Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Alphamega Hosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 1 april 2016 08:00 uur

Dit keer gaan we naar het zuiden van het land en bekijken we de jaarcijfers van het Limburgse Alphamega Hosting.
Een hoster die blijkbaar dicht op hun klanten en op hun webcare zit. Hun Facebook-pagina zegt namelijk dat zij zeer ontvankelijk zijn voor berichten en doorgaans binnen enkele minuten reageren.

De balans

Als we de balans bekijken, zien we eigenlijk alleen maar positieve signalen. De materiële vaste activa nemen elk jaar met zo’n 20.000 euro toe, wat aangeeft dat er elk jaar nog geïnvesteerd wordt in zaken als servers en dergelijke. Ook zien we de vorderingen flink stijgen, met tonnen per jaar. Dit zou kunnen duiden op een slecht debiteurenbeleid, maar het lijkt waarschijnlijker dat dit komt door flink groeiende omzet.

Dat dit laatste het geval lijkt te zijn, is vooral te zien aan het eigen vermogen. De reserves nemen jaarlijks toe van 575.949 euro in 2012 naar 1.168.205 euro in 2014. Dit doet vermoeden dat er in 2013 bijna 285.000 winst is gemaakt en in 2014 ruim 3 ton. Het enige dat bijzonder is, is dat er blijkbaar in 2013 opeens geen geplaatst aandelenkapitaal meer is. De balanstotalen kloppen wel, dus de meest logische verklaring lijkt dat de Kamer van Koophandel een foutje heeft gemaakt en de twee bedragen in 2013 bij elkaar heeft opgeteld. Als dit het geval is, betekent dat wel dat de ogenschijnlijk gemaakte winst in 2013 18.000 euro lager is en die in 2014 18.000 euro hoger.

Alphamega Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Alphamega Hosting lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 2.84. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen bijna tweederde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 1.156.429 euro betekent dat er ruim een miljoen overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,05 wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Alphamega Hosting hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf uitstekend gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,64. Dit betekent dat de balans van Alphamega Hosting voor 64% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Alphamega Ratios 2014

De conclusie

De conclusie lijkt erg voor de hand liggend en uiterst positief. Er is letterlijk geen enkel signaal dat er enig vuiltje aan de lucht is bij Alphamega Hosting. Er wordt op jaarlijkse basis geïnvesteerd, de omzet lijkt jaarlijks flink te groeien en er wordt op basis van de jaarcijfers een paar ton winst per jaar gemaakt. De schuldenlast loopt ook netjes terug, dus er is ook geen dreiging dat Alphamega Hosting aan het kapot groeien is.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.