Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Netrouting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 15 juli 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Netrouting.
Een hoster met datacenters in Nederland, Zwedenen de Verenigde Staten die, volgens de eigen website, gezond, onafhankelijk en particulier gefinancierd is met financiële en operationele vrijheid.

De balans

Wanneer we de balans bekijken zien we duidelijke tekenen van groei. Er wordt jaarlijks geïnvesteerd in de vaste activa. Ook is er een groeiende post financiële vaste activa te zien. Dit kan een deelneming zien die een groeiend vermogen heeft, maar het zou ook een lening kunnen zijn die netrouting heeft verstrekt aan een derde. Hoe dan ook is het een vordering die nog binnen moet gaan komen.

We zien ook dat de vorderingen jaarlijks toenemen. Dit zou kunnen betekenen dat het debiteurenbeleid niet op orde is, maar het lijkt veel voor de hand liggender dat de omzet stijgt en daarmee ook de uitstaande vorderingen.

Aan de passivazijde van de balans zien we iets opmerkelijks. Het vermogen neemt weliswaar jaarlijks toe, maar waar dit in 2012 nog een post ‘overige reserves’ is, wordt dit in 2013 en 2014 een herwaarderingsreserve. Zo’n reserve ontstaat doordat bijvoorbeeld op de balans de boekwaarde van de activa wordt verhoogd naar de actuele waarde. Het opmerkelijke is hier dat een herwaarderingsreserve normaal gesproken eenmalig wordt opgebouwd, om daarna jaarlijks terug te lopen. In de jaarcijfers van Netrouting neemt deze reserve echter toe in 2014. Nu is het niet de eerste keer dat de KvK een foutje in de presentatie maakt, dus het zou zo maar kunnen zijn dat dit gewoon toegevoegde winsten zijn. Hoe dan ook, het is eigen vermogen en dus een prima buffer.

Netrouting Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Netrouting lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 6,28. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim 80% overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 295.450 euro betekent dat er bijna 3 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,68, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Netrouting hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,82. Dit betekent dat de balans van Netrouting voor 82% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Netrouting Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt er op dat we redelijk veilig kunnen stellen dat het goed gaat met Netrouting. Er is een duidelijke groei te zien en er zijn meerdere signalen dat er sprake is van winstgevendheid en groeiende omzet. Er is weliswaar een grote post herwaarderingsreserve aanwezig die fiscaal gezien niet vrij uitkeerbaar is, maar afgezet tegen de lage schuldenlast is er alsnog sprake van een gezonde balans.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.