Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Domeinbalie.nl

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 1 juli 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Domeinbalie.nl. Een Amsterdamse hoster met 14 jaar ervaring die, volgens de eigen website, gelooft in samen groeien. Een pakkende domeinnaam en een goed bereikbare website zijn volgens hen misschien wel de meest waardevolle digitale ‘bezittingen’.

De balans

Een van de meest opvallende zaken op de balans van Domeinbalie.nl is het teruglopen, en in 2014 zelfs volledig ontbreken, van vaste activa. Nu lijkt het erg onwaarschijnlijk dat men helemaal geen zaken als servers en dergelijke heeft, dus de verklaring ligt hoogstwaarschijnlijk ergens anders. Zo kan het bijvoorbeeld dat Domeinbalie.nl de activa in een aparte B.V. heeft gestopt en ze zelf daarvan huurt. Een andere mogelijke verklaring is dat Domeinbalie.nl de activa via een operational lease-constructie heeft aangeschaft. In dat geval blijft het juridisch eigendom namelijk bij de leasemaatschappij en komt de activa niet op de balans.

Op de balans, die relatief klein lijkt te zijn, zien we verder een stijgend vermogen en een teruglopende schuldenlast. Er lijkt dus sprake te zijn van winstgevendheid in het bedrijf. Dat de reserves in 2013 teruglopen zal dan ook hoogstwaarschijnlijk komen door een dividenduitkering aan de aandeelhouder(s).

Domeinbalie Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Domeinbalie.nl lijken op basis van de beschikbare cijfers goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 4,54. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer 80% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 61.649 euro betekent dat er ruim een halve ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Domeinbalie.nl hier in het bekeken jaar exact op 0 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,78. Dit betekent dat de balans van Domeinbalie.nl voor 78% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Domeinbalie Ratios 2014

De conclusie

Er lijkt op basis van de jaarcijfers weinig aan de hand bij Domeinbalie.nl. Er wordt ogenschijnlijk winst gemaakt en er zijn bijna geen schulden in het bedrijf aanwezig. Het gebrek aan activa op de balans lijkt dan ook eerder een boekhoudkundige beslissing dan een teken van slecht presteren. Het lijkt er sterk op dat er meer gebeurt in andere B.V.’s die aan Domeinbalie.nl zijn gelieerd waardoor deze cijfers mogelijk geen volledig beeld geven.

Reactie Sietse Bakker (directeur Domeinbalie.nl)

Onze hostingklanten hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit. Daarnaast zijn we ons steeds meer gaan specialiseren in het professioneel beheren van grote domeinnaam-portfolio’s. Het op huurbasis afnemen van hardware past goed bij die twee ontwikkelingen. We zijn een compacte speler in een competitieve en behoorlijk verzadigde markt. Dat we tóch groeien en financieel gezond zijn heeft vooral te maken met steeds meer focus op het professioneel beheren van grote domeinnaamportfolio’s en het kunnen bieden van maatwerk.

Jeroen, 1 juli 2016 9:03 am

Indien een hoster zijn servers via een IAAS constructie inkoopt dan zal de activa altijd klein zijn, en dat zal steeds meer gebeuren. Kan dus ook een optie zijn naast lease/aparte BV

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.