Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: 2uhosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 3 juni 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van 2uhosting. Een hoster uit de Flevopolder die, volgens de eigen website, door de gezonde groei die zij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en door alle financieringen uit eigen vermogen te bekostigen, zich mogen inschalen in de categorie ‘financieel gezond’.

De balans

Als we de balans van 2uhosting bekijken, lijkt het er sterk op dat het bedrijf op haar website geen loze woorden spreekt. Alle seinen staan ogenschijnlijk op groen en er lijkt duidelijk sprake van een goede groei.

De vaste activa verdubbelen jaarlijks in de drie bekeken boekjaren, wat aangeeft dat er goed in zaken als servers en dergelijke wordt geïnvesteerd. Ondanks de investeringen is er nog voldoende liquide middelen in het bedrijf, wat kenmerkend is voor een goed lopende onderneming. Zeker aangezien er geen langlopende schulden zijn, wat lijkt te ondersteunen dat er enkel met eigen geld wordt geïnvesteerd, is de lichte stijging van de liquide middelen een heel positief teken.

Er wordt aan de passivakant van de balans jaarlijks zo’n 50.000 euro toegevoegd. Dit laat vrij zeker zien dat er elk jaar minimaal 50.000 euro winst wordt gemaakt. Ik zeg met opzet minimaal, want als er ook nog eens dividend wordt uitgekeerd, valt dit bedrag alleen maar hoger uit. Dividend is namelijk winst die niet wordt toegevoegd.

2uhosting Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van 2uhosting lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 4,70. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen zo’n 80% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 45.511 euro betekent dat er bijna een halve ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,72, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat 2uhosting hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,93. Dit betekent dat de balans van 2uhosting voor 93% uit eigen geld en vermogen bestaat.

2uhosting Ratios 2014

De conclusie

De website van 2uhosting heeft een boude stelling neergelegd, namelijk dat het een financieel gezond bedrijf is. Nu zal niemand op de eigen website schrijven dat het niet goed gaat, maar de balans van deze hoster lijkt de genoemde stelling te ondersteunen. Er wordt ogenschijnlijk elk jaar winst gemaakt, er wordt goed geïnvesteerd en dat alles naar het lijkt zonder externe geldschieters. De conclusie lijkt vrij eenvoudig, 2uhosting heeft het prima voor elkaar.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.