Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Webteam

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 20 mei 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Webteam. Een Amsterdamse hoster die, volgens de eigen website, drie kernkwaliteiten heeft die klanten moeten aanspreken: de snelheid van het netwerk, de bereikbaarheid en de internetverbindingen, elke 24 uur een backup van de systemen en alle systemen in Nederland.

De balans

Er zijn een aantal opvallende zaken in de cijfers van Webteam die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een van de belangrijkste hierin is het jaarlijks teruglopen van de vaste activa. Dit zou kunnen impliceren dat er niet meer wordt geïnvesteerd. Sterker nog, de bedragen zijn van dien aard dat je bijna zou kunnen zeggen dat er geen activa aanwezig is. De vorderingen nemen wel jaarlijks toe, wat weer een indicatie lijkt te zijn dat de omzet wel stijgt. Overigens is het niet de post handelsdebiteuren die stijgt, maar juist de overige vorderingen. Deze laatste is ook vele malen groter, waardoor het vermoeden bestaat dat dit een administratieve keuze is.

Er is een post overige reserves aanwezig die bijna net zo groot is als de hele balans, wat lijkt aan te geven dat er jarenlang een prima winst is gerealiseerd. De winst neemt niet heel hard meer toe, wat doet vermoeden dat de winst er niet meer is. Veel aannemelijker is het echter dat de gemaakte winsten als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Is dit dan een slecht iets? Nee, want er blijft nog steeds meer dan genoeg achter. Sterker nog, de balans van Webteam is zo mooi uitgebalanceerd, dat het erg onlogisch lijkt dat er geen activa meer is en dat het bedrijf niet meer investeert. Het lijkt veel waarschijnlijker dat er een aparte B.V. is opgericht waarin de activa zoals servers zijn ondergebracht.

Webteam Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Webteam lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 21,46. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer 95% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 161.706 euro betekent dat er ruim 1,5 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,02, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Webteam hier in het bekeken jaar ruimschoots onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf uitstekend gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,95. Dit betekent dat de balans van Webteam voor 95% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Webteam Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat Webteam goed aan het groeien is. Dit lijkt zelfs zo hard te zijn gegaan dat het bedrijf mogelijk de activa in een andere B.V. heeft gestopt. De ratio’s zijn uitstekend en er zit meer dan genoeg vet op de botten om een keer een tegenslag te kunnen verwerken. Niets aan de hand bij Webteam zo lijkt het, althans niet in financieel opzicht.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.