Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Juridische zaken: Een hoster heft een domeinnaam op vóór de opzegdatum, wat nu?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 11 april 2016 08:00 uur

Een klant van een hoster wil een bepaalde .com-domeinnaam verhuizen naar een andere hoster. Daarom zegt de klant bij zijn oude hoster op per de einddatum van het contract en krijgt van de hoster keurig een bevestiging dat de domeinnaam vóór de opzegdatum moet worden wegverhuisd omdat deze anders wordt opgeheven. Op het moment dat de klant de domeinnaam wil verhuizen, blijkt deze al maanden geleden te zijn opgeheven door de hoster en door een derde partij te zijn geregistreerd. Wat nu, vraagt de klant zich af?

Uit de casus die is geplaatst op webhostingtalk.nl blijkt dat de hoster lijkt toe te geven fout te zitten en als oplossing voor het probleem dat is ontstaan, stelt de hoster voor om de factuur voor de domeinnaam te crediteren. De klant vraagt zich echter af wat voor oplossing andere hosters in dit soort gevallen zouden bieden en ook hoever de verantwoordelijkheid van de hoster in dit soort gevallen gaat?

Deze casus is eigenlijk redelijk eenvoudig. De klant heeft met de hoster een contract gesloten om voor hem de bewuste .com-domeinnaam te registreren en geregistreerd te houden. De opzegging van het contract was per de einddatum van de overeenkomst. De hoster bevestigde nota bene aan de klant dat hij de domeinnaam vóór die datum moest wegverhuizen omdat deze anders daarna zou worden opgeheven.

Het feit dat de domeinnaam – door de fout van de hoster – vóór de einddatum is opgeheven, betekent simpelweg dat de hoster het contract dat er met de klant was, niet (correct) is nagekomen. De hoster had zich immers verplicht om de domeinnaam te registreren en voor de klant geregistreerd te houden tot die datum. Kortom, er is zoals dat in het dagelijks spraakgebruik heet sprake van wanprestatie door de hoster.

De vervolgvraag is nu hoeverre de aansprakelijkheid van de hoster gaat. Het registreren en geregistreerd houden van de bewuste domeinnaam tot de einddatum van het contract, is de kern van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden kan de hoster aansprakelijkheid voor veel volledig uitsluiten, maar of in dit geval ook kan is maar de vraag. Als het om een particulier gaat dan zal dat niet het geval zijn maar tegenover een zakelijke klant, vooral een grotere zakelijke klant, zal zo’n beding al snel gewoon acceptabel zijn. Dus het is ook afhankelijk hoe ver de aansprakelijkheid van de hoster gaat.

In de onderhavige casus is het zo dat de klant pas maanden ná het vervallen raken van de domeinnaam merkte dat de domeinnaam door een derde partij is geregistreerd. Het feit dat de klant zelf niet oplette, heeft er ook voor gezorgd dat het zover kon komen. Indien de klant had opgelet dan had hij zelf ná het opheffen wel opgemerkt dat zijn domeinnaam niet meer functioneerde én vanaf dat moment had de klant – bij de meeste soorten domeinnamen – 40 dagen gehad om de bewuste domeinnaam uit quarantaine te (laten) halen.

Indien de klant wel direct had opgemerkt dat de domeinnaam was opgeheven, dan had de hoster wat mij betreft wel de kosten voor het uit quarantaine halen van de domeinnaam mogen betalen. De klant heeft immers recht op nakoming van zijn overeenkomst en die nakoming was nog gewoon mogelijk door de domeinnaam uit quarantaine te halen. De hoster moet dan ook in redelijkheid doen om dat (alsnog) mogelijk te maken.

Ik twijfel hoe redelijk het is om van de klant te verlangen om in de gaten te houden of zijn domeinnamen nog wel geregistreerd staan. Wel blijkt uit het feit dat de klant er pas zó laat achterkomt dat de domeinnaam door een derde partij is geregistreerd, dat hij blijkbaar niet heel actief met de domeinnaam in kwestie bezig was. De enige schade die de klant dan waarschijnlijk heeft geleden is het verlies van (de waarde) die de bewuste domeinnaam vertegenwoordigde.

Samengevat denk ik dat de kans dat de hoster in dit geval verantwoordelijk is voor de schade, niet heel groot is indien de klant een ondernemer is. Let wel indien de hoster zo verstandig is om zijn aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. Het vergoed krijgen van de registratiekosten is dan misschien wel het maximaal haalbare want de klant heeft immers niet gekregen waar die recht op had en dus wel recht om wat hij betaald heeft (deels) terug te krijgen. Indien de klant een particulier is, dan is het een ander verhaal. Op dat moment is het uitsluiten van de aansprakelijkheid al heel snel onredelijk en is de bepaling die de uitsluiting van de aansprakelijkheid waarschijnlijk te vernietigen en moet de hoster de schade die de klant heeft vergoeden. Hoe hoog dat bedrag moet zijn, is een heel andere vraag.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.