Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: AD Hosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 15 april 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van AD Hosting. Een hoster uit Zoetermeer met een naar eigen zeggen sympathieke prijsstelling die veel waarde hecht aan een goede en persoonlijke relatie met haar klanten.

De balans

Als we naar de balans kijken van AD Hosting, zien we een goed zichtbare groeien en verzilveren-strategie. Er is in 2013 duidelijk geïnvesteerd in de vaste activa. Deze zijn meer dan verdubbeld naar ruim 144.000 euro. De vorderingen zijn een jaar later gestegen van zo’n 25-30.000 euro in de jaren ervoor naar bijna een ton in 2014. Dit zou kunnen komen door slecht debiteurenbeheer, maar het lijkt met de genoemde investeringen veel logischer dat de omzet een grote sprong omhoog heeft gemaakt.

Er werd -naar het schijnt- al een prima winst gemaakt, maar dat is door de investeringen niet minder geworden. Er wordt jaarlijks ongeveer 130.000 euro bijgeschreven aan de reserves. Dit is normaal gesproken de winst van het jaar ervoor. Als er jaarlijks nog dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zou de winst alleen maar hoger uitkomen.

Ook vanuit de bedrijfseconomische wijsheid ‘profit is an opinion, cash is a fact’, lijkt het goed te gaan met AD Hosting. De liquide middelen nemen toe van ruim 90.000 in 2013 naar meer dan 2 ton in 2014. Ook de schuldenlast lijkt dit beeld te bevestigen. Waar de kortlopende schulden in 2013 nog heel licht toenamen, zijn deze in 2014 gedaald met ruim 23.000 euro.

AD Hosting Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van AD Hosting lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 2,6. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen zo’n tweederde deel overhoudt.
Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 188.509 euro betekent dat er bijna 2 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,54, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat AD Hosting hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,78. Dit betekent dat de balans van AD Hosting voor 78% uit eigen geld en vermogen bestaat.

AD Hosting Ratios 2014

De conclusie

Er lijkt op geen enkele manier iets aan de hand bij AD Hosting. Er is in 2013 ogenschijnlijk flink geïnvesteerd, maar dat lijkt geen enkele invloed op de rentabiliteit van de hoster te hebben gehad. Er wordt een mooie winst gemaakt, er zit meer dan voldoende eigen vermogen in het bedrijf en de omzet lijkt flink te zijn gestegen. Cijfers kunnen natuurlijk bedriegen, maar er het lijkt er toch sterk op dat er niets dan moois in het verschiet ligt voor AD Hosting.

Reactie Fred Leffers (directeur/eigenaar AD Hosting)

AD Hosting hecht grote waarde aan een persoonlijk contact met de klant, en zal veel investeren om deze relatie goed te houden. In 2013 is er inderdaad flink geïnvesteerd in hardware, wat zoals beschreven een direct gevolg had voor de omzet. Het debiteurenbeheer is daar geen oorzaak van.
In ons 15-jarige bestaan zien wij nog steeds een stijging van klanten en volgen wij ontwikkelingen op de voet. Omdat er vanuit onze klanten veel vraag kwam naar remote werkplekken hebben wij dit jaar wederom een investering gedaan, ditmaal in een Microsoft-platform voor het aanbieden van remote werkplekken. Verder merken wij dat er steeds meer vraag komt naar maatwerkoplossingen zoals een twin datacenter structuren, caching oplossingen, load balancing etc.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 27 januari 2017
apkdld: Enjoy most recent number one popular android apps game on your phone and tablet, also be aware that ...

Heartbleed – of de noodzaak om als provider altijd te patchen
showbox alternative: Is showbox not working? Don’t be anxious we have included a list of best Showbox alternative for y...

Naar de cloud of naar de haaien?
http://www.coins4games.us/: När jag för en gångs skull sitter uppe och läser precis när ämnet kommer... så ...