Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Opvallende voorwaarden: Argeweb

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 6 juli 2016 08:00 uur

In de rubriek ‘Opvallende voorwaarden’ nemen we de algemene voorwaarden van datacenters en hosters onder de loep. Welke opvallende zaken hebben bedrijven in hun kleine lettertjes verstopt. Vandaag bekijken we de voorwaarden van Argeweb (een dochterbedrijf van KPN) dat een paar opvallende bepalingen in zijn algemene voorwaarden heeft staan.

Risicobeoordeling
2.5. Argeweb kan op elk moment voor de aanvang van het leveren van de Dienst een risicobeoordeling uitvoeren, waarbij zij onder meer de kredietwaardigheid van de (potentiële) Opdrachtgever kan toetsen. Indien nog geen risicobeoordeling heeft plaatsgevonden voor het moment van aanvaarding als bedoeld in artikel 2.4, wordt de overeenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat een negatieve uitslag volgt uit de risicobeoordeling voorafgaand aan de levering van de Dienst.

Indien je een contract met Argeweb sluit, dan kan Argeweb er vanaf indien het bedrijf van mening is dat je een (te groot) risico voor het bedrijf bent. Dat is wat ontbindende voorwaarde betekend. Als concrete voorbeelden noemt Argeweb dat hieraan voldaan is in het geval dat het risico te groot wordt geacht (vrije invulling door Argeweb), de opdrachtgever handelingsonbekwaam is, een verplichting niet nakomt of niet nagekomen is in het verleden. Wel verplicht Argeweb zichzelf om een dergelijke uitkomst op verzoek aan de klant te motiveren.

Back-ups moet u zelf maken

5.5. Leverancier heeft een aparte overeenkomst voor back-updiensten beschikbaar. Tenzij Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is Leverancier niet gehouden om reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op systemen van Leverancier opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens.

Let op klant! Wij hoeven geen back-ups van uw data te maken. Daar moet u óf een apart contract mee afsluiten bij ons óf zelf doen. Onze (file)server crasht en uw data is foetsie? Dat is niet ons probleem! Dan had u maar zelf een back-up moeten maken van uw gegevens klant. De soep zal vast niet zo heet gegeten worden. Het is vast een overijverige jurist die dit zo heeft opgeschreven. Echter is dat wat hier staat!

Alle domeinnamen opheffen

8.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd alle domeinnamen op naam van Opdrachtgever op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Stel je hebt 100 domeinnamen bij Argeweb geregistreerd en je vergeet de factuur voor de VPS die je ook bij Argeweb afneemt te betalen, dan mag Argeweb dus alle (wel betaalde) domeinnamen opheffen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Alle overeenkomsten opschorten

13.5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Leverancier het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Mocht je één verplichting niet nakomen tegenover Argeweb, dat geen lullig dingetje is, dan mag Argeweb de stekker uit alle diensten en prestaties aan de klant trekken. Natuurlijk moet je afspraken gewoon nakomen maar dit gaat wel heel ver.

De bottom-line

De opvallende voorwaarden zullen waarschijnlijk het werk van een overijverige jurist zijn. Echter neemt dat niet weg dat de bewuste voorwaarden opvallend zijn. Argeweb heeft een uitstekende reputatie en wanneer het bedrijf daadwerkelijk geen back-ups zou maken, zomaar klanten zou weigeren of alle domeinnamen van een klant zou opheffen om een lullige reden, dan zou het zichzelf in de voet schieten. Dat neemt echter niet weg dat deze bepalingen nou eenmaal in de algemene voorwaarden van het bedrijf staan. Hoe heet de spreekwoordelijke juridische soep gegeten wordt, doet daar niet aan af.

Zelf in de algemene voorwaarden van Argeweb duiken kan hier.

Mark, 6 juli 2016 8:21 am

Over een overijverige jurist/journalist gesproken. Ik weet dat het komkommertijd is, maar ik vind deze nieuwe "rubriek" een hoop muggenzifterij en weinig toevoegen. Erg vanuit het gedachtengoed van een consument waarvoor nooit iets goed genoeg is. Echt het type klant waar je juist zulke bepalingen in je voorwaarden voor moet hebben staan, het type dat overal en altijd maximaal wilt profiteren. Bah!

