Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Caveo Internet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 22 april 2016 08:00 uur

Dit keer gaan we de Randstad in en bekijken we de jaarcijfers van Caveo Internet. Een Rotterdamse hoster die, volgens de eigen website, als missie heeft om het beste wat IT te bieden heeft toegankelijk te maken voor organisaties die hun online distributie-, publicatie- en communicatie-activiteiten naar een hoger plan willen tillen.

De balans

Misschien wel de eerste en duidelijkste conclusie die kan worden getrokken, is dat er ergens in de 15-jarige geschiedenis van Caveo financieel moeilijke tijden zijn geweest. De belangrijkste indicator hiervoor is de negatieve post overige reserves, in 2012 ruim een ton negatief. Dit is over het algemeen een indicatie dat er flinke verliezen zijn gemaakt. Ook het feit dat er in 2012 ruim 170.000 euro aan schuld op een balans van totaal 85.000 euro hint niet naar een goed draaiende onderneming.

Gelukkig zijn er ook heel duidelijke signalen dat het hard de goede kant op gaat. Er is in 2014 geïnvesteerd in de vaste activa en de schuldenlast is in die zelfde jaar teruggebracht naar iets meer dan een ton. De negatieve reserve loopt ook terug, wat lijkt aan te geven dat er in ieder geval in 2013 en 2014 weer winst is gemaakt. Het totaal eigen vermogen heeft Caveo in ieder geval, zij het nog heel minimaal, in 2014 in ieder geval weer naar zwarte cijfers weten om te draaien.

Caveo Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Caveo Internet lijken op basis van de beschikbare cijfers nog matig, maar laten wel duidelijk een goede trend omhoog zien. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,67. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer een derde tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 nog negatief. De uitkomst van -/- 33.635 euro betekent dat er ruim 30.000 euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 3,17, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft (gehad). Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Caveo Internet hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. Dat het terugkomt van een negatieve waarde toont overigens wel dat het zich de goede kant op ontwikkelt. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,01. Dit betekent dat de balans van Caveo Internet voor 1% uit eigen geld en vermogen bestaat. Dit is niet veel, maar was twee jaar eerder nog 102% negatief.

Caveo Ratios 2014

De conclusie

Er zijn twee zaken die vanuit de bekeken jaarcijfers redelijk duidelijk blijken. Er is in het verleden redelijk wat verlies gemaakt, maar de hoster is goed op de weg terug. Er wordt ogenschijnlijk weer winst gemaakt, de schuldenlast loopt hard terug en het negatieve eigen vermogen is teruggelopen naar een heel licht positief getal. Er is zo te zien nog wel een weg te gaan voor Caveo Internet, maar als zij op de ingeslagen manier doorgaan, kan het bijna niet anders dan dat het snel goede cijfers kan laten zien.

Reactie Bardo Cornelissen (mede-eigenaar Caveo Internet)

De conclusie dat Caveo een moeilijke periode heeft gekend, klopt inderdaad. Dat wij die periode inmiddels achter ons hebben gelaten komt ook tot uitdrukking in de cijfers en uw conclusies. Deze positieve lijn is in 2015 en 2016 verder doorgetrokken. Vandaag de dag is Caveo een gezond bedrijf dat met eigen middelen investeert in de groei van de organisatie en haar technische infrastructuur.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.