Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Opvallende voorwaarden: Webcreators

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 18 augustus 2016 08:00 uur

In de rubriek ‘Opvallende voorwaarden’ nemen we de algemene voorwaarden van datacenters en hosters onder de loep. Welke opvallende zaken hebben bedrijven in hun kleine lettertjes verstopt. Vandaag bekijken we de algemene voorwaarden van Webcreators dat grossiert in opvallende voorwaarden!

Ongelimiteerd dataverkeer blijkt maximaal 1GB dataverkeer

Artikel 11 Ongelimiteerd Dataverkeer voor websitehosting
1. In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door Webcreators wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van:
* Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.
* Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domein- naam.
* Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, zip, tar, gz, mp3, gif.
* Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads.
* Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocesor.
* Websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen.
* Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.

Onbeperkt dataverkeer is mogelijk bij Webcreators. Geen probleem! Er zijn wel wat kleine lettertjes. Je mag bijvoorbeeld geen gifjes, zipjes of vergelijkbare bestanden op je website hebben. Als er wel al bestanden gedownload mogen worden, dan mag het dataverkeer van die bestand maximaal 20% van al het dataverkeer zijn. Het wordt helemaal interessant dat je website niet meer dan 2% van de processor van de server mag gebruiken en het dan ook geen webshop met meer dan 2.500 artikelen mag zijn.

Als je bepaalde bestanden hebt die je kunt downloaden, dan zullen deze in vergelijking met de rest van de content al snel voor (significant) meer dataverkeer zorgen dan de reguliere inhoud. Dat is ook niet meer dan logisch. De (platte) HTML van een website en een paar plaatjes genereren niet zoveel dataverkeer terwijl bijvoorbeeld een zipje met een groot aantal PDF-brochures wel flink kan aantikken. Die 20% is wel héél erg restrictief.

Dat je de CPU maar 2% mag belasten lijkt mij hoewel restrictief wel redelijk. Al klinkt het onlogisch gezien dataverkeer en CPU-belasting niet heel veel met elkaar te maken hebben. Net als dat een webshop niet meer dan 2.500 artikelen mag hebben. Al heeft een webshop maar één artikel, als dat 100.000 keer per dag wordt bekeken dan tikt dat aan, terwijl een webshop 10.000 artikelen heeft en maar 10 bezoekers heeft. Dat maakt écht iets uit voor het dataverkeer.

  1. Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer van 1 GB per maand. Daarboven wordt de actuele meerprijs per MB dataverkeer in rekening gebracht. Deze actuele meerprijs wordt op de website van Webcreators vermeld.

Het tweede lid is pas écht een giller. Indien je dus niet aan die voorwaarden voldoet mag je dus nog steeds hosten maar mag je maar 1 GB dataverkeer gebruiken en moet je voor elke GB extra bijbetalen. Onbeperkt dataverkeer of 1 GB. Dat maakt nog wel een verschil. Hallo Webcreators, 1999 wil zijn algemene voorwaarden terug!

Een boete van 11.350 euro bij een shared hoster

30.2. Wanneer Opdrachtgever aan enige in de overeenkomst of algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen niet tijdig of correct voldoet, verbeurt hij een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 11.350,–, ongeacht het recht van Webcreators om volledige schadevergoeding of nakoming te vorderen.

Het overtreden van een willekeurig beding in de algemene voorwaarden betekent 11.350 euro aftikken. Bij simpele hostingproducten? You gotta be kidding me. Dit gaat over shared hosting, geen mission critical outsourcing. Dit valt onder de noemer “doe even normaal man”.

Betalen binnen 8 dagen en daarna 1% (boete)rente per maand

20.2. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Webcreators aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Webcreators is ontvangen.

20.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Een betalingstermijn van 8 dagen is heel erg kort. Al zie je dat wel vaker. Wat er gebeurt als je niet binnen deze termijn betaald is opvallend. Op dag 9 ben je als klant namelijk “van rechtswege in verzuim”. Dat betekent dat er vanaf dat moment 1% rente per maand moet worden betaald (of de wettelijke rente als die hoger is) en dat Webcreators de overeenkomst kan opschorten of ontbinden tot dat er wel betaald is. Die betalingstermijn van 8 dagen is één ding maar het feit dat de klant direct daarna al in verzuim is, daar maakt Webcreators het mij te bont mee!