Er is niks mis met de genoemde voorwaarden. Ze zijn duidelijk, daar gaat het om! Ben je het als klant niet eens met de voorwaarden, ga je lekker naar een andere aanbieder. Genoeg keuze.

mr. Arnout Veenman, 6 juli 2016 8:32 am

Mark, als de voorwaarden je niet bevallen dan kun je naar een andere partij gaan. Echter lezen klanten de algemene voorwaarden (meestal) niet en als ze dat al wel doen dan moet je ook begrijpen wat de inhoud precies voor je betekent. Dat is precies de reden waarom ik deze rubriek ben begonnen om klanten én de branche te informeren over gekkigheid in algemene voorwaarden.

Overigens, als deze bepalingen zo normaal zijn, dan zouden ze niet opvallen. De punten die ik hier noem zijn (op de eerste bepaling na) gekkigheid die wat mij betreft niet (in deze vorm) in de algemene voorwaarden van een hoster horen te staan. Dat soort zaken onderzoeken en aan het licht brengen is precies de doelstelling die ik heb met ISPam.nl.

Ronald, 6 juli 2016 10:03 am

Ik vind het wel goed dat er een keer naar gekeken wordt. Iets meer adviserend en minder beoordelend schrijven zou prettig zijn. :-)

Dat ze in de voorwaarden zetten dat ze geen back-ups maken vind ik op zich niet vreemd als je zaken met consumenten doet. Daar wordt al te vaak een aanname waarheid of plicht.
Een consument neemt aan dat je een back-up maakt want cloud en onkunde.

Wat mij opviel was:
"De soep zal vast niet zo heet gegeten worden. Het is vast een overijverige jurist die dit zo heeft opgeschreven. Echter is dat wat hier staat!"

Mijn ervaring is, de soep wordt gewoon heet gegeten. Zijn ze de data kwijt? Reken maar dat zij naar die regel wijzen.
Hoe je een contract bedoelt is niet perse relevant als er duidelijk staat wat het doel is. In dit geval duidelijk maken dat je geen back-ups hebt als jij niets doet.

Jules, 6 juli 2016 10:17 am

Ik ben nu ook wel benieuwd naar het effect dat deze "opvallende" voorwaarden hebben voor de consument op de rechtsgeldigheid van de gehele algemene voorwaarden...

Marin Heideman, 6 juli 2016 10:20 am

Ik vind het ook goed dat deze rubriek er is. Niet alleen voor de klant maar ook voor de hosters zelf (die het meest dit platform zullen lezen). Als hoster wordt je zo wel bewust gemaakt en kijk je wellicht nog eens een keer extra naar je eigen voorwaarden.

mr. Arnout Veenman, 6 juli 2016 11:20 am

@Ronald, je hebt moet in dit geval waarschijnlijk onderscheid maken in "twee smaken soep die gegeten worden" om in die metafoor te blijven. De praktische soep en de juridische soep.

De praktische soep is dat dat Argeweb vast wel backups maakt. Wat ze (waarschijnlijk) niet doen is backups maken van individuele accounts en ze kunnen klanten die door een hack of fout hun data kwijt zijn niet helpen. Dus mocht de fileserver crashen dan hebben ze vast wel een backup van de data.

De juridische soep is dat Argeweb wanneer een klant zijn eigen data kwijt is, zal roepen, dat de klant zelf backups had moeten maken of als er een server crasht en er geen backup is of de backup verouderd is, dat Argeweb dan absoluut naar de voorwaarden zal verwijzen. Daar zijn ze immers voor geschreven.

Naast de twee smaken soep heb je ook nog de gifbeker die Argeweb mag leegdrinken indien ze daadwerkelijk geen backups maken en (veel) klanten hun data kwijt zijn bij een crash. De eerste vraag is dan of de voorwaarden houdbaar zijn want het veilig bewaren van data is toch écht juist de taak van de hoster. Daarnaast heb je dan ook de morele verplichting om dat te doen. Dat levert vast negatieve publiciteit op in de media en op vergelijkingssites want klanten zullen dan niet blij zijn en hun gal gaan spuien. Vandaar denk ik dat de algemene voorwaarden vooral zijn bedoeld om de (juridische) aansprakelijkheid in het geval het wel fout gaat zoveel mogelijk te beperken.

@Jules, dat is inderdaad een goede vraag, met name het mogen opheffen van alle domeinnamen van de klant én het opschorten van alle diensten van de klant bij het niet nakomen van een bepaling uit de overeenkomst, vind ik twijfelachtig. Ik denk dat met name een particulier of kleine MKB-klant een dergelijke voorwaarde met succes kan aanvechten (vernietigen) wanneer Argeweb daar een beroep op zou doen.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.