook wij hebben helaas enige maanden 2 servers van Rik Embregts gehost. Hij deed dat vanuit het bedrijf Dataway BV. Na 6 maanden factureren en aanmanen, en een sporadische contact, maar geen enkele betaling, hebben we de servers offline gehaald.

Normaliter melden we dergelijke wanbetalingen niet openbaar, maar gezien de vele meldingen op webhostingtalk vonden we het verstandig om ons hierbij aan te sluiten om meer schade te helpen voorkomen.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.