Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Technotop

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 27 mei 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Technotop. Een Zoetermeers bedrijf dat niet alleen webhosting aanbiedt, maar onder andere ook clouddiensten en plaatsen in haar datacenters voor concullega’s.

De balans

Het lijkt er sterk op dat Technotop in een moeilijke periode zit. Als we de balans bekijken, zien we signalen dat het bedrijf het in het verleden goed voor elkaar had, maar dat dat nu lijkt te zijn omgekeerd. De belangrijkste indicator hiervoor lijken de achteruitlopende reserves te zijn. Dit is vaak een indicator dat er verlies wordt gemaakt. De reserves van Technotop lopen in alle drie bekeken jaren terug en dalen in 2014 zelfs naar negatieve waardes.

De balans lijkt ook aan te geven dat men in 2013 nog heeft geprobeerd een sprongetje te maken. We zien namelijk een lichte stijging in de vaste activa en een stijging van de vorderingen. Deze laatste is vaak een indicatie van toenemende omzet. Helaas lijkt deze mogelijke reddingspoging niet te zijn gelukt. We zien namelijk in 2013 de reserves met 8.000 euro teruglopen, wat lijkt te wijzen op een verliesjaar. Het jaar erop volgend zien we de activa weer teruglopen en de vorderingen zijn bijna gehalveerd. Dit is ook het jaar dat de reserves met ruim 42.000 euro teruglopen.

Technotop Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Technotop lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,71. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ruim een kwart tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van –15.944 euro betekent dat er bijna 16.000 euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op -0,13, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Technotop hier in het bekeken jaar zelfs in de negatieve waardes zit, toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van -0,35. Dit betekent dat de balans van Technotop voor -/- 35% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Technotop Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat Technotop in een lastig vaarwater is terecht gekomen. Er wordt ogenschijnlijk verlies gemaakt en de ratio’s hollen achteruit. De mogelijke verliezen hebben er zelfs toe geleid dat de reserves volledig weg zijn en er sprake is van een negatief eigen vermogen. Op basis van de jaarcijfers lijkt er nog flink wat werk aan de winkel voor Technotop.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Vier hosters aan het woord: eigen hardware of uitbesteden?
Lanceanons: nice website http://longblackcock.com/bibcam-boy-bbc.html

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 27 januari 2017
apkdld: Enjoy most recent number one popular android apps game on your phone and tablet, also be aware that ...

Heartbleed – of de noodzaak om als provider altijd te patchen
showbox alternative: Is showbox not working? Don’t be anxious we have included a list of best Showbox alternative for y...