Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: CloudVPS

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 29 juli 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van CloudVPS. Een Rotterdamse hoster waarbij, volgens de eigen website, hun mensen de grootste kracht van het bedrijf zijn en een bedrijf dat zelf aangeeft sinds 2008 sterk gegroeid te zijn.

De balans

Dat CloudVPS groeit, wordt snel duidelijk uit de balans. Er wordt flink geïnvesteerd in vaste activa, die toenemen van 2,4 miljoen in 2012 naar 3,6 miljoen in 2014. Ook de vorderingen zijn tussen 2012 en 2014 bijna verdubbeld, wat vaak een teken is dat de omzet stijgt. De meest opvallende stijging is die van de liquide middelen. Die nemen toe van 178.000 euro in 2012 naar 1,2 miljoen in 2014. Bekeken vanuit het bedrijfseconomische principe ‘winst is een opinie, cash is een feit’ een heel positief punt.

Aan de passivakant van de balans lijkt het er heel sterk op dat er behoorlijke winsten worden gemaakt. De post overige reserves neemt tussen 2012 en 2014 toe met zo’n 2 miljoen. Dit lijkt aan te geven dat er pakweg een miljoen euro winst per jaar wordt gemaakt.

Wat heel positief te noemen is, is het feit dat de langlopende schulden in 2014 helemaal lijken te zijn afgelost. Hier staat echter wel tegenover dat de kortlopende schulden, die met een looptijd van minder dan een jaar, in twee jaar tijd toenemen met 9 ton. Het ziet er dus naar uit dat de gedane investeringen kortlopend zijn gefinancierd.

CloudVPS Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van CloudVPS lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,77. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen een kwart tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/-490.289 euro betekent dat er bijna 5 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,14, wat ogenschijnlijk aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat CloudVPS hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. De grootste reden voor deze mindere ratio’s lijkt de eerdergenoemde financieringswijze te zijn. De grotere post kortlopende schulden trekt de ratio’s behoorlijk uit verband.

Dat dit geen teken van grote zorg is, blijkt wel uit het feit dat mede door de gemaakte winst en de groei van het eigen vermogen, de ratio’s zich in rap tempo naar ‘gezonde’ hoogtes bewegen. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,60. Dit betekent dat de balans van CloudVPS voor 60% uit eigen geld en vermogen bestaat.

CloudVPS Ratios 2014

De conclusie

Er lijkt weinig tot niets aan de hand met CloudVPS. De stelling die zij zelf maken dat zij hard gegroeid zijn, komt ook duidelijk naar voren in de jaarcijfers. De ratio’s zijn weliswaar niet zoals je ze zou verwachten, maar dit voornamelijk een gevolg van kortlopende financieringen op langlopende activa. Geen vuiltje aan de lucht naar het schijnt bij CloudVPS.

Chris de Jongh, 29 juli 2016 2:31 pm

CloudVPS is een zeer gezond en ambitieus bedrijf. Elk jaar investeren wij fors in infrastructuur, automatisering en innovatie. Daarnaast is ons technisch personeel en knowhow een grote asset. Een groot, uniek team van technici ontwikkelt en verleent support op onze OpenStack, Linux en HyperV Cloud platforms. De volgende stap in de ontwikkeling van CloudVPS is de volgende generatie van onze platforms en aanverwante diensten met name op OpenStack en HyperV. Daarnaast is Cloud Orchestration, inclusief Public Clouds, de volgende grote stap in de ontwikkeling van onze cloud diensten.

Chris de Jongh
CEO - CloudVPS

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.