Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Opvallende voorwaarden: Hosting2GO

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 13 juli 2016 08:00 uur

In de rubriek ‘Opvallende voorwaarden’ nemen we de algemene voorwaarden van datacenters en hosters onder de loep. Welke opvallende zaken hebben bedrijven in hun kleine lettertjes verstopt. Vandaag bekijken we de algemene voorwaarden van Hosting2go dat van klanten eist dat ze zich “fatsoenlijk gedragen”.

De algemene voorwaarden van Hosting2go zijn weinig opvallend, op één specifieke voorwaarde na. Hosting2go eist namelijk van klanten dat zij zich niet ‘onethisch of niet sociaal gedragen’.

11.2 Indien Hosting2GO reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar- of onethisch gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten of te ontbinden totdat wederpartij tot tevredenheid van Hosting2GO aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Hosting2GO is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Hosting2GO ten onrechte geschiedde.

11.3 Indien er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar-, onethisch- of niet sociaal gedrag van wederpartij jegens Hosting2GO of een van haar klanten, is Hosting2GO gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Het begrip “niet sociaal gedrag” is geheel de discretie van Hosting2GO.

Deze bepalingen zijn interessant want wat is onethisch gedrag? Dat is in ieder geval geen onrechtmatig of strafbaar gedrag want dat is al gedekt door de begrippen ‘onrechtmatige daad’ en ‘strafbaar gedrag’ in de voorwaarden.

Ook wordt niet uitgelegd wat ‘niet sociaal gedrag’ is of eigenlijk wel. Dat is wat Hosting2go vindt dat ‘niet sociaal gedrag’ is. Volgens deze voorwaarden kan Hosting2go naar eigen goeddunken bepalen wat dat is.

Op de website bij juridische informatie meldt Hosting2go dit ook al expliciet, daar maakt Hosting2go duidelijk wat door het bedrijf hier onder moet worden verstaan:

Dreigende taal, racistische uitingen en onfatsoenlijk gedrag naar ons of andere klanten zal niet worden getolereerd. Je loopt dan het risico permanent van onze servers verwijderd te worden;

Al maakt dat nog steeds niet veel duidelijk want wat is onfatsoenlijk? Het is sowieso opvallend dat een hoster dit zó prominent moet vermelden en daar zo op voorgaat. Ik heb nog géén enkele andere hoster gezien in de ruim tien jaar dat ik journalist in deze branche ben, die een dergelijke bepaling hanteert, laat staan dat als één van de belangrijke contractuele voorwaarden ziet.

Wat ook opvallend is dat je als wederpartij ‘naar tevredenheid van Hosting2GO’ moet aantonen dat de inhoud van je website ‘niet onethisch’ is of dat de rechter je in het gelijk moet stellen dat dit het geval is (dat is wat ‘in rechte komt vast te staan’ betekent). Dat eerste is feitelijk weer ter discretie van Hosting2GO en niemand die over het afsluiten van een hostingpakketje van een paar tientjes naar de rechter stapt.

Hosting2GO meet zichzelf met deze voorwaarden een rol als zedenmeester aan. Daar is op zich niks mis mee. Niemand is ook verplicht om in zee te gaan met het bedrijf. Echter vallen de voorwaarden wel op. Ik vind het ook opvallend dat het bedrijf zich blijkbaar genoodzaakt ziet dit soort voorwaarden te hanteren.

Zelf in de algemene voorwaarden van Hosting2GO duiken kan hier. Wie zelf opvallende bepalingen in de algemene voorwaarden van een cloudprovider, datacenter of hoster heeft ontdekt waar ik nodig aandacht op ISPam.nl aan moet besteden kan me mailen op [email protected].

 

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.