Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: SinnerG

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 29 april 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van SinnerG. Een hoster uit Leidschendam, waarbij je -volgens de eigen website- aan het juiste adres bent voor maatwerkoplossingen om communicatie op internet te vereenvoudigen.

De balans

Wanneer we een eerste blik werpen op de jaarcijfers van SinnerG, krijgen we niet direct een heel warm gevoel van binnen. De activa lopen terug, wat lijkt aan te geven dat er niet meer geïnvesteerd wordt in zaken als servers. Ook de vorderingen lopen terug, wat een indicatie zou kunnen zijn dat de omzet terugloopt. Met een zichtbaar oplopende schuldenlast lijkt het erg simpel om te zeggen dat het er niet best voor staat met SinnerG.

Als we dan naar de algemene gegevens kijken, zien we iets voorbij komen dat een heel ander licht op de cijfers lijkt te werpen. In 2014 zien we namelijk een deelneming ontstaan. Geen 100%-dochter, maar een ‘overige deelneming’. Met de bovenstaande signalen zou dit kunnen betekenen, dat er zich een partner heeft aangeboden en dat er gezamenlijk een nieuwe werkmaatschappij is opgericht.

In dit licht is het verklaarbaar dat de activa en de vorderingen afnemen. Deze zullen dan hoogstwaarschijnlijk worden afgebouwd in SinnerG en geleidelijk worden overgeheveld naar de nieuwe werkmaatschappij. Hetzelfde geldt in dat geval voor de omzet, en dus de bijbehorende debiteuren. De toename van de schuldenlast van 23.000 euro in 2014 lijkt ook een financiering van de nieuwe dochter. Aan de activakant van de balans zien we namelijk een financiële activa ontstaan van ruim 47.000 euro. Dit lijkt het meest op een verstrekte lening aan de dochter.

SinnerG Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van SinnerG lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,63. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer een derde tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 61.362 euro betekent dat er ruim 60.000 euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 3,88, wat aantoont dat het bedrijf het mogelijk moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat SinnerG hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,11. Dit betekent dat de balans van SinnerG voor 11% uit eigen geld en vermogen bestaat, iets wat twee jaar eerder nog 26% was.

SinnerG Ratios 2014

De conclusie

Op basis van de kale jaarcijfers ziet het er niet heel goed uit voor SinnerG. De balansposten en ratio’s lijken op een verslechterende financiële positie te wijzen. Een mogelijk verzachtende factor lijkt een nieuw opgerichte dochtermaatschappij te zijn. Hoe deze ervoor staat en of de veronderstelling dat het geld, de activa en de omzet daar naartoe zijn gegaan correct is, valt op basis van de cijfers niet te zeggen. De tijd zal moeten leren hoe solide de toekomst van SinnerG werkelijk is.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.