Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Easyhosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 22 juli 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Easyhosting. Een zusterbedrijf van het Amsterdamse Denit Hosting Services dat zich volledig richt op domeinregistratie en shared webhosting. Sterker nog, wie andere dienstverlening wil dan dat wordt op de website doorverwezen naar Denit.

De balans

Wanneer we de balans van Easyhosting bekijken, lijkt er vrij weinig aan de hand. De vaste activa lopen weliswaar terug, maar dit hoeft geen negatief signaal te zijn. Er zijn immers meerdere manieren om activa aan te schaffen waarbij deze niet op de balans komen te staan. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat deze zijn ondergebracht in een andere BV, maar ze kunnen ook zijn aangeschaft via een lease- of IaaS-constructie (Internet As A Service).

Als we kijken naar het vermogen, zien we dit elk jaar stijgen, wat lijkt aan te duiden dat er jaarlijks winst wordt gemaakt. De stijging van de liquide middelen op de balans lijkt hier ook een sterke indicator voor te zijn. De kortlopende schulden nemen wel toe, maar ook dit kan een indicatie van groei zijn. Het gebeurt namelijk vaak in de branche dat vooruitbetaalde (jaar)abonnementen worden geboekt in het jaar waar ze betrekking op hebben. Een stijgende post kortlopende schulden zou dan duiden op een stijgende omzet, wat in het voordeel van het bedrijf spreekt.

Easyhosting Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Easyhosting lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,32. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer een kwart overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 192.117 euro betekent dat er bijna 2 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,57, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Easyhosting hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,43. Dit betekent dat de balans van Easyhosting voor 43% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Easyhosting Ratios 2014

De conclusie

Als we de cijfers mogen geloven is er niets aan de hand met Easyhosting. Sterker nog, we zouden op basis van de signalen uit de balans mogen zeggen dat het gewoon goed gaat. Er lijkt sprake te zijn van een groeiende omzet die op jaarlijkse basis gepaard gaat met winsten en groei van het aanwezige cash vermogen.

ISPam.nl Job board

Mario, 22 juli 2016 9:02 am

Ze hebben wel een opvallende voorwaarde:

"*In geval van een mislukte incasso heeft Easyhosting het recht de dienst per direct te beëindigen"

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...