Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Vertixo

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 6 mei 2016 08:00 uur

In deze aflevering van ‘de jaarcijfers bekeken’, nemen we de cijfers onder de loep van Vertixo. Een Amsterdamse hoster waarbij je als klant -volgens de eigen website- altijd één contactpersoon hebt, zodat Vertixo daarmee de goede service kan garanderen waar Vertixo voor staat.

De balans

Als we naar de balans kijken, zien we dat we hier niet te maken hebben met een heel grote hoster. Mogelijk is Vertixo zelfs nog niet heel oud. De cijfers geven namelijk aan dat het bedrijf, of in ieder geval de B.V., pas sinds december 2011 bestaat.

Toch laat het bedrijf een prima groei zien. Er wordt duidelijk geïnvesteerd in vaste activa, wat hoogstwaarschijnlijk servers en aanverwanten zullen zijn. Het meest opvallende is de daling van de vorderingen in 2014, na een behoorlijke stijging in 2013. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de omzet terugloopt, maar het lijkt in dit geval veel waarschijnlijker dat het te maken heeft met een boekhoudkundige verwerking. Een goed debiteurenbeheer zorgt bijvoorbeeld voor lagere vorderingen, maar ook het wegschrijven van debiteuren naar crediteuren is iets wat vaker gebeurt. Vooral als klanten vooruit betalen worden deze vaak als crediteur geboekt en niet als debiteur.

Dat het hier niet waarschijnlijk is dat de omzet terugloopt, blijkt wel uit de reserves. Deze nemen elk jaar met groter wordende bedragen toe. Dit betekent dat of de aandeelhouders elk jaar grote sommen geld storten, maar veel logischer is het hier dat er jaarlijks winst wordt gemaakt, die ook nog elk jaar groter wordt.

Vertixo Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Vertixo lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 2,05. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim de helft overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 49.148 euro betekent dat er bijna een halve ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,63, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Vertixo hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,66. Dit betekent dat de balans van Vertixo voor 66% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Vertixo Ratios 2014

De conclusie

Of het nu om een startende onderneming gaat of over een kleinere hoster, één ding lijkt duidelijk naar aanleiding van de bekeken jaarcijfers. Vertixo heeft het prima voor elkaar. Er wordt geïnvesteerd in de activa, er wordt jaarlijks winst gemaakt en er is meer dan genoeg vet op de botten qua eigen vermogen om een tegenvaller op te vangen. Er kan niets anders gezegd worden dan, vooral zo doorgaan Vertixo.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.