Wet van Dam gone wrong

24.7. Voor consumenten/particulieren is sinds 1 december 2011 de Wet van Dam van kracht. Na het eerste jaarregistratie-contract is mogelijk per maand op te zeggen, dit geldt alleen voor Hosting- Stream- en Dedicated services en NIET voor domeinregistraties.

BINGO! We hebben een bepaling die keihard in strijd met de wet is. Deze bepaling is dus NIETIG (art. 3:40 lid 2 BW)! Ik zou niet weten waarom de Wet van Dam niet van toepassing zou zijn op domeinregistraties. Dan pas je je voorwaarden speciaal aan op de Wet van Dam en dan blijkt de bepaling in kwestie nietig. Oeps!

Conclusie

De voorwaarden van Webcreators zijn met de Wet van Dam nog geupdate. Dat hebben ze overigens niet al te best gedaan gezien de bepaling die is toegevoegd nietig is. Al zou je denken dat de voorwaarden ergens in 1999 zijn opgesteld en daarna in een diepe la zijn verstopt. Een bepaling dat je in bepaalde gevallen in plaats van onbeperkt dataverkeer maar één lousy GB dataverkeer mag verstoken is anno 2016 te belachelijk voor woorden. Verder boete bepalingen van 13.500 euro voor een willekeurige overtreding van een (algemene) voorwaarde. Doe eens normaal man. We hebben het hier over shared hosting. Algemene voorwaarden voor hosters. Zo moet het niet!

Zelf in de algemene voorwaarden van Webcreators duiken kan hier.

Reactie Rob Griep, Webcreators

Ook wij zien in dat de Algemene Voorwaarden moeten aangepast naar de huidige maatstaven in de internet wereld. Uw reacties zijn terecht en hebben wij dan ook aangepast. Door de vakantieperiode kunnen wij niet 100% adequaat de gehele Algemene Voorwaarden screenen, maar dit gaat zeker op korte termijn gebeuren. Daarna zullen de nieuwe voorwaarden opnieuw worden gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Zoals aangegeven hebben wij nu aanpassingen gemaakt welke op de website te bekijken zijn. Verder wil ik u aangeven, dat gelukkig de eerdere bepalingen, nooit zijn toegepast of wij hebben hoeven toepassen.

Ronald, 18 augustus 2016 12:36 pm

Oké, deze voorwaarden zijn slecht voor de branche.

Onbeperkt maar je mag niets. Een limiet op het aantal artikelen in je webshop... wtf? Alsof een webshop met 100 artikelen geen dataverkeer kan trekken.
Maar goed, ze kunnen in ieder geval op de site zetten: Hosting zonder limieten.

"Wanneer Opdrachtgever aan enige in de overeenkomst of algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen niet tijdig of correct voldoet, verbeurt hij een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 11.350,–, ongeacht het recht van Webcreators om volledige schadevergoeding of nakoming te vorderen."

En dan te laat je factuur betalen of per ongeluk wel 21% dataverkeer met webhosting genereren met downloads......

Wellicht worden de voorwaarden nu aangepast maar de gedachte erachter..
En als excuus: We hebben het nog nooit toegepast of toe hoeven te passen... Nobel.. tot de poep de ventilator raakt.

Als je onbeperkt aanbied zet je eronder wat je bedoelt met onbeperkt. Bijvoorbeeld:
Wij doen niet moeilijk over dataverkeer dat je gebruikt voor het hosten van je website. Het is niet de bedoeling dat je er ISO bestanden van films en muziek erop zet of misbruik maakt van deze vrijheid.

Maar dat je niet weet wat je krijgt is een veel gehoord probleem in het algemeen.
VPS: 2,00 per maand (de eerste maand, daarna 50,00)
Domeinnaam gratis.. daarna 30,00 per jaar

En dat daarna staat er dan zo klein mogelijk.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.