Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: 24hosted

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 8 april 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van 24hosted. Een hoster uit Groningen die gebruik maakt van Duocast in Groningen, The Datacenter Group in Amsterdam en Equinix AM1 Amsterdam. Een bedrijf dat zich, volgens de eigen website, onderscheidt van de concurrentie door de klant centraal te stellen en via een goede infrastructuur, maatwerkoplossingen, flexibiliteit en redundant uitgevoerde servers.

De balans

Vanuit de balans lijken we te kunnen opmaken dat we hier niet te maken hebben met een heel grote hoster, maar wel één waar groei te zien is. De materiële vaste activa nemen jaarlijks toe, wat aangeeft dat er meer geïnvesteerd wordt in zaken als servers en dergelijke, dan dat er op wordt afgeschreven. Verder valt een post ‘nog toe te wijzen vlottende activa’ op. Dit zijn kortlopende activa waarvan boekhoudkundig nog niet duidelijk is onder welke noemer deze geboekt worden. Gelet op het feit dat de post jaarlijks terugloopt, heeft het er alle schijn van dat 24hosted deze keuze nooit gaat maken, maar de post simpelweg van de balans laat lopen. Navraag bij 24hosted zelf leert dat dit vooral uitstaande debiteuren zijn. De vermelding als ‘nog toe te wijzen activa’ is iets dat de KvK zelf heeft gedaan.

Aan de passivazijde van de balans zien we duidelijke signalen dat we hier kijken naar een jong bedrijf. De website van 24hosted laat zien dat de hoster is opgericht in 2006 en met de hostingactiviteiten is gestart in 2008 en de negatieve reserves lijken aan te geven dat er aardig wat opstartverlies is gemaakt in het verleden. Positief is dan weer wel dat in ieder geval de jaren 2013 en 2014 winstgevend lijken te zijn geweest. In de drie bekeken jaren lopen de negatieve reserves terug van -/-33.103 euro in 2012 naar -/-13.876 in 2014. Sterker nog, in 2014 heeft het bedrijf weer een positief eigen vermogen.

Naast bovenstaande signalen van groei doet ook de schuldenpositie vermoeden dat het met 24hosted de goede kant op gaat. Deze wordt namelijk op jaarlijkse basis kleiner wat betekent dat 24hosted steeds minder afhankelijk wordt van buitenstaanders en steeds meer op eigen benen kan staan.

24hosted Baland 2014

De ratio’s

De ratio’s van 24hosted lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar ook hier is de verbetering duidelijk te zien. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,54. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen de helft tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 5.876 euro betekent dat er een paar duizend euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept. Positieve noot hierbij is dat het werkkapitaal elk jaar minder negatief wordt en hard op weg is om om te slaan naar positief.

De gouden balansregel komt uit op 2,42, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft, of in ieder geval heeft gehad. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat 24hosted hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. Dat dit zich positief aan het ontwikkelen is blijkt wel uit een solvabiliteitsratio van 0,25. Dit betekent dat de balans van 24hosted voor 25% uit eigen geld en vermogen bestaat.

24hosted Ratios 2014

De conclusie

24hosted is een nog jonge onderneming en uit de jaarcijfers lijkt te spreken dat er aanzienlijke opstartverliezen zijn geweest. Er is op de relatief kleine balans een flink negatieve reserve te zien met een even grote schuldenlast. Het heeft er echter alle schijn van dat deze verliezen tot het verleden behoren, want alles is zich de goede richting op aan het ontwikkelen. Er lijkt jaarlijks winst te worden gemaakt, wat in 2014 ogenschijnlijk voor het eerst heeft gezorgd voor een klein, maar desondanks positief eigen vermogen. Ook de schuldenlast neemt elk jaar verder af en lijkt geen lang leven meer te hebben. Simpel gezegd lijkt de conclusie te zijn dat het even heeft geduurd, maar dat 24hosted inmiddels aardig op stoom is op financieel vlak. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd, wat heel snel kan gebeuren, voordat de jaarcijfers een juiste weergave van de staat van 24hosted zijn.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.