Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Systemec

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 5 augustus 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Systemec. Een zakelijke full-service internet service provider die sinds 1997 actief is in de markt en, volgens de eigen website, een onafhankelijke partner wil zijn voor het midden- en kleinbedrijf.

De balans

Als we naar de balans kijken, lijkt het er sterk op dat 2013 een investeringsjaar was en 2014 een consolidatiejaar. Het lijkt er namelijk op dat er in 2013 ongeveer 2 ton is geïnvesteerd in de vaste activa. In 2014 zien we dat deze post ongeveer hetzelfde blijft. Er zal dus waarschijnlijk wel zijn geïnvesteerd, maar niet meer dan er in datzelfde jaar is afgeschreven. Hetzelfde geldt voor de post vorderingen, die vaak in relatie staat tot de omzet. In 2013 is er nog een aardige stijging te zien en in 2014 blijft deze hetzelfde. Het lijkt er sterk op dat er investering is gedaan in 2013 geënt op omzetgroei, die dit ook heeft bewerkstelligd.

Aan de andere kant van de balans zien we iets bijzonders gebeuren. We zien de langlopende schulden jaarlijks flink afnemen, wat een positief signaal is, en we zien de kortlopende schulden toenemen. Dit laatste is hoogstwaarschijnlijk ook positief. Het is namelijk gebruikelijk in de branche dat de afgesloten abonnementen worden geboekt op de periode waar ze betrekking op hebben. Een stijgende post kortlopende schulden betekent dan vaak een stijgende omzet.

Dit is echter niet het bijzondere aan de passivakant van de balans. Dat is het feit dat er geen enkele post reserves is. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om te bepalen of er winst wordt gemaakt of niet. Gelet op de verder overwegend positieve signalen die we uit de rest van de balans halen, lijkt het het meest voor de hand te liggen dat er winst wordt gemaakt, maar dat deze jaarlijks volledig wordt doorgezet naar de aandeelhouder(s).

Systemec Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Systemec lijken op basis van de beschikbare cijfers matig.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,52. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen de helft tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -236.598 euro betekent dat er bijna 2,5 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,78, wat lijkt aan te tonen dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Systemec hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf niet goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,02. Dit betekent dat de balans van Systemec voor 2% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Systemec Ratios 2014

De conclusie

Er zijn behoorlijk wat positieve signalen uit de balans van Systemec te halen. Er lijkt goed geïnvesteerd te zijn met ogenschijnlijk groeiende omzet tot gevolg. Het ontbreken van reserves op de balans lijkt dan ook een gevolg van jaarlijks uitkeren van de gehele winst als dividend. Dit zorgt er echter wel voor dat de ratio’s flink uit de band schieten. Op basis van de ratio’s zou je namelijk heel gemakkelijk kunnen concluderen dat het er slecht voor staat, wat hoogstwaarschijnlijk helemaal niet het geval is.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.