Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: CJ2 Hosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 18 maart 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van CJ2 Hosting. Een hoster met 14 jaar ervaring uit het noorden van het land die, volgens de eigen website, haar eigen netwerk en IP space beheert, waardoor zij niet afhankelijk zijn van derde partijen.

De balans

Ondanks dat er niet heel veel te zien is in de jaarcijfers, zijn er toch een aantal zaken die opvallen. Prettig om te melden is sowieso dat al deze zaken positief lijken te zijn. De materiële vaste activa nemen licht toe, wat betekent dat er op jaarlijkse basis wordt geïnvesteerd in zaken als servers en dergelijke. Daarnaast nemen ook de vorderingen met zo’n 30.000 euro toe in 2014. Dit zou kunnen betekenen dat er meer klanten die niet of laat betalen, maar veel waarschijnlijker lijkt het te zijn dat er meer omzet is gemaakt.

Een goede combinatie is verder de toename van zowel het eigen vermogen als de liquide middelen, beide rond de 90.000 euro. In het licht van de economische levenswijsheid ‘profit is an opinion, cash is a fact’ betekent dit dat de ogenschijnlijk gemaakte winst in 2014 ook daadwerkelijk voor een vollere portemonnee heeft gezorgd. Het enige dat een heel klein beetje zorgen baart, is de post kortlopende schulden. Niet dat de stijging in 2014 exorbitant groot is, maar de totale post neemt in verhouding wel een heel groot deel van de balans in beslag.

CJ2 Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van CJ2 Hosting lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,88. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen rond de 10% tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief, wat vooral wordt veroorzaakt door de kortlopende schulden. De uitkomst van -/- 27.137 euro betekent dat er ruim 27.000 euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat CJ2 Hosting hier in het bekeken jaar op 0 uitkomt komt, wordt veroorzaakt door het feit dat er helemaal geen langlopende schulden zijn en toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,33. Dit betekent dat de balans van CJ2 Hosting voor 33% uit eigen geld en vermogen bestaat.

De conclusie

Er lijkt weinig aan de hand bij de noordelingen in hostingland. Er wordt geïnvesteerd, er lijkt gestage groei te zitten in het bedrijf en veel belangrijker, er wordt naar het zich laat aanzien netjes winst gemaakt. Het enige wat het bedrijf in de gaten lijkt te moeten houden zijn de kortlopende schulden. De hoogte is zeker niet zorgwekkend, zeker omdat er compleet geen langlopende schulden zijn, maar het neemt verhoudingsgewijs wel een groot deel van de balans in beslag.

Reactie Carlos de Boer (CEO CJ2 Hosting)

CJ2 vindt een goede governance minstens zo belangrijk als de zorg voor haar klanten. Volledig onafhankelijk zijn houdt voor CJ2 niet op bij het zelf beheren van de technische infrastructuur. Ook voor de financiering van onze operaties kiezen we ervoor om zo weinig mogelijk langlopende schulden aan te gaan bij externe partijen. In het kader hiervan kunnen wij melden dat de kortlopende schulden voornamelijk uit intercompany schulden bestaan waardoor we ons hierover geen zorgen maken.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Nieuwe nummer 1 in de HostingReview.nl Top 100
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

18 hosting en datacentertweets: Zonnepanelen, nieuwe koelmachine, 8 jarig bestaan, taart en events
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

De jaarcijfers bekeken: EvoSwitch Nederland
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...