Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Opvallende voorwaarden: Reviced

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 29 juni 2016 08:00 uur

In de nieuwe rubriek ‘Opvallende voorwaarden’ nemen we de algemene voorwaarden van datacenters en hosters onder de loep. Welke merkwaardige zaken hebben bedrijven in hun kleine lettertjes verstopt. Vandaag trappen we de nieuwe rubriek af met Reviced (het voormalige Deziweb) dat een groot aantal opvallende zaken in zijn algemene voorwaarden heeft staan.

Aantal websites in je hostingpakket

4.12. Opdrachtgever moet er zorg voor dragen de serverload te beperken tot een normaal verbruik. Het opgegeven aantal websites wat de klant per account kan toevoegen is een theoretisch aantal. Dit aantal kan in mindering gebracht worden wanneer de klant een constante load hoger dan de gemiddelde klant veroorzaakt.

Het eerste probleem is dat het Nederlands niet te begrijpen is. Voor (algemene) voorwaarden is dat nou niet echt handig. Al is daar wel uit te komen. Echter de opmerking dat het aantal opgegeven websites dat een klant in één account kan hebben puur theoretisch is, is onbegrijpelijk. Als ik een resellerpakket voor het hosten van 25 websites neem, dan moet ik ook 25 websites kunnen hosten. Als één bepaalde website binnen het resellerpakket een te hoge load veroorzaakt, moet de hoster wel kunnen ingrijpen. Echter zoals dit opgeschreven is, valt op.

Prijsverhoging van 5% per jaar

6.4. Het is Reviced B.V. toegestaan om de prijzen jaarlijks te verhogen met maximaal 5% (indexeren). De Opdrachtgever heeft bij een dergelijke indexatie niet het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Indexeren van de prijzen is natuurlijk niks mis mee. Echter is 5% wel aan de forse kant zou ik denken. Waarom niet gewoon aansluiten bij de inflatie bij zo’n bepaling denk ik dan.

Back-up van hosting is een “gratis dienst”

15.7. De aangeboden back-up service bij een hostingpakket (in elke denkbare vorm) is een gratis dienst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend wanneer een back-up door hard- of software falen niet is gemaakt. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen data in welke vorm dan ook. In bepaalde gevallen kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het terugplaatsen van een back-up.

Dat is interessant. Volgens mij betaalt de klant gewoon voor de (hosting)dienst. Dus die dienst is helemaal niet gratis. Zeker gezien de recente jurisprudentie over aansprakelijkheid voor (niet gemaakte) back-ups door IT-dienstverleners is zo’n bepaling verstandig. Echter zoals het hier staat, krijg ik er kromme tenen van.

Opzeggen, hoe dan?

17.1. De overeenkomst voor hostingdiensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging vanuit uw klantenpaneel steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Opzeggingen per e-mail en/of telefoon worden > nooit < in behandeling genomen. Dit om fraude tegen te gaan.

17.3. De overeenkomst voor hostingdiensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

Deze twee bepalingen spreken elkaar tegen. Kun je nou opzeggen via het klantenpaneel of moet dat aangetekend per post. Sowieso erg fijn. Aangetekend per post moeten opzeggen. De opzegtermijn wordt niet genoemd bij het opzeggen via het klantenpaneel. Het is weer lekker onduidelijk allemaal.

Typefouten, vergeet alle taalfouten niet!

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Reviced B.V. zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Deze bepaling snap ik echt niet. De algemene voorwaarden van Reviced B.V. zitten namelijk niet alleen vol met typefouten maar ook vol met taalfouten. Het was toch wel handig geweest om de aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan ook uit te sluiten!

Wie zelf in de algemene voorwaarden van Reviced wil duiken, kan die hier vinden op hun website. Natuurlijk ben ik ook op zoek naar de volgende partij die opvallende zaken in de algemene voorwaarden heeft staan. De volgende partij met opvallende voorwaarden nomineren, kan via [email protected].

Hendrik, 28 januari 2017 10:20 pm

De Algemene Voorwaarden zijn bovendien ongedateerd en ook niet van een uniek kenmerk voorzien. Omdat ze onderdeel vormen van een overeenkomst is dat een vereiste.
Wijziging van die voorwaarden mag, maar kan nooit gekoppeld worden aan het gesloten contract zonder expliciet akkoord.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.