Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Trans-iX

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 13 mei 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Trans-iX. Een hoster uit de Zaanstreek met een lange staat van dienst. Het is ook een hoster die, als we de website er op naslaan, zich in 2013 volledig opnieuw heeft neergezet met een nieuwe missie en visie.

De balans

Wanneer we de activakant van de balans bekijken, zien we een bedrijf dat duidelijk lijkt te groeien. Er wordt flink geïnvesteerd in vaste activa en de vorderingen nemen jaarlijks gestaag toe, wat een indicatie lijkt te zijn dat de omzet goed toeneemt. Wat ook een positief signaal is, is het feit dat de liquide middelen in 2014 toenemen. Dit betekent namelijk dat de investeringen die zijn gedaan, niet hebben gezorgd voor een cashloze onderneming die wel genoeg spullen heeft, maar geen cash heeft om de rekeningen te betalen.

Aan de andere kant van de balans zien we signalen dat het in het verleden niet allemaal rozengeur en maneschijn is geweest. De belangrijkste indicatie is namelijk de behoorlijk grote negatieve reserve van bijna een ton in 2012. Dit lijkt aan te geven dat er in het verleden aanzienlijke verliezen zijn gemaakt. De eerder genoemde heruitvinding van Trans-iX lijkt dus uit nood geboren. Positief punt is zeker wel dat dit zijn vruchten lijkt te hebben afgeworpen. Het negatieve eigen vermogen loopt in de drie bekeken jaren terug, wat lijkt aan te geven dat er inmiddels weer jaarlijks winst wordt gemaakt.

Wat ook opvalt, maar positief is om te noemen, zijn de langlopende schulden. Deze blijven namelijk in alle drie de boekjaren even groot. De meest voor de hand liggende schuldeisers zijn in deze de aandeelhouders. Reguliere financiers zullen namelijk niet tot nauwelijks een aflossingsvrije lening verstrekken. Dat hoogstwaarschijnlijk de aandeelhouders geld in het bedrijf hebben gestopt, lijkt het vermoeden dat er een financieel lastige periode is geweest te ondersteunen. Het toont wel aan dat de mannen en/of vrouwen aan de top vertrouwen hebben gehad in de onderneming, en niet onterecht lijkt het.

Navraag bij Trans-iX zelf leert ons dat sinds het genoemde redesign in 2013 zij door de sterke uitbreiding van de diensten een managed service provider zijn geworden, en niet langer een hoster. Tevens geeft het bedrijf aan dat zij de positieve draai aan de organisatie al eerder hebben ingezet dan 2013 en het redesign dus niet uit nood geboren is, maar ingezet is als verdere katalysator om de uitstraling te laten aansluiten bij de nieuwe diensten.

TransiX Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Trans-iX lijken op basis van de beschikbare cijfers matig, maar laten wel een groeiende trend zien.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,72. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer een kwart tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 48.240 euro betekent dat er bijna een halve ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,64, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft (gehad). Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Trans-iX hier in het bekeken jaar boven de 1 zit toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Als we echter zien dat deze ratio in 2012 en 2013 respectievelijk 5,78 en 2,91 was, is de gang naar boven duidelijk te zien. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van -/-0,05. Dit betekent dat de balans van Trans-iX voor -5% uit eigen geld en vermogen bestaat. Niet goed, maar aangezien het in de voorgaande jaren nog -51% en -48% was is de verbetering duidelijk aanwezig.

TransiX Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat Trans-iX een lastige tijd heeft gehad in het verleden. De negatieve reserves lijken behoorlijke verliezen in het verleden aan te geven. Gelukkig voor Trans-iX lijkt de hoster het lek te hebben gevonden. Er is in de bekeken drie jaren ogenschijnlijk winst gemaakt en de negatieve reserves zijn hard op weg naar positieve waardes. De ratio’s zijn nog niet wat je als bedrijf wilt laten zien, maar op basis van de bekeken cijfers lijkt dit nog slechts een kwestie van tijd.

Reactie Merijn Evertse (CTO Trans-iX)

Wij hosten, implementeren en beheren bedrijfskritische technische infrastructuur en oplossingen voor onze klanten en leveren hiermee een onderscheidende bijdrage aan het succes van onze klanten. De bedrijfsdoelstelling is het tot stand brengen van lange termijn relaties met onze klanten, partners en medewerkers. Hiervoor besteden wij veel aandacht aan de onderlinge overdracht en het delen van kennis.

Om voor onze klanten, partners en medewerkers te waarborgen dat wij deze bijdrage nu en in de toekomst op kwalitatief hoogwaardig niveau kunnen blijven leveren, besteden wij veel aandacht aan zowel onze infrastructuur als de financiën van Trans-iX. We investeren veel in onze eigen infrastructuur om garanties te bieden op de oplossingen die wij leveren. Eigen apparatuur, eigen netwerken, sterke samenwerking met onze leveranciers en ook financiële onafhankelijkheid zijn daarbij cruciaal.

De in het artikel genoemde investeringen verstrekt aan Trans-iX zijn daar een goed voorbeeld van en hebben voor een stabiele basis gezorgd. Door dagelijks te innoveren en door intensief overleg te voeren en samen te werken met onze klanten en partners, zorgen wij voor een sterke groei van Trans-iX, van onze partners en van de toegevoegde waarde in de business van onze klanten.
Hierdoor maakt Trans-iX een sterke groei door en laten wij jaar na jaar zien in onze cijfers en in de cijfers bij onze klanten en partners dat we samen succesvol zijn.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.